close
close

Howmet Çevrimiçi Gizlilik Bildirimi

Son Gözden Geçirme Tarihi: Haziran 2022

Howmet Aerospace Inc. ve bağlı şirketleri (toplu olarak “Howmet”, “biz” ve “bizim” olarak anılmaktadır) veri koruma ve gizlilik sorumluluklarını ciddiye almaktadır. Bu Çevrimiçi Gizlilik Bildirimi, Howmet.com sitesinde ve bu bildirime bağlantı veren diğer harici Howmet web sitelerinde (“Siteler”) geçerlidir. Bu Bildirim, Sitelerde topladığımız kişisel bilgi türlerini, bilgileri nasıl kullandığımızı, kimlerle paylaştığımızı ve kişisel bilgilerin kullanımı ile ilgili olarak Sitelerimizin kullanıcılarına sağlanan tercihleri açıklamaktadır. Ayrıca, kişisel bilgilerin güvenliğini korumak için aldığımız önlemleri ve kullanıcıların gizlilik uygulamalarımız ile ilgili olarak bizimle nasıl iletişim kurabileceklerini de açıklıyoruz. Bazı Siteler, söz konusu Sitelere özgü gizlilik uygulamaları konusunda ek ayrıntılar sağlayabilir. Howmet’in dahili ağları ve sistemleri için ve çalışanlar ve diğer yetkili Howmet ağ kullanıcıları ile ilgili olarak kişisel bilgilerin işlenmesi konusunda dahili şirket politikaları ve prosedürleri geçerlidir. 

Sizin ve diğer kişisel veri sahiplerinin haklarının korunmasını kolaylaştırmak ve garanti etmek için bazı kavramları, yani aşağıdakileri anlamak ve tanımlamak gereklidir: 

Tanımlar:

 1. Geçerli Yasalar en azından aşağıdakileri ifade eder:  (i) 2021 yılında değiştirilmiş haliyle 1998 tarihli Avustralya Gizlilik Yasası; (ii) değiştirilmiş haliyle Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, yani 13,709/2018 sayılı Brezilya Veri Koruma Yasaları (“LGPD”) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm); (iii) zaman zaman değiştirilmiş, tadil edilmiş veya başkasıyla değiştirilmiş haliyle Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası, Kaliforniya Medeni Kanunu § 1798.100 ve devamı (“CCPA”) anlamında Kaliforniya Veri Koruma Yasaları (lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Howmet California Gizlilik Bildirimi - Bağlı Olmayan Kişiler'e bakın: https://www.howmet.com/global/en/pdf/Howmet-California-Privacy-Notice.pdf); (iv) 1 Kasım 2021’de kabul edilen Çin Halk Cumhuriyeti'nin kişisel bilgi koruma yasası (“PIPL”); (v) AB Veri Koruma Yasaları, Genel Veri Koruma Düzenlemesi 2016/679/EU (“GDPR”) ve GDPR’yi tamamlayan yasa ve düzenlemeler anlamında AB Veri Koruma Yasaları; (vi) özel kesinde kişisel bilgilerin korunması bakımından Yasa anlamında Quebec Veri Koruma Yasaları , CQLR c P-39.1; (vii) Veri Koruma Federal Yasası, İsviçre Medeni Kanunu 235.1 (“FADP”) anlamında İsviçre Veri Koruma Yasaları; (viii) Birleşik Krallık GDPR ve Veri Koruma Yasası 2018 anlamında Birleşik Krallık Veri Koruma Yasaları.
 2. Onay: sahibinin diğer tarafın belirli bir amaç için kişisel verileri işlemesini kabul ettiği, serbest, bilgilendirilmiş ve kesin ifade;
 3. Veri Sorumlusu: kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kararlardan sorumlu, kamu veya özel hukuk tarafından yönetilen gerçek veya tüzel kişi;
 4. Veri Sahibi: işlenmekte olan kişisel verilerin atıfta bulunduğu gerçek kişi;
 5. Kişisel veriler: kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişi ile ilgili bilgiler;
 6. Kişisel veri tabanı: elektronik veya kağıt formatta, bir veya birkaç yerde oluşturulmuş, yapılandırılmış kişisel veri seti;
 7. Kişisel veri işleme: bilgilerin toplanması, üretimi, alınması, sınıflandırılması, kullanımı, erişimi, çoğaltılması, iletilmesi, dağıtılması, işlenmesi, arşivlenmesi, depolanması, ortadan kaldırılması, değerlendirilmesi veya kontrolü, değiştirilmesi, iletimi, aktarılması veya çıkarılması gibi kişisel verilerle gerçekleştirilen herhangi bir işlem;
 8. Veri İşleyen: kamu veya özel hukuk tarafından yönetilen ve veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
 9. Hassas kişisel veriler: ırk veya etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, sendika veya dini, felsefi veya siyasi nitelikte bir organizasyonun üyeliği, sağlık veya cinsel yaşam ile ilgili veriler, gerçek bir kişi ile bağlantılı olduğunda genetik veya biyometrik veriler.
Bilgileri ne zaman toplarız

Tesislerimizden birisini ziyaret ettiğinizde, ağımıza ve/veya bilgisayar varlıklarımıza erişim talep ettiğinizde, bize iş başvurusu yaptığınızda veya bizimle bir tür iş ilişkiniz varsa hakkınızda kişisel bilgiler toplarız.  Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki yöntemlerle toplayacağız:

 • Bize verdiğiniz bilgileri kaydederek (e-posta, çağrı veya web sitelerimiz aracılığıyla bizimle kurduğunuz iletişimler);
 • Tesislerimizden birini ziyaret ederek ve/veya
 • Bizimle danışmanlık, müşteri, satıcılık veya diğer bir iş sözleşmesi türü vasıtasıyla bağ kurarak.
Topladığımız Bilgiler

Sitelerimizin kullanıcılarının gönderebileceği kişisel bilgi türleri arasında aşağıdakiler sayılabilir:

 • iletişim bilgileri (ad, posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi gibi);
 • ziyaretçi bilgileri (tam adı, ev adresi, e-posta adresi, kişisel telefon numarası, şirket adı, iş iletişim bilgisi, yurttaşlık/Birleşik Devletler kişisi durumu, devlet kimlik numarası, güvenlik soruşturması bilgisi, doğum tarihi, pasaport ve/veya fotoğraf gibi);
 • istihdam/danışmanlık bilgileri (ad, unvan, bölüm, kişisel adres ve iş adresi, faks numarası, telefon numarası, e-posta adresi, W-8BEN formu, W-9 formu, çalışma geçmişini içeren biyografi, fotoğraf, faturalarla sağlanan bankacılık bilgileri, ad ve iletişim bilgisi ve işvereni içeren iş referans bilgileri gibi);
 • Siteler için oturum açma bilgileri (örneğin ağımıza erişmek için kullandığınız bilgisayarın/kişisel cihazın IP adresi, ağımıza nereden eriştiğinize ilişkin yaklaşık konum bilgisi ve cihazınız ve tarayıcınız hakkında bilgiler);
 • mevcut veya müstakbel tedarikçiler ve altyükleniciler tarafından sağlanan Sosyal Güvenlik numarası, farklılıkla ilişkili bilgiler (sözgelimi etnik köken), federal vergi kimlik numarası, engellilik durumu ve asliye ve ceza mahkemesi geçmişi gibi diğer kişisel bilgiler;
 • işe başvuran kişiler tarafından sağlanan özgeçmiş veya CV, çalışma izni bilgisi, maaş geçmişi, eğitim geçmişi, güvenlik soruşturmaları konusunda bilgi, yurttaşlık bilgileri ve Birleşik Devletler’de yerleşik Howmet tüzel kişiliklerindeki işler için etnik köken, ırk ve cinsiyet gibi diğer kişisel bilgiler ve
 • kullanıcıların sağladığı içerikte bulunan diğer kişisel bilgiler. 
Çerezler ve Diğer İlgili Teknolojiler ile Topladığımız Bilgiler

Sitelerimizi kullandığınız zaman çerezler, web sunucusu günlükleri, web işaretçileri ve JavaScript gibi belli bilgi teknolojilerini kullanarak bilgi toplayabiliriz.  Bu bilgileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla bilgi edinmek için lütfen şunu inceleyin: Cookie Policy.

Kişisel Verilerinizi Kullanmanın Yasal Dayanağı

Kişisel verilerinizi yalnızca bunu yapmak için uygun bir yasal dayanağımız olduğu kanısında olmamız halinde toplayacak, kullanacak ve paylaşacağız. Bunun nedenleri aşağıdakiler olabilir:

 • kişisel verilerinizi kullanma konusunda bize onay vermiş olmanız;
 • kişisel verilerinizi kullanmamızın ticari bir kuruluş olarak meşru çıkarlarımız dahilinde olması (örneğin, sizinle iletişim kurma konusundaki meşru çıkarlarımız - bu durumlarda her zaman için orantılı olan ve gizlilik haklarınıza saygılı bir biçimde bilgilerinizi koruyacağız ve aşağıda “Haklarınız ve Tercihleriniz” bölümünde açıklandığı gibi işlemeye itiraz hakkınız olacaktır);
 • kişisel verilerinizi kullanmamızın sizinle bir kontratı yerine getirmek veya sizinle bir kontrat yapmak üzere adımlar atmak için gerekli olması (örneğin, danışman, müşteri veya satıcılarımızdan birisi olmanız durumunda) ve/veya 
 • sözgelimi bir mahkeme emrinin yerine getirilmesinde olduğu gibi kişisel verilerinizi kullanmamızın ilgili bir yasal veya düzenleyici yükümlülüğüne uymak için gerekli olması.

Kişisel veri işlerken temel aldığımız yasal dayanak konusunda daha fazla bilgi almak için lütfen privacy@howmet.com adresi aracılığıyla bizimle iletişim kurun.  

Ziyaretçiler için İşlenen Kişisel Veriler şunları içerebilir: İşleme Nedeni Yasal Gerekçe
Tam adı, ev adresi, e-posta adresi, kişisel telefon numarası, şirket adı, iş iletişim bilgisi, yurttaşlık/Birleşik Devletler kişisi durumu, devlet kimlik numarası, numara, güvenlik soruşturması bilgisi, doğum tarihi ve/veya pasaport numarası Sizin için bir Howmet tesisine fiziksel erişim veya ağımıza mantıksal erişim sağlamak ve/veya güvenlik soruşturması durumunu kontrol etmek; Onay, meşru çıkarlarımız veya bir kontratın yerine getirilmesi için gerekli olma
Vesikalık fotoğraf veya CCTV aracılığıyla video. Tesis güvenliği Meşru çıkar
Ad, kişisel adres ve iş adresi, faks numarası, telefon numarası, e-posta adresi, W-8BEN formu, W-9 Formu, çalışma geçmişini içeren biyografi, fotoğraf, faturalarla sağlanan bankacılık bilgileri, ad ve iletişim bilgisi içeren iş referans bilgileri Sizinle yaptığımız bir sözleşme bağlamında sizinle iletişim kurmak; size ödemeleri kolaylaştırmak; dolandırıcılığı önlemek ve/veya ürün ve hizmetlerimizle ilgili olarak sizinle iletişime geçmek Bir sözleşmenin yerine getirilmesi, meşru çıkarlarımız

 

Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanırız

Yukarıda açıklanan bilgileri aşağıdaki şekilde kullanabiliriz:

 • ürünler ve hizmetler sağlamak;
 • size tanıtım materyalleri ve diğer iletişimleri göndermek;
 • özel etkinlikler, programlar, teklifler, anketler ve pazar araştırması konusunda sizinle iletişim kurmak ve bunlara katılımınızı yönetmek;
 • sorularınıza yanıt vermek;
 • nitelikleri değerlendirme, bilgileri doğrulama ve referans ve istihdamla ilgili diğer kontrolleri yürütme dahil olmak üzere iş başvurularını işleme koymak;
 • potansiyel danışman, tedarikçi ve altyüklenicileri değerlendirmek ve onlarla ilişkilerimizi yönetmek;
 • Howmet çalışanları için insan kaynakları hizmetleri sağlamak ve yönetmek;
 • veri analizleri yapmak (kişisel bilgileri anonimleştirme ve bir araya getirme dahil);
 • işimizi yürütmek, değerlendirmek ve iyileştirmek (yeni ürünler ve hizmetler geliştirme; ürün ve hizmetlerimizi geliştirme ve iyileştirme; iletişimlerimizi yönetme; ürün, hizmet ve iletişimlerimizi analiz etme ve muhasebe, denetim ve diğer dahili işlevleri yerine getirme dahil);
 • siber güvenlik ve diğer güvenlik olayları, casusluk, dolandırıcılık ve diğer yasadışı etkinlik, hak talepleri ve diğer sorumluluklar karşısında koruma sağlamak, bunları belirlemek ve önlemek ve
 • geçerli yasal gerekliliklere, ilgili sektör standartlarına ve politikalarımıza uymak ve bunları uygulatmak.

Bilgileri başka şekilde de kullanabiliriz ve bu durumda bilgiler toplanırken özel bir bildirim sağlarız.

Paylaştığımız Bilgiler

Çevrimiçi Gizlilik Bildiriminde açıklanan haller dışında hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri satmayız veya başka türlü ifşa etmeyiz. Bilgilerinizi aşağıda belirtilen şekilde ve belirtilen amaçlarla paylaşırız:

 1. bilgilerinizi açıklamanın size hizmetlerimizi sağlamak veya işimizi yönetmek için gerekli olması halinde Howmet içinde; 
 2. işimizi yönetmeye yardımcı olmak ve hizmetleri teslim etmek için üçüncü taraflarla. Bu üçüncü taraflar gizlilik kısıtlamalarını kabul etmiştir ve onlarla paylaştığımız veya bizim adımıza topladıkları tüm kişisel verileri münhasıran bize sözleşmeli hizmet sağlama amacıyla kullanırlar. Bunlara, BT ve arka ofis sistemlerimizi yönetmemize yardımcı olan BT hizmet sağlayıcıları dahildir;
 3. geçerli tüm yasa, düzenleme ve kurallara ve emniyet, düzenleyici veya diğer devlet kuruluşlarının taleplerine uymak için düzenleyicilerimizle;
 4. web sitesi ziyaretçilerimizle ilgili toplu, istatistiksel biçimde, kişisel olmayan verileri, trafik düzenlerini ve web sitesi kullanımlarını iş ortaklarımız, bağlı şirketlerimiz veya reklamcılarımızla paylaşabiliriz ve/veya
 5. gelecekte işletmemizin veya varlıklarımızın bir kısmını veya tamamını üçüncü bir tarafa satarsak işletmemizin veya varlıklarımızın potansiyel veya fiili üçüncü taraf alıcısına bilgileri ifşa edebiliriz.

Buna ek olarak hakkınızdaki bilgileri, (i) yasa veya yasal bir kovuşturma uyarınca yapmamız gerektiğinde, (ii) emniyet yetkililerine veya diğer devlet idarelerine ve (iii) ifşaatın zarar veya mali kaybı önlemek için gerekli veya uygun olduğuna inandığımızda veya casusluk, siber güvenlik veya güvenlik olayları veya diğer dolandırıcılık veya yasadışı etkinlik şüphesi veya fiili durumuyla ilgili bir soruşturmayla bağlantılı olarak ifşa edebiliriz. Bundan başka, işletmemizin veya varlıklarımızın tümünü veya bir kısmını satmamız veya devretmemiz durumunda hakkınızda elimizde bulunan kişisel bilgileri devretme hakkını saklı tutuyoruz (yeniden organizasyon, yeni şirket kurulması (spin off), tasfiye veya iflas dahil).

Kişisel Bilgileri Küresel Olarak Transfer Etme

Howmet, küresel ölçekte faaliyet göstermektedir. Buna uygun olarak, kişisel verileriniz AB, EEA, Birleşik Krallık ve İsviçre dışındaki farklı veri koruma standardına tabi olan ülkelere (Kanada, Birleşik Devletler, Meksika, Çin, Brezilya, Güney Kore, Japonya, Avustralya ve Rusya dahil) transfer edilebilir ve bu ülkelerde saklanabilir. Howmet, kişisel bilgi transferlerinin geçerli yasaya uygun yapılmasını ve gizlilik haklarınızı ve çıkarlarınızı korumak için dikkatle yönetilmesini ve transferlerin yeterli bir düzeyde yasal koruma sağladığı değerlendirilen veya gizlilik haklarınızı korumak için alternatif bir düzenlemenin uygulamada olduğu kanısında olduğumuz ülkelerle sınırlı olmasını sağlamak için uygun önlemleri alacaktır. Bu amaçla: 

 • Howmet içindeki transferlerin, sözleşme gereği olarak her bir üyeye kişisel verilerin Howmet içinde her nereye transfer edilirse edilsin yeterli ve tutarlı bir koruma düzeyi elde ettiğinden emin olması yükümlülüğünü getiren Howmet üyeleri ile yapılan bir sözleşme (grup içi sözleşme) kapsamında olmasını sağlarız;
 • kişisel verilerinizi Howmet dışına veya ürün ve hizmetlerimizi sağlamamıza yardımcı olan üçüncü taraflara transfer ettiğimizde kişisel verilerinizi korumak için onlardan sözleşme gereği taahhütler alırız veya
 • emniyet veya düzenleyicilerden bilgi talepleri aldığımızda herhangi bir kişisel verinizi ifşa etmeden önce bu talepleri dikkatle doğrularız.

Avrupa Birliği, Avrupa ekonomik Alanı (“EEA”), Birleşik Krallık veya İsviçre’de yaşıyorsanız kişisel bilgilerin bu alanların dışında yer alan ülkelerdeki alıcılara transfer edilmesi konusunda yeterli koruma sağlayarak geçerli yasal gerekliliklere uyacağız. Kişisel bilgilerin Birleşik Devletler’e transfer edilmesi konusunda, Howmet, kişisel bilgilerin AB, EEA ve Birleşik Krallık’tan Birleşik Devletler’e transferi ile ilgili olarak Birleşik Devletler Ticaret Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen AB-Birleşik Devletler Gizlilik Kalkanı çerçevesine uygun olarak tescil edilmiştir ve söz konusu tüm kişisel bilgileri Gizlilik Kalkanı ilkelerine uygun olarak işlemeye devam edecektir. Gizlilik Kalkanı programı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve tescil belgemizi görmek için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.privacyshield.gov.  AB, EEA veya Birleşik Krallık’ta ikamet eden üçüncü taraf gerçek kişilere Gizlilik Kalkanı bildirimimiz için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Howmet Birleşik Devletler-AB Gizlilik Kalkanı Gizlilik Bildirimi – Bağlı Olmayan Bireyler adresini ziyaret edin: https://www.howmet.com/global/en/pdf/Howmet-Aerospace-Privacy-Shield-Privacy-Notice-NAI.pdf. Şuna dikkat ediniz ki EEA, Birleşik Krallık, İsviçre ve başka yerlerdeki veri koruma yasaları, Birleşik Devletler’deki Howmet’e kişisel veri transfer edenlerin söz konusu transferleri başlatmadan önce Howmet ile ayrı bir sözleşme yapmasını gerektirebilir. Böyle bir sözleşme talep etmek istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtildiği gibi transfer edildiğinde onlara yeterli koruma sağlamak için alınan önlemler hakkında daha fazla bilgi edinmek için privacy@howmet.com adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçme hakkınız vardır.

Onay

Bu web sitesini kullanmaya devam ederek, özgürce ve kesin bir şekilde: (i) bu Gizlilik Bildiriminin şartlarına ve (ii) Kişisel Verilerinizin bu Bildirimin koşullarına uygun şekilde İşlenmesine onay vereceksiniz.

Haklarınız ve Tercihleriniz

Bazı muafiyetlere tabi olmak ve bazı durumlarda yürüttüğümüz işleme etkinliğine bağlı olmak kaydıyla kişisel verilerinizle ilişkili olarak belli haklarınız bulunmaktadır. Talep edilen kişisel verileri size ifşa etmeden önce kimliğinizi doğrulamak için ve güvenlik gerekçesiyle sizden ek bilgi isteyebiliriz. Yasalarca izin verilen hallerde, sözgelimi talebinizin açıkça mesnetsiz veya aşırı olması durumunda bir ücret talep etme hakkını saklı tutuyoruz.

https://www.howmet.com/privacy/dsr/ adresindeki talep formumuzu doldurarak haklarınızı kullanabilirsiniz. Yasal veya diğer izin verilebilir mülahazalara tabi olmak kaydıyla, talebinizi derhal yerine getirmek veya talebinizin yerine getirilmesi için ek bilgilere ihtiyaç duymamız halinde sizi bilgilendirmek üzere makul olan her çabayı göstereceğiz.  

Sözgelimi başkalarına yönelik gizlilik sorumluluğumuzu etkileyecek olması halinde veya yasal olarak taleple başka bir şekilde ilgilenme salahiyetimizin olması durumunda talebinizi her zaman tam olarak karşılayamayabiliriz.

Kişisel verilere erişim hakkı 

Elimizde bulunan kişisel verilerinizin bir kopyasını size vermemizi talep etme hakkınız ve şunlar konusunda bilgilendirilme hakkınız bulunmaktadır: (a) Kişisel verilerinizi kaynağı; (b) işlemenin amaçları, yasal dayanağı ve yöntemleri; (c) veri sorumlusunun kimliği ve (d) kişisel verilerinizin transfer edilebileceği tüzel kişilikler veya tüzel kişilik kategorileri.

Kişisel verilerinizi düzeltme veya silme hakkı 

Doğru olmayan kişisel verileri düzeltmemizi talep etme bulunma hakkınız vardır. Düzeltmeden önce kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmek isteyebiliriz.  Aşağıdaki sınırlı durumlarda kişisel verilerinizi silmemizi de talep edebilirsiniz:

 • toplandığı amaçlar için artık gerekli olmaması veya
 • onayınızı geri çekmiş olmanız (veri işlemenin onaya dayanmış olduğu hallerde) ve veri işleme için başka yasal dayanak bulunmaması veya
 • başarılı bir itiraz hakkını takiben (bkz. itiraz hakkı) veya
 • yasa dışı olarak işlenmiş olması halinde veya
 • Howmet’in tabi olduğu bir yasal yükümlülüğe uymak için. 

Kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması durumunda kişisel verilerin silinmesi talebinize uyma yükümlülüğümüz yoktur: 

 • yasal bir yükümlülüğe uymak için veya
 • yasal hak taleplerinin oluşturulması, kullanılması veya savunulması için veya
 • bir kontratı yerine getirmek için.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkı 

Yalnızca aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi kısıtlamamızı isteyebilirsiniz:

 • doğruluğunun tartışmalı olması halinde, doğruluğunu teyit etmemizi mümkün kılmak için veya
 • işlemenin yasadışı olması ama onların silinmesini istememeniz durumda veya
 • toplanma amacı için artık gerekli olmaması ancak yasal hak talepleri oluşturmak, kullanmak veya savunmak için hala ihtiyacımız olması durumunda veya
 • itiraz hakkınızı kullanmış olmanız ve geçersiz bırakma gerekçelerinin doğrulanma aşamasının beklenmesi durumunda.

Aşağıdaki durumlarda bir kısıtlama talebinden sonra kişisel verilerinizi kullanmaya devam edebiliriz:

 • onayınızı almış olmamız veya
 • yasal hak talepleri oluşturmak, kullanmak veya savunmak için veya
 • başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için.

Kişisel verilerinizi transfer etmek hakkı

Kişisel verilerinizin yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan, makinede okunabilir bir biçimde size sağlanması isteyebilirsiniz veya doğrudan başka bir veri sorumlusuna transfer edilmesini isteyebilirsiniz; ancak her bir durumda aşağıdaki koşullara uygun olması gereklidir:

 • işleme, onayınıza veya sizinle yapılan bir kontratın yerine getirilmesine dayanmaktadır ve
 • işleme otomatik yollarla yapılmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkı

Temel hak ve özgürlüklerinizin meşru çıkarlarımıza ağır bastığına inanıyorsanız, yasal dayanağı olarak meşru çıkarımıza sahip olan şekilde kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde işlenmesine itiraz edebilirsiniz.  Bir itirazda bulunduğunuz takdirde hak ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan zorlayıcı meşru çıkarlarımızın olduğunu kanıtlama fırsatımız olacaktır. 

Doğrudan pazarlama amaçlarıyla kişisel verilerinizi nasıl kullandığımıza ilişkin itiraz hakkı

Pazarlama amaçlarıyla sizinle iletişime geçme yöntemimizi değiştirmemizi talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama veya başka herhangi bir amaçla bağlı olmayan üçüncü taraflara transfer edilmemesini talep edebilirsiniz.

Yetki alanınız dışına veri transferlerinde kullanılan kişisel veri koruma önlemlerinin bir kopyasını elde etme hakkı

Kişisel verileriniz Avrupa Birliği dışına transfer edilirken kullanılan önlemlerin bir kopyasını veya buna yapılan bir atfı elde etmek isteyebilirsiniz.  Ticari koşulları korumak için veri transferi sözleşmelerini yeniden düzenleyebiliriz.

Yerel denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz konusunda endişeleriniz varsa yerel denetim makamınıza şikayette bulunma hakkınız vardır.  İstediğiniz zaman denetim makamınızla iletişime geçme hakkınız olmasına rağmen sorunları lütfen ilk olarak bizimle çözmeye çalışmanızı istiyoruz.

Kişisel Bilgileri Nasıl Koruyoruz

Güvenlik
İlgili bilgilerin mahiyetine uygun olarak kaza sonucu imha veya kaybolma veya söz konusu bilgilerin yetkisiz şekilde ifşa edilmesi veya bunlara erişilmesi riskini azaltmak için tasarlanmış olan uygun teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri, politikaları ve prosedürleri uyguladık ve bunları sürdürüyoruz. Bilgilerin güvenliği kısmen bizimle iletişime geçmek için kullandığınız bilgisayarın güvenliğine ve Kullanıcı Kimliğini ve parolaları korumak için kullandığınız güvenliğe bağlı olduğu için lütfen bu bilgileri koruma konusunda uygun önlemleri alın. 

Kişisel verilerinizin saklanması
Kişisel verilerinizi, bu bildirimde açıklandığı gibi, toplanma amaçları için makul ölçüde gerekli olduğu süre boyunca saklayacağız. Bazı durumlarda, örneğin yasal, düzenleyici, vergi, muhasebe gerekliliklerine uygun olarak yapmamız gerektiğinde, kişisel verilerinizi daha uzun süreler boyunca saklayabiliriz. 

Özel durumlarda, herhangi bir şikayet veya itiraz durumunda veya kişisel verileriniz veya ilişkileriniz ile ilgili olarak müstakbel bir dava süreci bulunduğuna makul şekilde inanmamız halinde, bizimle kurduğunuz ilişkinin doğru bir kaydına sahip olmamız için kişisel verilerinizi daha uzun süreler boyunca saklayabiliriz.

Diğer Web Sitelerine Verilen Bağlantılar

Sitelerimizde, size kolaylık ve bilgi sağlamak için başka web sitelerine bağlantılar sağlanabilir. Bu web siteleri bizden bağımsız olarak faaliyet gösteriyor olabilir. Bağlantı verilen sitelerin kendi gizlilik bildirimleri veya politikaları olabilir ve bunları incelemenizi önemle öneriyoruz. Bağlantı verilen herhangi bir web sitesinin bize ait olmaması veya bizim tarafımızdan kontrol edilmemesi durumunda söz konusu siteye doğrudan bizimkileri ziyaret ederek girebilecek olmanıza rağmen web sitelerinin içeriği, web sitelerinin herhangi bir surette kullanımı veya web sitelerinin gizlilik uygulamaları konusunda bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Çevrimiçi Gizlilik Bildirimimizde Güncellemeler

Bu Çevrimiçi Gizlilik Bildirimi, kişisel bilgi uygulamalarımızdaki değişiklikleri yansıtmak üzere periyodik olarak ve size önceden bildirimde bulunmaksızın güncellenebilir. Güncellenmiş sürümü Sitelerimizde paylaşacak ve bildirimin en üstünde en son ne zaman güncellendiğini belirteceğiz.

Bizimle Nasıl İletişim Kurabilirsiniz

Bu Çevrimiçi Gizlilik Bildirimi konusunda herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa veya sizin hakkınızda elimizde bulunan bilgileri veya tercihlerinizi güncellememizi isterseniz lütfen aşağıdaki adres aracılığıyla bizimle yazılı olarak iletişim kurun:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Privacy Office
Attn:  Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
privacy@howmet.com 

Howmet, müşterileri için çok geniş bir yelpazeye yayılan çevrimiçi iş fırsatları sunduğu için Howmet’in belli bir ticari işlem konusunda size hizmet vermek için toplaması gereken bilgi miktarı bazen durumdan duruma değişiklik gösterebilir. Toplanan bilgi miktarına bakılmaksızın yukarda listelenen ilkeler geçerli olacaktır. Howmet’in kişisel bilgi topladığı her yerde bir Howmet gizlilik beyanına bir bağlantı bulacaksınız. Sözgelimi kredi durumunu veya talep edilen bilgileri size göndermeye olanak veren iletişim bilgilerini teyit etmek amacı ile bazı bilgileri vermemeyi tercih ederseniz Howmet ile seçtiğiniz iş etkinliğine devam etmeniz mümkün olmayabilir.

AB/A.B.D. ve İsviçre/A.B.D. Gizlilik Kalkanı ile İlgili Bilgiler

Howmet Aerospace Inc., Gizlilik Kalkanı İlkelerine bağlı kalır.

AB/A.B.D. ve İsviçre/A.B.D. Gizlilik Kalkanı İlkelerine uygun şekilde, Howmet Aerospace Inc., kişisel bilgilerinizi toplamamız veya kullanmamız hakkındaki şikâyetleri çözmeye bağlıdır.  Gizlilik Kalkanı politikamızla ilgili soruları veya şikâyetleri olan AB ve İsviçre bireyleri ilk önce Howmet Aerospace Inc. ile şu adresten iletişime geçmelidir:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Privacy Office
Attn:  Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
privacy@howmet.com

Howmet Aerospace Inc. ayrıca, çözülmemiş Gizlilik Kalkanı şikâyetlerini Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan alternatif bir anlaşmazlık çözüm sağlayıcısı olan Uluslararası İş için Birleşik Devletler Konseyine havale etmeye bağlıdır. Şikâyetiniz hakkında bizden zamanlı şekilde teyit almadığınız veya şikâyetinizi sizi tatmin edecek şekilde ele almamış olduğumuz takdire daha fazla bilgi almak veya şikâyette bulunmak için lütfen www.uscib.org adresini ziyaret edin.  Uluslararası İş için Birleşik Devletler Konseyinin hizmetleri size ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Howmet Aerospace Inc., istihdam ilişkisi bağlamında AB’den aktarılan insan kaynakları verileri ile ilgili olarak AB veri koruma makamları (DPA’lar) ile işbirliği yapmaya ve bu gibi makamlar tarafından verilen tavsiyelere uymaya bağlıdır.

Lütfen şunlara dikkat edin: (a) Howmet Aerospace Inc., A.B.D. Federal Ticaret Komisyonunun (“FTC”), A.B.D. Ulaştırma Bakanlığının ve A.B.D.’nin yetkili diğer yasal organlarının soruşturma ve yaptırım yetkilerine tabidir; (b) belirli koşullar altında, bireyin, bu Bildirimlerin ihlaline ilişkin şikâyetler için bağlayıcı tahkime başvurması olasılığı vardır ve (c) Howmet Aerospace Inc., üçüncü taraflara korunmayan şekilde ileriye aktarımlarda yükümlülük olasılığını kabul etmektedir.

Howmet Aerospace Inc.’nin aşağıdaki A.B.D. iştirakleri, bir sınırlandırma olmaksızın burada belirtilen rücu hükümleri dâhil olmak üzere Bildirimin yukarıdaki hükümlerine uymayı kabul etmektedir:

 • ALUMAX INTERNATIONAL COMPANY
 • B&C Casting, Inc.
 • B&C RESEARCH, INC.
 • CORDANT TECHNOLOGIES HOLDING LLC
 • FIRTH RIXSON, INC.
 • FIRTH RIXSON FORGINGS LLC
 • FORGED METALS, INC.
 • FORGED METALS HOLDINGS, INC.
 • FR ACQUISITION CORPORATION (US), INC.
 • Howmet Aluminum Casting Inc.
 • HOWMET CASTINGS & SERVICES, INC.
 • HOWMET CHINA SERVICES CO. LLC
 • HOWMET CORPORATION
 • HOWMET DOMESTIC LLC
 • HOWMET ENGINEERED STRUCTURES, INC.
 • HOWMET GLOBAL FASTENING SYSTEMS INC.
 • HOWMET HOLDINGS CORPORATION
 • Howmet Inter-America Inc.
 • HOWMET INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LLC
 • HOWMET INTERNATIONAL INC.
 • HOWMET INTERNATIONAL LLC
 • HOWMET LAUDEL INC.
 • HOWMET LLC
 • HOWMET MEXICAN OPERATIONS LLC
 • HOWMET MEXICO HOLDINGS LLC
 • HOWMET NORTH AMERICA HOLDINGS LLC
 • HOWMET RECEIVABLE PURCHASING SPE II LLC
 • Howmet Receivables Guaranty SPE LLC
 • HOWMET SECURITIES LLC
 • HOWMET TRANSPORT SERVICES, INC.
 • HOWMET WHEELS INTERNATOINAL VIRGINIA, INC.
 • HUCK INTERNATIONAL INC.
 • HUCK PATENTS, INC.
 • JFB FIRTH RIXSON, INC.
 • NaTi GAS CO.
 • NEW CENTURY METALS, INC.
 • New Century Metals Southeast, Inc.
 • RTI FINANCE CORP
 • REMMELE HOLDING, INC.
 • REPUBLIC FASTENERS MANUFACTURING CORPORATION
 • RIPI LLC
 • RMI DELAWARE, INC.
 • RMI TITANIUM COMPANY, LLC
 • RTI ADVANCED FORMING, INC.
 • RTI CAPITAL, LLC
 • RTI EXTRUSIONS, INC.
 • RTI FABRICATION & DISTRIBUTION, INC.
 • RTI HAMILTON INC.
 • RTI MARTINSVILLE, INC.
 • RTI REMMELE ENGINEERING, INC.
 • SCHLOSSER FORGE COMPANY
 • TEMPCRAFT CORPORATION
 • THREE RIVERS INSURANCE COMPANY
 • TURBINE COMPONENTS CORPORATION
 • VALLEY TODECO INC.
 • VIKING METALLURGICAL CORPORATION
Would you like to view this content in another language?
English
close