OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ONLINE PROSTORU

I.                   OBECNÉ ZÁSADY

1. Úvod

Společnost Howmet Aerospace je výrobcem vysoce výkonných pokročilých technických řešení pro letecký, obranný a dopravní průmysl. Společnost Howmet Aerospace Inc., se sídlem v Pittsburghu, PA, USA, a její mezinárodní pobočky (souhrnně označované jako „Howmet“ a „my“) působí na globálních obchodních trzích.

To znamená, že:

 1. Získáváme příjmy z prodeje produktů, nikoli z vašich údajů (další podrobnosti naleznete v našich finančních výsledcích).
 2. Vaše údaje budou pravděpodobně uloženy v USA a/nebo k nim bude mít přístup občan USA.
 3. Jsme vázáni mnoha zákony a předpisy o ochraně osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že množství informací, které musí společnost Howmet shromažďovat, aby vám mohla sloužit v konkrétní obchodní transakci, se bude pravděpodobně lišit případ od případu. Pokud se rozhodnete některé informace neposkytnout, je možné, že nebudete moci pokračovat ve vybrané obchodní činnosti se společností Howmet. Ujišťujeme vás, že bezpečnost a dodržování předpisů patří mezi naše základní hodnoty, a proto je uplatňujeme i při zpracování vašich údajů a zavazujeme se k jejich ochraně v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů v online prostoru (dále jen „oznámení“). Toto oznámení se vztahuje na webové stránky Howmet.com a další externí weby společnosti Howmet, které na toto oznámení odkazují (dále jen „webové stránky“). V této části obecných zásad se zaměřujeme na záležitosti, které se obecně vztahují na vaše údaje. Příslušné rozdíly specifické pro jednotlivé země naleznete v následujících oddílech.

2. Stručný přehled ochrany osobních údajů

Pokud naše webové stránky pouze navštěvujete

Účel: získat přehled o používání našich webových stránek

Právní základ: váš souhlas

Při používání našich webových stránek můžeme shromažďovat určité informace pomocí technologií, jako jsou soubory cookies, protokoly webového serveru, webové majáky a JavaScript. Více informací o tom, jakým způsobem tyto údaje shromažďujeme a používáme, najdete v Zásadách používání souborů cookie.

Pokud nás kontaktujete

Účel: umožnit společnosti Howmet reagovat na vaše dotazy organizovaným způsobem a poskytnout vám informace na vyžádání

Právní základ: kombinace vašeho souhlasu a oprávněných zájmů

KontextPříjemci/kontakty
společnosti Howmet
Poskytovatelé služebZpracovávané osobní údajeDoba uchovávání údajů
Odeslání e-mailu na e-mailovou adresu @howmet.com nebo přijetí e-mailu z této adresyAdresát e-mailu, odesílatel e-mailu a oddělení bezpečnosti informací pro podezřelé e-mailyMicrosoft (USA) a poskytovatel zabezpečené
e-mailové brány (USA)
E-mailová adresa, e-mailový podpis
a obsah e-mailu
Standardně 850 dnů
Vyplnění a odeslání kontaktního formuláře na webových stránkách:Oslovení zástupci a/nebo oddělení společnosti Howmet pro vybranou lokalitu (např. vztahy s investorymédiaživotní prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, případně prodejní oddělení obchodní jednotky pro nabídky nebo dotazy týkající se prodeje)Kontaktní údaje, které poskytnete,
a vaše zpráva
Howmet Fastening SystemsQuickBase (USA)Dokud nepožádáte o odstranění svého dotazu
Howmet Wheel SystemsSalesforce (USA)Dokud se neodhlásíte
z odběru nebo nepožádáte o odstranění svého dotazu
Přihlášení k odběru e-mailových upozorněníReachmail (USA)Jméno, příjmení, e-mailová adresaDokud se neodhlásíte z odběru
Záruční reklamace WheelRegionální servisní středisko vozového parku, oddělení kvality, oddělení prodeje, pracovníci IT podpory (HU)Salesforce (USA), WordPress (USA)Jméno, příjmení, e-mailová adresa + údaje o reklamaci10 let od data obdržení reklamace

  

Pokud jste zákazníkem nebo dodavatelem společnosti Howmet

Účel: umožnit společnosti Howmet vést přesné záznamy o zákaznících a dodavatelích, dodávat produkty společnosti jejím zákazníkům, přijímat služby nezbytné pro její podnikání a řídit rizika třetích stran

Právní základ: kombinace oprávněných zájmů a zákonných povinností

KontextPříjemci společnosti HowmetPoskytovatelé služebZpracovávané osobní údajeDoba uchovávání údajů
Registrace dodavateleZástupci místního pracoviště a oddělení nákupu (globálně), správa kmenových dat (HU), pracovníci IT podpory (USA)Tata Consultancy Services (IN), Oracle (US)Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresaOsobní údaje spojené s neplatnými
e-mailovými adresami jsou odstraněny
Registrace a interakce prostřednictvím HowmetDirectZástupci oddělení nákupu (globálně), vlastníci obchodních procesů (globálně), pracovníci IT podpory (USA)Tata Consultancy Services (IN)Uživatelé, kteří jsou neaktivní po dobu 12 měsíců, a registrovaní uživatelé neaktivních zákazníků nebo dodavatelů jsou vymazáváni každý měsíc
Provádění hloubkové kontroly zprostředkovatelůSpráva kmenových dat (HU), etika a dodržování předpisů (USA)Dow Jones & Company (USA)Kromě výše uvedených kontaktních údajů datum narození pro výhradní podnikatele, je-li to nutné pro jednoznačnou identifikaciÚdaje jsou na požádání vymazány

Pokud se ucházíte o práci

Účel: umožnit společnosti Howmet spravovat náš proces přijímání zaměstnanců, od odeslání vaší žádosti až po přijetí nabídky.

Právní základ: váš souhlas

KontextPříjemci společnosti HowmetPoskytovatelé služebZpracovávané osobní údajeDoba uchovávání údajů
Volitelné: používání nástrojů na podporu procesu žádosti, jako je analýza životopisů a import profiluNávrh žádosti: nikdo (do odeslání)Odeslaná žádost: náboráři globálně v rámci společnosti Howmet, náborový manažer, technologie HR (USA)Jobvite (USA), LinkedIn (USA), Indeed (USA)Informace ve vašem životopise nebo profilu Indeed/LinkedInDočasně – do vyplnění formuláře žádosti
Návrh a odeslání vaší žádosti online prostřednictvím cloudu Oracle společnosti Howmet na konkrétní poziciOracle (USA)Kontaktní údaje, které poskytnete, a veškeré informace ve vašem životopise, které sdílíteDokud neodstraníte svůj návrh žádosti nebo profilu (pokyny se odesílají e-mailem)Pokud navíc v průběhu 30 dní neprovedete v návrhu žádosti žádnou změnu, bude odstraněn automaticky
Získání základních informací o konkrétní pracovní pozici, pokud je to relevantní (USA, CA, MX, DE)Náboroví pracovníci zapojení do výběru (USA, CA, MX, DE), podle potřeby právní odděleníHireRight (USA)Národní identifikátor, vzdělání a trestní minulost. Kontrola úvěruschopnosti pouze v případě potřeby6 měsíců pro kandidáty mimo USA a 5 let pro kandidáty z USA
Proces ověřování pro účely zaměstnání (USA)Personál HR zapojený do správy nových zaměstnanců (USA)Jak je stanoveno americkými občanskými a imigračními službami. Podrobnosti:I-9 Ověření způsobilosti k zaměstnáníJak je stanoveno americkými občanskými a imigračními službami. Podrobnosti:Uchovávání a skladování | USCIS

Pokud podáváte žádost o přístup k osobním údajům, stížnost nebo obavu týkající se porušení integrity

Účel: umožnit společnosti Howmet vyhodnotit žádost nebo nahlášenou záležitost a vyřídit ji v souladu s platnými požadavky

Právní základ: právní povinnost

KontextPříjemci společnosti HowmetPoskytovatelé služebZpracovávané osobní údajeDoba uchovávání údajů
Vyplnění a odeslání formuláře žádosti subjektu o přístup k osobním údajůmKancelář pro ochranu soukromí (USA, NL, HU)OneTrust (USA)Kontaktní údaje, které poskytnete, a podrobnosti o vaší žádosti, stížnosti nebo obavěV souladu s časovými rámci občanskoprávních nároků, které se v jednotlivých zemích liší
Kontaktování linky integrityOddělení pro etiku a dodržování předpisů (USA) a další oddělení podle potřeby pro vyšetřování hlášení (globálně)Navex (USA)10 let
3. Automatizované rozhodování

V rámci žádné z výše uvedených činností nedochází k automatizovanému rozhodování.

4. Globální přenos dat

V nezbytném rozsahu a v souladu s tabulkami uvedenými výše v těchto zásadách budou vaše údaje přístupné ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor, Spojené království a Švýcarsko (včetně Spojených států, Mexika, Číny, Brazílie a Austrálie), které podléhají různým standardům ochrany údajů. Společnost Howmet přijme vhodná opatření k tomu, aby zajistila, že předávání osobních údajů a jejich pečlivá správa bude v souladu s platnými právními předpisy za účelem ochrany vašich práv a zájmů na ochranu soukromí a přenos údajů omezí na země, které jsou uznávány svou přiměřenou úrovní právní ochrany, nebo na země, u kterých jsme přesvědčeni, že zavedly alternativní opatření k ochraně vašich práv na ochranu údajů. K tomuto účelu:

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“), Spojeném království (dále jen „UK“) nebo ve Švýcarsku, budeme dodržovat platné právní požadavky poskytující odpovídající ochranu při předávání osobních údajů příjemcům v zemích mimo tyto oblasti. Pokud jde o předávání osobních údajů do USA, společnost Howmet dodržuje Rámec ochrany osobních údajů mezi EU a USA (EU-U.S. Data Privacy Framework, dále jen „EU-USA DPF“) a britského rozšíření EU-USA DPF, jak je stanoveno Ministerstvem obchodu USA. Společnost Howmet ministerstvu obchodu USA potvrdila, že dodržuje principy DPF v souvislosti se zpracováním osobních údajů získaných z Evropské unie a Spojeného království na základě EU-USA DPF a britského rozšíření EU-USA DPF. V případě rozporu mezi podmínkami v těchto zásadách ochrany osobních údajů a principy EU-USA DPF mají přednost uvedené principy. Více informací o programu tohoto rámce na ochranu osobních údajů a o našem osvědčení najdete na webových stránkách https://www.dataprivacyframework.gov/. Berte na vědomí, že zákony na ochranu údajů v EHP, UK, Švýcarsku a jinde mohou vyžadovat, aby všichni, kdo předávají osobní údaje do společnosti Howmet v USA, před zahájením takových předávání uzavřeli se společností Howmet samostatnou smlouvu.

Máte právo kontaktovat nás na adrese privacy@howmet.com a získat více informací o našich zárukách, které jsme přijali s cílem zajistit přiměřenou ochranu vašich osobních údajů při jejich předávání, které je popsáno výše, stejně jako při přijímání kopie takového mechanismu předávání.

5. Vaše práva a možnosti

V souvislosti se svými údaji máte určitá práva na své údaje, která můžete uplatnit jakýmikoli přiměřenými prostředky, včetně vyplnění našeho formuláře žádosti na adrese https://www.howmet.com/privacy/dsr/ nebo zasláním e-mailu na adresu privacy@howmet.com. Vynaložíme veškeré přiměřené úsilí, abychom vaši žádost neprodleně vyřídili nebo vás informovali, pokud budeme pro vyřízení žádosti potřebovat další informace. Můžeme vás například požádat o další informace, abychom potvrdili vaši totožnost a z bezpečnostních důvodů, než vám jakékoli požadované údaje zpřístupníme.

Ačkoli se názvy těchto práv mohou v jednotlivých zemích lišit (např. právo na přístup v Evropské unii se nazývá právo na informace v Kalifornii), jejich účel je v podstatě stejný: poskytnout vám kontrolu nad vašimi osobními údaji. Přestože vám doporučujeme vybrat si typ žádosti, který nejlépe popisuje, čeho chcete dosáhnout, vyhodnotíme její podrobnosti a v případě potřeby vás budeme kontaktovat s žádostí o objasnění, abychom porozuměli požadovanému výsledku záležitosti a mohli pokračovat ve správě vaší žádosti nebo stížnosti, v každém případě v souladu s platnými zákony a/nebo předpisy. Zaměříme se tedy spíše na obsah žádosti a očekávaný výsledek (výsledky), než na vybrané typy žádostí – a nikdy nebudeme odmítat jakoukoli žádost vyřídit pouze na základě její kategorizace.

Ve všech případech vám při prvním pokusu o kontakt s vámi poskytneme další podrobnosti týkající se vaší žádosti nebo stížnosti a informujeme vás o dalších krocích a jejich časovém harmonogramu.

Právo na přístup k údajům

Máte právo požadovat, abychom vám poskytli popis a na požádání i kopii vašich údajů, které uchováváme. Kromě toho máte právo být informováni o: (a) zdroji údajů; (b) účelech, právním základu a metodách zpracování, včetně jejich shromažďování; (c) totožnosti správce údajů; a (d) subjektech nebo kategoriích subjektů, kterým byly vaše údaje předány.

Právo na opravu nebo vymazání údajů

Máte právo požádat nás o opravu nepřesných údajů. Před tím, než provedeme opravu určitých údajů, můžeme ověřit jejich přesnost. Můžete také požádat o vymazání údajů – takové žádosti však důkladně vyhodnotíme případ od případu a údaje vymažeme pouze tehdy, pokud se na ně nebudou vztahovat žádné výjimky, např. povinnost údaje uchovávat.

Právo vznést námitku nebo omezit zpracovávání vašich údajů

Pokud se domníváte, že vaše práva a svobody převažují nad našimi zájmy, můžete vznést námitku proti jakémukoli zpracování vašich údajů. Pokud vznesete námitku, budeme mít příležitost prokázat, že naše významné zájmy převažují nad vašimi právy a svobodami. Můžete nás požádat, abychom pozastavili zpracování vašich údajů. V takovém případě budeme moci údaje uchovávat pouze v rozsahu vaší žádosti, pokud:

 • budete chtít, abychom potvrdili jejich přesnost;
 • nebudete souhlasit nebo budete chtít vymazání vašich údajů odložit;

vznesete námitku proti jejich použití a my budeme muset vyhodnotit, zda náš právní základ převažuje.

Právo na převod vašich údajů

Můžete nás požádat, abychom vám poskytli vaše údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu nebo abychom je přímo převedli do jiné společnosti.

Právo vznést námitku proti tomu, jak používáme vaše údaje pro přímé marketingové účely

Můžete požadovat, abychom změnili způsob, jakým vás kontaktujeme pro marketingové účely. Můžete nás požádat, abychom nepředávali vaše údaje nepřidruženým třetím stranám pro účely přímého marketingu nebo jiné účely.

Právo podat stížnost u společnosti Howmet nebo místního dozorového úřadu

Pokud máte jakékoli stížnosti ohledně toho, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, žádáme vás, abyste se nejprve pokusili vyřešit jakékoli problémy s námi. Nezávisle na našem předchozím požadavku máte právo podat stížnost u svého místního dozorového úřadu: seznam úřadů pro ochranu osobních údajů (Data Protection Authority, DPA), který je podle našeho názoru nejrelevantnější z hlediska naší společnosti, naleznete v části níže. Pokud nenajdete kontaktní údaje místního úřadu pro ochranu osobních údajů nebo pokud odkaz nefunguje, neváhejte se na nás obrátit.

Seznam úřadů pro ochranu osobních údajů

ZeměNázev DPAWebové stránky a kontaktní údaje
Austrálie Úřad australského komisaře pro informaceAustralský komisař pro informace
Web: oaic.gov.au 
E-mail: formulář dostupný on-line 
Kontaktní stránka úřadu 
Rakousko Úřad pro ochranu osobních údajů(Österreichische Datenschutzbehörde (DSB)Web: dsb.gv.at 
Domovská stránka v angličtině 
E-mail: dsb@dsb.gv.at 
Kontaktní stránka úřadu
Belgie Úřad pro ochranu osobních údajů(Gegevens-beschermingsautoriteit) (Autorité de protection des données)Web: dataprotectionauthority.be 
Domovská stránka v nizozemštině 
Domovská stránka v němčině 
Domovská stránka ve francouzštině  
E-mail: contact@apd-gba.be 
Kontaktní stránka úřadu
Brazílie Národní úřad pro ochranu osobních údajů(Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD))Web: gov.br/anpd/pt-br 
E-mail: anpd@anpd.gov.br 
Kontaktní stránka úřadu
Kanada Úřad kanadského komisaře pro ochranu soukromíWeb: priv.gc.ca 
E-mail: formulář dostupný on-line 
Kontaktní stránka úřadu
Kanada – Québec Komise pro přístup k informacím v QuébecuWeb: cai.gouv.qc.ca 
Domovská stránka v angličtině 
E-mail: cai.communications@cai.gouv.qc.ca 
Kontaktní stránka úřadu
Čína Čínská správa kybernetického prostoru(中国网络空间管理局) Ministerstvo průmyslu a informačních technologií(业和信息化部) Ministerstvo veřejné bezpečnosti(中华人民共和国公安部)Čínská správa kybernetického prostoru
Web: cac.gov.cn 
E-mail: formulář dostupný on-line 
Kontaktní stránka úřadu (přejděte na konec stránky)
Ministerstvo průmyslu a informačních technologií
Web: miit.gov.cn Kontaktní stránka úřadu 
Ministerstvo veřejné bezpečnosti 
Web: mps.gov.cn 
Kontaktní stránka úřadu (přejděte na konec stránky)
Česká republika Úřad pro Ochranu Osobních Údajů (UOOU) Web: uoou.cz 
Domovská stránka v angličtině 
E-mail: posta@uoou.cz 
Kontaktní stránka úřadu
Francie Národní komise pro ochranu údajů(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL))Web: cnil.fr 
Domovská stránka v angličtině  
Kontaktní stránka úřadu
Německo Federální komisař pro ochranu údajů a svobodu informací (Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI)Web: bfdi.bund.de 
Domovská stránka v angličtině 
E-mail: poststelle@bfdi.bund.de 
Kontaktní stránka úřadu
Hong Kong Úřad komisaře pro ochranu osobních údajů(個人資料私隱專員公署Web: pcpd.org.hk 
E-mail: communications@pcpd.org.hk 
Kontaktní stránka úřadu 
Maďarsko Maďarský národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH))Web: naih.hu 
Domovská stránka v angličtině 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Kontaktní stránka úřadu
Itálie Úřad pro ochranu osobních údajů(Garante per la Protezione dei Dati Personali)Web: garanteprivacy.it 
Domovská stránka v angličtině 
E-mail: protocollo@gpdp.iturp@gpdp.it 
Kontaktní stránka úřadu
Japonsko Komise pro ochranu osobních údajů(個人情報保護委員会Web: ppc.go.jp 
Domovská stránka v angličtině 
Kontaktní stránka úřadu
Mexiko Národní institut pro transparentnost, přístup k informacím a ochranu osobních údajů(Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI))Web: home.inai.org.mx/ 
E-mail: atencion@inai.org.mx 
Kontaktní stránka úřadu
Maroko Národní komise pro ochranu osobních údajů(Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel)Web: cndp.ma 
E-mail: contact@cndp.ma 
Kontaktní stránka úřadu
Nizozemí Úřad pro ochranu osobních údajů(Autoriteit Persoonsgegevens)Web: autoriteitpersoonsgegevens.nl 
Domovská stránka v angličtině 
Kontaktní stránka úřadu
Singapur Komise pro ochranu osobních údajů(Personal Data Protection Commission (PDPC))Web: pdpc.gov.sg 
E-mail: formulář dostupný zde 
Kontaktní stránka úřadu
Jižní Afrika Regulační orgán pro informaceWeb: inforegulator.org.za
E-mail: enquiries@inforegulator.org.za
Kontaktní stránka úřadu
Jižní Korea Komise pro ochranu osobních údajů(Personal Information Protection Commission (PIPC))Komise pro finanční službyFinancial Services Commission (FSC)Komise pro ochranu osobních údajů
Web: pipc.go.kr/np 
Domovská stránka v angličtině 
Kontaktní stránka úřadu (přejděte na konec stránky)
Komise pro finanční služby
Web: fsc.go.kr/index 
Domovská stránka v angličtině 
E-mail: fsc.ifd@korea.kr 
Kontaktní stránka úřadu
Španělsko Španělská agentura pro ochranu údajů(Agencia Española de Protección de Datos (AEPD))Web: aepd.es 
Kontaktní stránka úřadu
ŠvýcarskoFederální komisař pro ochranu údajů a informací(Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (FDIPC))Web: edoeb.admin.ch 
Domovská stránka v angličtině 
E-mail: info@edoeb.admin.ch 
Kontaktní stránka úřadu
Turecko Úřad pro ochranu osobních údajů(Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)Web: kvkk.gov.tr 
Domovská stránka v angličtině 
Kontaktní stránka úřadu
Spojené království (Anglie a Wales) Úřad komisaře pro informace(Information Commissioner’s Office (ICO))Web: ico.org.uk
Kontaktní stránka úřadu
Spojené státy Federální obchodní komise(Federal Trade Commission (FTC))Úřad pro občanská práva Ministerstva zdravotnictví a lidských služeb(Department of Health and Human Services (HHS) Office of Civil Rights (OCR))Generální prokurátor KalifornieÚřad pro ochranu soukromí v Kalifornii (po zřízení)Federální obchodní komise
Web: ftc.gov 
Kontaktní stránka úřadu 
Úřad pro občanská oráva
Web: hhs.gov/ocr/index.html 
E-mail: OCRPrivacy@hhs.gov 
Kontaktní stránka úřadu 
Generální prokurátor Kalifornie
Web: oag.ca.gov/privacy/ccpa 
Kontaktní stránka úřadu
6. Jak chráníme osobní údaje
Zabezpečení

Zavedli jsme a budeme udržovat vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, zásady a postupy, které odpovídají povaze těchto údajů a které jsou určené ke snížení rizika náhodného zničení nebo ztráty, neoprávněného zpřístupnění těchto údajů nebo neoprávněného přístupu k nim. Vzhledem k tomu, že zabezpečení údajů částečně závisí také na zabezpečení počítače, který používáte ke komunikaci s námi, a na použitém zabezpečení uživatelských ID a hesel, žádáme vás o přijetí příslušných opatření.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytně nutné pro účely, pro které byly shromážděny, jak je popsáno v tomto oznámení. Za určitých okolností, například když to vyžadují právní, regulační, daňové nebo účetní požadavky, můžeme uchovávat vaše údaje i delší dobu.

Za určitých, specifických okolností můžeme uchovávat vaše osobní údaje i delší dobu proto, abychom měli přesný záznam o našem vzájemném jednání v případě jakýchkoli stížností či výzev nebo pokud se důvodně domníváme, že existuje možnost soudního sporu týkajícího se vašich osobních údajů nebo jednání.

7. Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou pro vaše pohodlí a informační účely obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky mohou fungovat nezávisle na našich webových stránkách. Odkazované stránky mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů nebo oznámení a důrazně vám doporučujeme, abyste si je přečetli. Pokud odkazované webové stránky nevlastníme ani nekontrolujeme, nejsme odpovědni za jejich obsah, za jakékoli použití těchto webových stránek ani za jejich postupy ochrany osobních údajů, i když na tyto webové stránky můžete vstoupit přímo při návštěvě našich webových stránek.

8. Aktualizace našeho oznámení o ochraně osobních údajů v online prostoru

Toto oznámení může být pravidelně a bez předchozího upozornění aktualizováno v závislosti na změnách v našich postupech týkajících se ochrany osobních údajů. Aktualizovanou verzi zveřejníme na našich webových stránkách a v horní části oznámení uvedeme, kdy bylo toto oznámení naposledy aktualizováno.

9. Jak nás můžete kontaktovat

Správcem vašich údajů je společnost Howmet Aerospace Inc. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k tomuto oznámení nebo chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte nás prosím písemně na adrese:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Privacy Office
Attn: Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
privacy@howmet.com

10. Informace související s rámcem ochrany osobních údajům mezi EU/USA, UK/USA a Švýcarskem/USA

Společnost Howmet Aerospace Inc. dodržuje zásady rámce na ochranu osobních údajů. V souladu s EU-USA DPF a britským rozšířením EU-USA DPF se Howmet Aerospace Inc. zavazuje:

(1)    Řešit stížnosti související s principy DPF týkající se našeho shromažďování a používání vašich osobních údajů. Osoby z EU a Spojeného království, které mají dotazy nebo stížnosti týkající se našeho nakládání s osobními údaji obdrženými na základě EU-USA DPF a britského rozšíření EU-USA DPF musí nejprve kontaktovat společnost Howmet Aerospace Inc. na adrese:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Privacy Office
Attn: Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
privacy@howmet.com

(2)    Postupovat nevyřešené stížnosti týkající se našeho nakládání s osobními údaji, které jsme obdrželi na základě EU-USA DPF a britského rozšíření EU-USA DPF, Radě Spojených států pro mezinárodní obchod (United States Council for International Business), poskytovateli alternativního řešení sporů se sídlem ve Spojených státech. Pokud od nás neobdržíte včas uznání své stížnosti týkající se principů DPF nebo pokud jsme vaši stížnost ohledně principů DPF nevyřídili k vaší spokojenosti, navštivte prosím stránky www.uscib.org, kde naleznete další informace nebo kde můžete podat stížnost. United States Council for International Business vám poskytuje své služby zdarma.

(3)    Spolupracovat a dodržovat doporučení výboru zřízeného orgány EU pro ochranu osobních údajů (DPA) a britského Úřadu komisaře pro informace (ICO) ohledně nevyřešených stížností týkajících se nakládání s údaji o lidských zdrojích, které jsme obdrželi na základě EU-USA DPF a britského rozšíření EU-USA DPF v kontextu pracovního poměru.

Vezměte prosím na vědomí, že:

(a)      Howmet Aerospace Inc. podléhá vyšetřovacím a donucovacím pravomocem Federální obchodní komise USA (Federal Trade Commission, dále jen „FTC“), Ministerstva dopravy USA a jakéhokoli jiného statutárního orgánu oprávněného USA, a proto může být požadováno, aby zpřístupnila osobní údaje v reakci na zákonné požadavky veřejných orgánů, včetně splnění požadavků národní bezpečnosti nebo vymáhání práva;

(b)      za určitých podmínek existuje možnost, aby se jednotlivec dovolal závazného rozhodčího řízení pro stížnosti na porušení tohoto oznámení; a

(c)      Howmet Aerospace Inc. uznává možnost odpovědnosti v případech nechráněných dalších převodů třetím stranám.

Následující dceřiné společnosti Howmet Aerospace Inc. v USA souhlasí, že budou dodržovat výše uvedená ustanovení tohoto oznámení, mimo jiné včetně zde uvedených ustanoveních o právních prostředcích:

 • ALUMAX INTERNATIONAL COMPANY B&C CASTING, INC.
 • B&C RESEARCH, INC.
 • CORDANT TECHNOLOGIES HOLDING LLC
 • FIRTH RIXSON, INC.
 • FIRTH RIXSON FORGINGS LLC
 • FORGED METALS, INC.
 • FORGED METALS HOLDINGS, INC.
 • FR ACQUISITION CORPORATION (US), INC.
 • HOWMET ALUMINUM CASTING INC.
 • HOWMET CASTINGS & SERVICES, INC.
 • HOWMET CHINA SERVICES CO. LLC
 • HOWMET CORPORATION
 • HOWMET DOMESTIC LLC
 • HOWMET ENGINEERED STRUCTURES, INC.
 • HOWMET GLOBAL FASTENING SYSTEMS INC.
 • HOWMET HOLDINGS CORPORATION
 • HOWMET INTER-AMERICA INC.
 • HOWMET INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LLC
 • HOWMET INTERNATIONAL INC.
 • HOWMET INTERNATIONAL LLC
 • HOWMET LAUDEL INC.
 • HOWMET MEXICAN OPERATIONS LLC
 • HOWMET MEXICO HOLDINGS LLC
 • HOWMET NORTH AMERICA HOLDINGS LLC
 • HOWMET RECEIVABLES GUARANTY SPE LLC
 • HOWMET SECURITIES LLC
 • HOWMET TRANSPORT SERVICES, INC.
 • HOWMET WHEELS INTERNATOINAL VIRGINIA, INC.
 • HUCK INTERNATIONAL INC.
 • HUCK PATENTS, INC.
 • JFB FIRTH RIXSON, INC. NATI GAS CO.
 • NEW CENTURY METALS, INC.
 • NEW CENTURY METALS SOUTHEAST, INC.
 • RTI FINANCE CORP
 • REMMELE HOLDING, INC.
 • RIPI LLC
 • RMI DELAWARE, INC.
 • RMI TITANIUM COMPANY, LLC
 • RTI ADVANCED FORMING, INC.
 • RTI CAPITAL, LLC
 • RTI EXTRUSIONS, INC.
 • RTI FABRICATION & DISTRIBUTION, INC.
 • RTI MARTINSVILLE, INC.
 • RTI REMMELE ENGINEERING, INC.
 • SCHLOSSER FORGE COMPANY
 • TEMPCRAFT CORPORATION
 • THREE RIVERS INSURANCE COMPANY
 • TURBINE COMPONENTS CORPORATION
 • VALLEY TODECO INC.
 • VIKING METALLURGICAL CORPORATION

II.                 SPECIFICKÉ INFORMACE PRO KALIFORNII

Tento oddíl doplňuje obecné zásady. Proto například část „jak“ uplatňovat svá práva naleznete v těchto zásadách.

1. Zpřístupnění vašich osobních údajů

V předchozích 12 měsících byly vaše osobní údaje zpřístupněny pouze pro platné obchodní účely příjemcům v rámci skupiny Howmet a externím poskytovatelům služeb, jak je popsáno v příslušných tabulkách těchto zásad.

2. Prodej vašich osobních údajů

V předchozích 12 měsících nebyly vaše osobní údaje prodány.

3. Sdílení vašich osobních údajů pro účely kontextové behaviorální reklamy

V předchozích 12 měsících nebyly vaše osobní údaje sdíleny pro účely kontextové behaviorální reklamy.

4. Vaše práva

Tento oddíl konkrétně upravuje oddíl „Vaše práva a možnosti“ těchto zásad.

Právo na informace, právo na vymazání a právo na opravu nepřesných osobních údajů

Viz oddíly „Právo na přístup k osobním údajům“ a „Právo na opravu nebo vymazání údajů“ obecných zásad.

Právo nebýt diskriminován

Pokud se rozhodnete uplatnit svá práva udělená CPRA, máte právo nebýt diskriminováni – a společnost Howmet tímto potvrzuje, že za uplatnění těchto práv nebudete diskriminováni.

Naposledy aktualizováno: září 2023