close
close

Online Personvernerklæring For Howmet

Sist revidert: Juni 2022

Howmet Aerospace Inc. og dets tilknyttede selskaper (samlet referert til som «Howmet,» «vi» og «oss») tar sine datavern- og personvernansvar alvorlig. Denne online personvernerklæringen gjelder for Howmet.com og andre eksterne Howmet-nettsteder som kobler til denne erklæringen («nettstedene»). Denne erklæringen beskriver hvilke typer personlig informasjon vi innhenter på nettstedene, hvordan vi bruker informasjonen, hvem vi deler den med og valgene som er tilgjengelige for brukere av våre nettsteder angående vår bruk av den personlige informasjonen. Vi beskriver også tiltakene vi iverksetter for å beskytte sikkerheten til den personlige informasjonen og hvordan brukere kan kontakte oss om vår personvernpraksis. Enkelte av nettstedene kan gi ytterligere detaljer om personvernpraksis som er spesifikk for disse nettstedene. Interne retningslinjer og prosedyrer for selskapet regulerer Howmets interne nettverk og systemer og behandlingen av personlig informasjon knyttet til ansatte og andre autoriserte brukere av Howmet-nettverket. 

For å tilrettelegge og garantere beskyttelse av dine rettigheter og rettighetene til andre innehavere av personopplysninger, er det nødvendig å forstå og definere noen konsepter, nemlig følgende: 

Definisjoner:

 1. Gjeldende lover betyr minst følgende:  (i) Australian Privacy Law of 1998 som endret i 2021; (ii) Brazil Data Protection Laws, som betyr Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lov nr. 13,709/2018, med endringer («LGPD») (http://www.planalto.ef.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm); (iii) California Data Protection Laws, som betyr California Consumer Privacy Act, California Civil Code § 1798.100 et seq. («CCPA») med endringer, erstattet eller erstattet fra tid til annen (se Howmet personvernerklæring for California – Ikke-tilknyttede personer ved å klikke på følgende kobling: https://www.howmet.com/global/en/pdf/Howmet-California-Privacy-Notice.pdf); (iv) loven om beskyttelse av personlige opplysninger i Folkerepublikken Kina («PIPL») vedtatt 1. november. 2021, (v) EU Data Protection Laws, som betyr Personvernforordningen 2016/679/EU («GDPR») og lover og forskrifter som utfyller GDPR; (vi) Quebec Data Protection Laws, som betyr loven som respekterer beskyttelsen av personopplysninger i privat sektor, CQLR c P-39.1; (vii) Swiss Data Protection Laws, som betyr Federal Act on Data Protection, Swiss Civil Code 235.1 («FADP»); (viii) UK Data Protection Laws, som betyr UK GDPR og Data Protection Act 2018.
 2. Samtykke: Fritt, informert og utvetydig uttrykk der innehaveren samtykker i behandlingen av sistnevntes personopplysninger for et bestemt formål;
 3. Behandlingsansvarlig: Fysisk eller juridisk person, underlagt offentlig eller privat lovgivning, ansvarlig for beslutninger om behandling av personopplysninger;
 4. Registrert: Fysisk person som personopplysningene som behandles henviser til;
 5. Personopplysninger: Informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person;
 6. Personlig database: Strukturert sett med personopplysninger, etablert på ett eller flere steder, i elektronisk eller papirbasert form;
 7. Behandling av personopplysninger: Enhver operasjon som utføres med personopplysninger, slik som de som er relatert til innhenting, produksjon, mottak, klassifisering, bruk, tilgang, reproduksjon, overføring, distribusjon, behandling, arkivering, lagring, eliminering, vurdering eller kontroll av informasjon, modifisering, kommunikasjon, overføring, formidling eller utvinning;
 8. Behandler: Fysisk eller juridisk person, styrt av offentlig eller privat lov, som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.
 9. Sensitive personopplysninger: Personopplysninger om rasemessig opprinnelse, etnisk opprinnelse, religiøs overbevisning, politisk oppfatning, medlemskap i en fagforening eller organisasjon av en religiøs, filosofisk eller politisk art, opplysninger relatert til helse- eller sexliv, genetiske eller biometriske opplysninger, når knyttet til en fysisk person.
Når vi innhenter informasjon

Vi innhenter personlig informasjon om deg hvis du besøker et av våre anlegg, ber om tilgang til vårt nettverk og/eller dataressurser, søker på en jobb hos oss eller har en type forretningsforbindelse med oss.  Vi vil innhente din personlige informasjon via følgende metoder:

 • Ved å registrere detaljer du gir oss (kommunikasjon med oss via e-post, telefonsamtaler eller via våre nettsteder);
 • Ved at du besøker et av våre anlegg; og/eller
 • Ved at du inngår en konsulentavtale, kundeavtale, leverandøravtale eller annen type forretningsavtale med oss.
Informasjon vi innhenter

Typene personlig informasjon brukere av våre nettsteder kan sende inn inkluderer:

 • kontaktinformasjon (som navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse);
 • gjesteinformasjon (som fullt navn, hjemmeadresse, e-postadresse, personlig telefonnummer, firmanavn, forretningskontaktinformasjon, statsborgerskap/amerikansk personstatus, offentlig ID-nummer, informasjon om sikkerhetsklarering, fødselsdato, pass og/eller bilde);
 • informasjon om ansettelse/konsulentvirksomhet (som navn, tittel, avdeling, personlig adresse og forretningsadresse, faksnummer, telefonnummer, e-postadresse, W-8BEN-skjema, W-9-skjema, biografi med arbeidshistorikk, bilde, bankinformasjon oppgitt med fakturaer, referanseinformasjon for bedrifter, inkludert navn og kontaktinformasjon og arbeidsgiver);
 • påloggingsinformasjon for nettstedene (slik som IP-adressen til datamaskinen / den personlige enheten du bruker for å få tilgang til nettverket vårt, omtrentlig posisjonsinformasjon fra hvor du får tilgang til nettverket vårt og informasjon om enheten og nettleseren din);
 • annen personlig informasjon innsendt av nåværende eller potensielle leverandører og underleverandører, som personnummer, mangfoldsrelatert informasjon (som etnisitet), føderalt skatte-ID-nummer, uførhetsstatus, og sivil- og strafferettslig rettshistorie;
 • annen personlig informasjon innsendt av jobbsøkere, som et resymé eller en CV, informasjon om arbeidstillatelse, lønnshistorikk, utdanningshistorikk, informasjon om sikkerhetsklareringer, informasjon om statsborgerskap og, for jobber med USA-baserte Howmet-enheter, etnisitet, rase og kjønn; og
 • annen personlig informasjon funnet i innhold som brukerne oppgir.
Informasjon vi innhenter gjennom informasjonskapsler og annen relatert teknologi

Når du bruker nettstedene våre, kan vi innhente visse opplysninger gjennom teknologier som informasjonskapsler, nettserverlogger, skjulte websignaler og JavaScript.  For mer informasjon om hvordan vi innhenter og bruker denne informasjonen, gå gjennom vår Cookie Policy.

Det juridiske grunnlaget for å bruke dine personopplysninger

Vi vil kun innhente, bruke og dele dine personopplysninger når vi er sikre på at vi har det rette juridisk grunnlaget for å gjøre dette. Dette kan være fordi:

 • du har gitt ditt samtykke til at vi bruker personopplysningene;
 • vår bruk av dine personopplysninger er i vår legitime interesse som en kommersiell organisasjon (for eksempel våre legitime interesser i å kommunisere med deg – i disse tilfellene vil vi passe på din informasjon til enhver tid på en måte som er forholdsmessig og respekterer dine personvernrettigheter og du har en rett til å protestere mot behandling som forklart i avsnittet «Dine rettigheter og valg» nedenfor);
 • vår bruk av dine personopplysninger er nødvendig for å utføre en kontrakt eller ta skritt for å inngå en kontrakt med deg (for eksempel der du er en av våre konsulenter, kunder eller leverandører); og/eller 
 • vår bruk av dine personopplysninger er nødvendig for å overholde en relevant juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse som vi har, for eksempel oppfyllelse av en rettskjennelse.

Hvis du ønsker å finne ut mer om det juridiske grunnlaget vi behandler personopplysninger for, kontakt oss på  privacy@howmet.com.  

Personopplysninger som behandles for besøkende kan inkludere: Årsak til behandling Juridisk begrunnelse
Fullt navn, hjemmeadresse, e-postadresse, personlig telefonnummer, firmanavn, forretningskontaktinformasjon, statsborgerskap/amerikansk personstatus, offentlig ID-nummer, nummer, sikkerhetsklareringsinformasjon, fødselsdato og/eller passnummer For å gi deg fysisk tilgang til et Howmet-anlegg eller logisk tilgang til nettverket vårt, og/eller kontrollere sikkerhetsklareringsstatus; Samtykke, våre legitime interesser eller nødvendighet for å oppfylle en kontrakt
Stillbilde eller video via CCTV. Anleggssikkerhet Legitim interesse
Navn, personlig adresse og forretningsadresse, faksnummer, telefon nummer, e-postadresse, W-8BEN-skjema, W-9-skjema, biografi med arbeidshistorikk, bilde, bankinformasjon oppgitt med fakturaer, referanseinformasjon for bedrifter, inkludert navn og kontaktinformasjon Kommunisere med deg i sammenheng med en kontraktfestet avtale som vi har med deg; legge til rette for betalinger til deg; svindelforebygging; og/eller kommunisere med deg angående våre produkter og tjenester Gjennomføring av en kontrakt, våre legitime interesser

 

Hvordan vi bruker informasjonen vi innhenter

Vi kan bruke informasjonen beskrevet ovenfor til å:

 • levere produkter og tjenester;
 • sende deg reklamemateriell eller annen kommunikasjon;
 • kommunisere med deg om og administrere din deltakelse i spesielle arrangementer, programmer, tilbud, undersøkelser og markedsundersøkelser;
 • svare på dine forespørsler;
 • behandle ansettelsessøknader, inkludert ved å vurdere kvalifikasjoner, verifisere informasjon og utføre referanse- eller andre ansettelsesrelaterte kontroller;
 • evaluere potensielle konsulenter, leverandører og underleverandører og administrere våre relasjoner med dem;
 • tilby og administrere personaltjenester for Howmet-ansatte;
 • utføre dataanalyser (inkludert anonymisering og aggregering av personlig informasjon);
 • drive, evaluere og forbedre virksomheten vår (inkludert utvikle nye produkter og tjenester, utvide og forbedre produktene og tjenestene våre, håndtere kommunikasjonen vår, analysere produktene, tjenestene og kommunikasjonene våre og utføre regnskap, revisjon og andre interne funksjoner);
 • beskytte mot, identifisere og forhindre datasikkerhet og andre sikkerhetshendelser, spionasje, svindel og annen ulovlig aktivitet, krav og annet erstatningsansvar; og
 • etterleve og håndheve gjeldende rettslige krav, relevante bransjestandarder og våre retningslinjer.

Vi kan også bruke informasjonen på andre måter som vi gir spesifikke varsler om på tidspunktet for innhentingen.

Informasjon vi deler

Vi verken selger eller på annen måte offentliggjør personlig informasjon vi innhenter om deg, unntatt som beskrevet i denne online personvernerklæringen. Vi deler informasjonen din på den måten og for de formålene som er beskrevet nedenfor:

 1. innenfor Howmet, der slik offentliggjøring er nødvendig for å levere deg våre tjenester eller for å administrere vår virksomhet; 
 2. med tredjeparter som bidrar til å styre virksomheten vår og levere tjenester. Disse tredjepartene har samtykket til konfidensialitetsbegrensninger og bruker eventuelle personopplysninger vi deler med dem eller som de innhenter på våre vegne utelukkende med det formål å levere den avtalefestede tjenesten til oss. Disse inkluderer IT-tjenesteleverandører som hjelper til med å administrere IT- og administrasjonssystemene våre,
 3. med våre tilsynsmyndigheter, for å overholde alle gjeldende lover, forskrifter og regler, og forespørsler fra politimyndigheter, tilsynsmyndigheter og andre offentlige etater;
 4. vi kan dele i aggregert, statistisk form, ikke-personlige opplysninger om besøkende til nettstedet vårt, trafikkmønstre og bruk av nettstedet med våre partnere, tilknyttede selskaper eller annonsører; og/eller
 5. hvis vi i fremtiden selger eller overfører hele eller deler av vår virksomhet eller eiendeler til en tredjepart, kan vi offentliggjøre informasjon til en potensiell eller faktisk tredjeparts kjøper av vår virksomhet eller eiendeler.

I tillegg kan vi offentliggjøre informasjon om deg (i) hvis vi er pålagt å gjøre det i henhold til lov eller rettslig prosess, (ii) til politimyndigheter eller andre offentlige instanser, og (iii) når vi mener at offentliggjøring er nødvendig eller passende for å forhindre skade eller økonomisk tap, eller i forbindelse med en etterforskning av mistenkt eller faktisk spionasje-, datasikkerhet eller sikkerhetshendelser eller annen svindel eller ulovlig aktivitet. Vi forbeholder oss også retten til å overføre personlig informasjon vi har om deg i det tilfellet vi selger eller overfører hele eller deler av vår virksomhet eller våre eiendeler (inkludert i tilfelle omorganisering, spin-off, oppløsning eller likvidering).

Overføring av personlige opplysninger globalt

Howmet opererer på en global basis. Følgelig kan dine personopplysninger overføres og lagres i land utenfor EU, EØS, Storbritannia og Sveits (inkludert Canada, USA, Mexico, Kina, Brasil, Sør-Korea, Japan, Australia og Russland) som er underlagt ulike standarder for datavern. Howmet vil ta nødvendige skritt for å sikre at overføringer av personlig informasjon er i samsvar med gjeldende lov og nøye håndtert for å beskytte dine personvernrettigheter og interesser og overføringer er begrenset til land som er anerkjent som å gi et tilstrekkelig nivå av juridisk beskyttelse eller hvor vi kan være overbevist om at alternativ ordning er på plass for å beskytte dine personvernrettigheter. Til dette formål: 

 • vi sørger for at overføringer innenfor Howmet vil bli dekket av en avtale inngått av medlemmer av Howmet (en intern gruppeavtale) som kontraktsmessig forplikter hvert medlem til å sikre at personopplysninger mottar et tilstrekkelig og konsekvent beskyttelsesnivå uansett hvor de overføres innenfor Howmet;
 • der vi overfører dine personopplysninger utenfor Howmet eller til tredjeparter som hjelper oss med å levere våre produkter og tjenester, innhenter vi kontraktsforpliktelser fra dem for å beskytte dine personopplysninger; eller
 • der vi mottar forespørsler om informasjon fra politi eller tilsynsmyndigheter, validerer vi disse forespørslene nøye før personopplysninger offentliggjøres.

Hvis du befinner deg i EU, Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»), Storbritannia eller Sveits, vil vi overholde gjeldende juridiske krav som gir tilstrekkelig beskyttelse for overføring av personlig informasjon til mottakere i land utenfor disse områdene. Når det gjelder overføring av personlig informasjon til USA, er Howmet sertifisert i henhold til EU-USA. Privacy Shield-rammeverket utviklet av det amerikanske handelsdepartementet og EU-kommisjonen angående overføring av personlig informasjon fra EU, EØS og Storbritannia til USA, og vil fortsette å behandle all slik personlig informasjon i samsvar med Privacy Shield-prinsippene. For å finne ut mer om Privacy Shield-programmet og se sertifiseringen vår, besøk www.privacyshield.gov.  For vår Privacy Shield-erklæring til tredjeparters fysiske personer i EU, EØS eller Storbritannia, besøk Howmet U.S.-EU Privacy Shield personvernerklæring – Ikke-tilknyttede personer ved å klikke på følgende lenke: https://www.howmet.com/global/en/pdf/Howmet-Aerospace-Privacy-Shield-Privacy-Notice-NAI.pdf. Merk at lover om datavern i EØS, Storbritannia, Sveits og andre steder kan kreve at de som overfører personopplysninger til Howmet i USA inngår en separat avtale med Howmet før slike overføringer initieres. Kontakt oss hvis du ønsker å be om en slik avtale.

Du har rett til å kontakte oss på privacy@howmet.com for mer informasjon om sikkerhetstiltakene vi har iverksatt for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av dine personopplysninger når disse overføres som nevnt ovenfor.

Samtykke

Ved å fortsette å bruke dette nettstedet, vil du fritt og utvetydig: (i) samtykke til vilkårene i denne personvernerklæringen; og (ii) behandlingen av dine personopplysninger i henhold til vilkårene i denne erklæringen.

Dine rettigheter og valg

Med forbehold om visse unntak, og i noen tilfeller avhengig av behandlingsaktiviteten vi gjennomfører, har du visse rettigheter i forhold til dine personopplysninger. Vi kan be deg om ytterligere informasjon for å bekrefte identiteten din og for sikkerhetsformål, før vi offentliggjør personopplysningene du har bedt om. Vi forbeholder oss retten til å belaste et gebyr der loven tillater det, for eksempel hvis forespørselen din er åpenbart ubegrunnet eller overdreven.

Du kan utøve dine rettigheter ved å fylle ut vårt forespørselsskjema på https://www.howmet.com/privacy/dsr/. Med forbehold om juridiske og andre tillatte hensyn, vil vi gjøre alt vi kan for å behandle forespørselen din raskt eller informere deg hvis vi trenger ytterligere informasjon for å oppfylle forespørselen din.  

Det kan hende vi ikke alltid er i stand til å behandle forespørselen din fullt ut, for eksempel hvis det vil påvirke taushetsplikten vi skylder andre, eller hvis vi har juridisk rett til å håndtere forespørselen på en annen måte.

Rett til tilgang til personopplysninger 

Du har rett til å be om at vi gir deg en kopi av dine personopplysninger som vi har, og du har rett til å bli informert om: (a) kilden til dine personopplysninger; (b) formålene, det juridiske grunnlaget og behandlingsmetodene; (c) databehandlingsansvarligs identitet; og (d) enhetene eller enhetskategoriene som dine personopplysninger kan overføres til.

Rett til å korrigere eller slette personopplysninger 

Du har rett til å be om at vi korrigerer unøyaktige personopplysninger. Vi kan søke å verifisere nøyaktigheten av personopplysningene før vi korrigerer dem.  Du kan også be om at vi sletter dine personopplysninger under begrensede omstendigheter der:

 • de ikke lenger er nødvendig for de formålene de ble samlet inn for; eller
 • du har trukket tilbake samtykket ditt (hvor databehandlingen var basert på samtykke), og hvor det ikke finnes noe annet juridisk grunnlag for behandlingen; eller
 • etterfulgt en vellykket rett til å protestere (se retten til å protestere); eller
 • de har blitt behandlet ulovlig; eller
 • for å overholde en juridisk forpliktelse som Howmet er underlagt. 

Vi er ikke pålagt å overholde forespørselen din om å slette personopplysninger hvis behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig: 

 • for å overholde en juridisk forpliktelse; eller
 • for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav; eller
 • for å oppfylle en kontrakt.

Rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger 

Du kan be oss om å begrense dine personopplysninger, men kun der:

 • nøyaktigheten er bestridt, slik at vi kan verifisere nøyaktigheten, eller
 • behandlingen er ulovlig, men du ikke vil at den skal slettes; eller
 • de ikke lenger er nødvendig for formålene de ble samlet inn for, men vi trenger dem fortsatt for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav; eller
 • du har utøvet retten til å protestere, og verifisering av overstyrende grunner venter.

Vi kan fortsette å bruke dine personopplysninger etter en forespørsel om begrensning, der:

 • vi har ditt samtykke; eller
 • for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav; eller
 • for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person.

Rett til å overføre dine personopplysninger

Du kan be oss om å oppgi dine personopplysninger til deg i et strukturert, vanlig brukt, maskinlesbart format, eller du kan be om å få dem overført direkte til en annen databehandlingsansvarlig, men i hvert tilfelle kun der:

 • behandlingen er basert på ditt samtykke eller på utførelsen av en kontrakt med deg; og
 • behandlingen utføres ved hjelp av automatiserte metoder.

Rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger

Du kan protestere mot enhver behandling av dine personopplysninger som har våre legitime interesser som sitt juridiske grunnlag, hvis du mener at dine grunnleggende rettigheter og friheter oppveier våre legitime interesser.  Hvis du kommer med en protest, har vi en mulighet til å demonstrere at vi har overbevisende legitime interesser som overstyrer dine rettigheter og friheter. 

Rett til å protestere mot hvordan vi bruker dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål

Du kan be om at vi endrer måten vi kontakter deg på for markedsføringsformål. Du kan be om at vi ikke overfører dine personopplysninger til ikke-tilknyttede tredjeparter for direkte markedsføring eller andre formål.

Rett til å få en kopi av sikkerhetstiltak for personopplysninger som brukes for overføringer utenfor din jurisdiksjon

Du kan be om å få en kopi av, eller referanse til, sikkerhetstiltakene som personopplysningene dine overføres under til utenfor EU.  Vi kan redigere dataoverføringsavtaler for å beskytte kommersielle vilkår.

Rett til å sende inn en klage til din lokale tilsynsmyndighet

Du har rett til å sende inn en klage til din lokale tilsynsmyndighet hvis du har bekymringer om hvordan vi behandler dine personopplysninger.  Vi ber deg om å prøve å løse eventuelle problemer med oss først, selv om du har rett til å kontakte din tilsynsmyndighet når som helst.

Hvordan vi beskytter personlig informasjon

Sikkerhet
Vi har implementert og vedlikeholder passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, retningslinjer og prosedyrer som er utformet for å redusere risikoen for utilsiktet ødeleggelse eller tap, eller uautorisert offentliggjøring eller tilgang til slik informasjon som er egnet for typen informasjon det gjelder. Ettersom sikkerheten til informasjonen avhenger delvis av sikkerheten til datamaskinen du bruker for å kommunisere med oss og sikkerheten du bruker for å beskytte bruker-ID-er og passord, må du ta nødvendige forholdsregler for å beskytte denne informasjonen. 

Lagring av dine personopplysninger
Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er rimelig nødvendig for formålene de ble samlet inn for, som forklart i denne erklæringen. I enkelte tilfeller kan vi lagre personopplysningene dine i lengre perioder, for eksempel der vi er pålagt å gjøre det i samsvar med juridiske, regulatoriske, skattemessige, regnskapsmessige krav. 

Under visse omstendigheter kan vi lagre dine personopplysninger i lengre perioder, slik at vi har en nøyaktig registrering av dine avtaler med oss i tilfelle klager eller utfordringer, eller hvis vi med rimelighet mener at det er en mulighet for rettstvister knyttet til dine personopplysninger eller avtaler.

Koblinger til andre nettsteder

Våre nettsteder kan gi koblinger til andre nettsteder for din bekvemmelighet og informasjon. Disse nettstedene kan operere uavhengig av oss. Koblede nettsteder kan ha sine egne personvernerklæringer eller retningslinjer, som vi sterkt anbefaler at du gjennomgår. I den grad koblede nettsteder ikke eies eller kontrolleres av oss, er vi ikke ansvarlige for nettstedets innhold, bruk av nettstedene eller personvernpraksisen til nettstedene, selv om du kan gå inn på nettstedet direkte fra å besøke vårt.

Oppdateringer av vår online personvernerklæring

Denne online personvernerklæringen kan oppdateres periodisk og uten forvarsel til deg for å gjenspeile endringer i vår praksis for personlig informasjon. Vi vil legge ut den oppdaterte versjonen på våre nettsteder og indikere øverst på merknaden når den sist ble oppdatert.

Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om denne online personvernerklæringen, eller hvis du vil at vi skal oppdatere informasjon vi har om deg eller dine preferanser, kontakt oss ved å skrive til oss på:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Personvernkontor
Attn:  Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212, USA
privacy@howmet.com 

Fordi Howmet tilbyr et bredt utvalg av forretningsmuligheter på nett for sine kunder, vil mengden informasjon Howmet trenger å innhente for å betjene deg i en bestemt forretningstransaksjon av og til variere fra tilfelle til tilfelle. Uansett hvor mye informasjon som innhentes, vil prinsippene ovenfor gjelde. Hvor enn Howmet innhenter personlig informasjon, finner du en lenke til en Howmet-personvernuttalelse. Hvis du velger å ikke oppgi noe informasjon, for eksempel for å aktivere bekreftelse av kredittstatus eller kontaktinformasjon for å tillate sending av forespurt informasjon, er det kanskje ikke mulig for deg å fortsette med din valgte forretningsaktivitet med Howmet.

EU/USA og Sveits/USA Privacy Shield-relatert informasjon

Howmet Aerospace Inc. følger Privacy Shields-prinsipper.

I samsvar med EU/USA og Sveits/USA Privacy Shield-prinsipper, forplikter Aerospace Inc. seg til å løse klager om vår innhenting eller bruk av din personlige informasjon.  Personer i EU og Sveits med henvendelser eller klager angående våre Privacy Shield-retningslinjer bør først kontakte Howmet Aerospace Inc. på:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Personvernkontor
Attn:  Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212, USA
privacy@howmet.com

Howmet Aerospace Inc. har videre forpliktet seg til å henvise uløste Privacy Shield-klager til United States Council for International Business, en leverandør av alternativ tvisteløsning i USA. Hvis du ikke mottar betimelig anerkjennelse av klagen din fra oss, eller hvis vi ikke har håndtert klagen din på en tilfredsstillende måte, går du til www.uscib.org for mer informasjon eller for å sende inn en klage.  Tjenestene til United States Council for International Business tilbys uten kostnad for deg.

Howmet Aerospace Inc. forplikter seg til å samarbeide med EUs datavernmyndigheter (DPA-er) og å overholde råd gitt av slike myndigheter med hensyn til HR-data overført fra EU i sammenheng med ansettelsesforholdet.

Vær oppmerksom på at:  (a) Howmet Aerospace Inc. er underlagt U.S. Federal Trade Commission («FTC») sin etterforsknings- og håndhevelsesmyndighet, U.S. Department of Transportation, og andre amerikanske lovfestede organer; (b) det er mulighet for, under visse forhold, at en person kan påberope bindende voldgift for klager om brudd på denne erklæringen; og (c) Howmet Aerospace Inc. erkjenner muligheten for ansvar i tilfeller av ubeskyttede videreoverføringer til tredjeparter.

Følgende amerikanske datterselskaper av Howmet Aerospace Inc. godtar å overholde de foregående bestemmelsene i denne erklæringen, inkludert, uten begrensning, regressbestemmelsene som er fastsatt her:

 • ALUMAX INTERNATIONAL COMPANY
 • B&C Casting, Inc.
 • B&C RESEARCH, INC.
 • CORDANT TECHNOLOGIES HOLDING LLC
 • FIRTH RIXSON, INC.
 • FIRTH RIXSON FORGINGS LLC
 • FORGED METALS, INC.
 • FORGED METALS HOLDINGS, INC.
 • FR ACQUISITION CORPORATION (US), INC.
 • Howmet Aluminum Casting Inc.
 • HOWMET CASTINGS & SERVICES, INC.
 • HOWMET CHINA SERVICES CO. LLC
 • HOWMET CORPORATION
 • HOWMET DOMESTIC LLC
 • HOWMET ENGINEERED STRUCTURES, INC.
 • HOWMET GLOBAL FASTENING SYSTEMS INC.
 • HOWMET HOLDINGS CORPORATION
 • Howmet Inter-America Inc.
 • HOWMET INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LLC
 • HOWMET INTERNATIONAL INC.
 • HOWMET INTERNATIONAL LLC
 • HOWMET LAUDEL INC.
 • HOWMET LLC
 • HOWMET MEXICAN OPERATIONS LLC
 • HOWMET MEXICO HOLDINGS LLC
 • HOWMET NORTH AMERICA HOLDINGS LLC
 • HOWMET RECEIVABLE PURCHASING SPE II LLC
 • Howmet Receivables Guaranty SPE LLC
 • HOWMET SECURITIES LLC
 • HOWMET TRANSPORT SERVICES, INC.
 • HOWMET WHEELS INTERNATIONAL VIRGINIA, INC.
 • HUCK INTERNATIONAL INC.
 • HUCK PATENTS, INC.
 • JFB FIRTH RIXSON, INC.
 • NaTi GAS CO.
 • NEW CENTURY METALS, INC.
 • New Century Metals Southeast, Inc.
 • RTI FINANCE CORP
 • REMMELE HOLDING, INC.
 • REPUBLIC FASTENERS MANUFACTURING CORPORATION
 • RIPI LLC
 • RMI DELAWARE, INC.
 • RMI TITANIUM COMPANY, LLC
 • RTI ADVANCED FORMING, INC.
 • RTI CAPITAL, LLC
 • RTI EXTRUSIONS, INC.
 • RTI FABRICATION & DISTRIBUTION, INC.
 • RTI HAMILTON INC.
 • RTI MARTINSVILLE, INC.
 • RTI REMMELE ENGINEERING, INC.
 • SCHLOSSER FORGE COMPANY
 • TEMPCRAFT CORPORATION
 • THREE RIVERS INSURANCE COMPANY
 • TURBINE COMPONENTS CORPORATION
 • VALLEY TODECO INC.
 • VIKING METALLURGICAL CORPORATION
Would you like to view this content in another language?
English
close