close
close

Notificare Privind Confidențialitatea Online Howmet

Ultima revizuire: Martie 2021

Howmet Aerospace Inc. și afiliații săi (denumiți împreună „Howmet, „noi” și „nouă”) iau în serios responsabilitatea privind protecția și confidențialitatea datelor lor. Această Notificare privind confidențialitatea online se aplică site-lui Howmet.com și altor site-uri Howmet externe care conțin linkuri către această Notificare („Site-urile”). Această Notificare descrie tipurile de informații cu caracter personal pe care le colectăm pe Site-uri, modul în care utilizăm informațiile, cu cine le partajăm și opțiunile disponibile utilizatorilor Site-urilor noastre cu privire la utilizarea de către noi a informațiilor cu caracter personal. Descriem, de asemenea, măsurile pe care le luăm pentru a proteja securitatea informațiilor cu caracter personal și modul în care utilizatorii ne pot contacta cu privire la practicile noastre de confidențialitate. Anumite Site-uri pot furniza detalii suplimentare despre practicile de confidențialitate specifice Site-urilor respective. Politicile și procedurile interne ale companiei guvernează rețelele și sistemele interne ale Howmet și prelucrarea informațiilor cu caracter personal referitoare la angajați și alți utilizatori autorizați ai rețelei Howmet.

Rezidenții statului California au drepturi în temeiul Legii privind confidențialitatea consumatorilor din California din 2018 („CCPA”).  Vă rugăm să consultați Notificarea Howmet privind confidențialitatea pentru California - Persoane neafiliate, făcând clic pe următorul link: https://www.howmet.com/global/en/pdf/Howmet-California-Privacy-Notice.pdf.

Când colectăm informații

Colectăm informații cu caracter personal despre dvs. dacă vizitați una dintre unitățile noastre, solicitați acces la rețeaua noastră și/sau la activele noastre informatice, solicitați un loc de muncă la noi sau aveți un tip de relație de afaceri cu noi.  Vom colecta informațiile dvs. cu caracter personal prin următoarele metode:

 • Prin înregistrarea detaliilor pe care ni le furnizați (comunicații cu noi prin e-mail, apeluri telefonice sau prin intermediul site-urilor noastre);
 • Prin vizitarea uneia dintre unitățile noastre; și/sau
 • Prin angajarea într-un acord de consultanță, client, furnizor sau alt tip de acord comercial cu noi.
Informațiile pe care le colectăm

Tipurile de informații cu caracter personal pe care utilizatorii Site-urilor noastre le pot transmite includ:

 • informații de contact (cum ar fi numele, adresa poștală, numărul de telefon și adresa de e-mail);
 • informații despre vizitatori (cum ar fi numele complet, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon personal, denumirea companiei, informațiile de contact ale companiei, cetățenia/statutul de persoană din S.U.A., numărul de identificare guvernamental, informații despre autorizațiile de securitate, data nașterii, pașaportul și/sau fotografia);
 • informații despre angajare/consultant (cum ar fi numele, funcția, divizia, adresa personală și de afaceri, numărul de fax, numărul de telefon, adresa de e-mail, formularul W-8BEN, formularul W-9, biografia cu istoricul profesional, fotografia, informațiile bancare furnizate împreună cu facturile, informațiile de referință privind activitatea, inclusiv numele și informațiile de contact și angajatorul);
 • datele de autentificare pe Site-uri (cum ar fi adresa IP a computerului/dispozitivului personal pe care îl utilizați pentru a accesa rețeaua noastră, informații aproximative despre locația de unde accesați rețeaua noastră și informații despre dispozitivul și browserul dvs.);
 • alte informații cu caracter personal transmise de furnizorii și subcontractanții actuali sau potențiali, cum ar fi codul numeric personal, informații legate de diversitate (cum ar fi etnia), codul fiscal federal, statutul de dizabilitate și istoricul instanțelor civile și penale;
 • alte informații cu caracter personal transmise de candidații la locuri de muncă, cum ar fi CV-ul, informații privind autorizația de muncă, istoricul salarial, istoricul educațional, informații despre autorizațiile de securitate, informații privind cetățenia și, pentru locurile de muncă cu entități Howmet din SUA, etnia, rasa și genul; și
 • alte informații cu caracter personal care se găsesc în conținutul pe care utilizatorii îl furnizează.
Informații pe care le colectăm prin module cookie și alte tehnologii conexe

Atunci când utilizați Site-urile noastre, este posibil să colectăm anumite tehnologii informatice, cum ar fi module cookie, jurnale de server web, semnalizatoare web și JavaScript.  Pentru mai multe informații despre modul în care colectăm și utilizăm aceste informații, consultați cookie policy.

Temeiul juridic pentru utilizarea datelor dvs. cu caracter personal

Vom colecta, utiliza și partaja datele dvs. cu caracter personal numai în cazul în care suntem convinși că avem un temei juridic adecvat pentru a face acest lucru. Acest lucru se aplică în următoarele cazuri:

 • ne-ați acordat consimțământul pentru utilizarea datelor cu caracter personal;
 • utilizarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal este în interesul nostru legitim ca organizație comercială (de exemplu, interesele noastre legitime de a comunica cu dvs. - în aceste cazuri vom avea grijă în permanență de informațiile dvs. într-un mod proporțional și care respectă drepturile dvs. de confidențialitate, și aveți dreptul de a vă opune prelucrării după cum se explică în secțiunea „Drepturile și opțiunile dvs.” de mai jos);
 • utilizarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru a respecta un contract sau pentru a lua măsuri pentru a încheia un contract cu dvs. (de exemplu, în cazul în care sunteți unul dintre consultanții, clienții sau furnizorii noștri); și/sau 
 • utilizarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru a respecta o obligație a noastră legală sau de reglementare relevantă, de ex., pentru a îndeplini o hotărâre judecătorească.

Dacă doriți să aflați mai multe despre temeiul juridic pentru care prelucrăm datele cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la privacy@howmet.com.  

Datele cu caracter personal prelucrate pentru vizitatori pot include: Motivul prelucrării Justificare legală
domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon personal, denumirea companiei, informațiile de contact ale companiei, cetățenia/statutul de persoană din S.U.A., numărul de identificare guvernamental, numărul, informații privind autorizațiile de securitate, data nașterii și/sau numărul pașaportului Pentru a vă oferi acces fizic la o unitate Howmet sau acces logic la rețeaua noastră și/sau pentru a verifica situația autorizațiilor dvs. de securitate; Consimțământul, interesele noastre legitime sau necesitatea respectării unui contract
Fotografie statică sau video prin CCTV. Securitatea unității Interes legitim
Numele, adresa personală și de afaceri, numărul de fax, numărul de telefon, adresa de e-mail, formularul W-8BEN, formularul W-9, biografia cu istoricul profesional, fotografia, informațiile bancare furnizate împreună cu facturile, informațiile de referință ale activității, inclusiv numele și informațiile de contact Comunicarea cu dvs. în contextul unui acord contractual pe care îl avem cu dvs.; facilitarea plăților către dvs.; prevenirea fraudei; și/sau comunicarea cu dvs. cu privire la produsele și serviciile noastre Respectarea unui contract, interesele noastre legitime

 

Cum utilizăm informațiile pe care le colectăm

Putem utiliza informațiile descrise mai sus pentru:

 • a furniza produse și servicii;
 • a vă trimite materiale promoționale sau alte comunicări;
 • a comunica cu dvs. și a administra participarea dvs. la evenimente speciale, programe, oferte, sondaje și cercetări de piață;
 • a răspunde la solicitările dvs.;
 • a prelucra cererile de angajare, inclusiv prin evaluarea calificărilor, verificarea informațiilor și efectuarea de controale de referință sau alte verificări legate de angajare;
 • a evalua potențialii consultanți, furnizori și subcontractanți și a gestiona relațiile noastre cu aceștia;
 • a furniza și a administra serviciile de resurse umane pentru angajații Howmet;
 • a efectua analize de date (inclusiv anonimizarea și agregarea informațiilor cu caracter personal);
 • a desfășura, a evalua și a îmbunătăți activitatea noastră comercială (inclusiv dezvoltarea de noi produse și servicii; îmbunătățirea și ameliorarea produselor și serviciilor noastre; gestionarea comunicațiilor noastre; analizarea produselor, serviciilor și comunicărilor noastre; și efectuarea funcțiilor de contabilitate, audit și a altor funcții interne);
 • a proteja împotriva, a identifica și a preveni evenimente care afectează securitatea cibernetică și alte evenimente legate de de securitate, spionajul, frauda și alte activități, cereri ilegale și alte obligații; și
 • a respecta și a implementa cerințele legale aplicabile, standardele industriale relevante și politicile noastre.

De asemenea, putem utiliza informațiile în alte moduri pentru care furnizăm notificări specifice la momentul colectării.

Informațiile pe care le partajăm

Nu vindem și nu dezvăluim în niciun alt mod informații cu caracter personal pe care le colectăm despre dvs., cu excepția cazurilor descrise în această Notificare privind confidențialitatea online. Partajăm informațiile dvs. în modul și în scopurile descrise mai jos:

 1. în cadrul Howmet, atunci când o astfel de divulgare este necesară pentru a vă furniza serviciile noastre sau pentru a ne gestiona activitatea; 
 2. cu terții care ne ajută să ne gestionăm activitatea și să furnizăm servicii. Aceste terțe părți au fost de acord cu restricțiile de confidențialitate și utilizează orice date cu caracter personal pe care le partajăm cu ele sau pe care le colectează în numele nostru exclusiv cu scopul de a ne furniza serviciul contractat. Acestea includ furnizorii de servicii IT care ajută la gestionarea sistemelor noastre IT și administrative;
 3. cu autoritățile noastre de reglementare, pentru a respecta toate legile, reglementările și regulile aplicabile și solicitările agențiilor de aplicare a legii, de reglementare și ale altor agenții guvernamentale;
 4. putem partaja în formă agregată, statistică date fără caracter personal cu privire la vizitatorii site-ului nostru, tipare de trafic și utilizarea site-ului cu partenerii, afiliații sau agențiile noastre de publicitate; și/sau
 5. dacă, în viitor, vindem sau transferăm o parte sau toate activitățile sau activele noastre către o terță parte, putem divulga informații unui cumpărător terț potențial sau real al activității sau activelor noastre.

În plus, putem divulga informații despre dvs. (i) dacă suntem obligați prin lege sau printr-un proces juridic să facem acest lucru, (ii) autorităților de aplicare a legii sau altor entități guvernamentale și (iii) atunci când considerăm că divulgarea este necesară sau adecvată pentru a preveni vătămarea sau pierderea financiară, sau în legătură cu investigarea unui eveniment suspectat sau real de spionaj, securitate cibernetică sau securitate sau a unor evenimente legate de securitate, sau alte activități frauduloase sau ilegale. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a transfera informații cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. în cazul în care vindem sau transferăm, integral sau parțial, activitatea sau activele noastre (inclusiv în cazul unei reorganizări, divizări, dizolvări sau lichidări).

Transferul informațiilor cu caracter personal la nivel global

Howmet își desfășoară activitatea la nivel global. În consecință, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate și stocate în țări din afara UE, SEE, Regatului Unit și Elveției (inclusiv Canada, Statele Unite, Mexic, China, Brazilia, Coreea de Sud, Japonia, Australia și Rusia) care fac obiectul unor standarde diferite de protecție a datelor. Howmet va lua măsurile necesare pentru a se asigura că transferurile de informații cu caracter personal respectă legislația aplicabilă și sunt gestionate cu atenție pentru a vă proteja drepturile și interesele privind confidențialitatea, și de asemenea că transferurile sunt limitate la țările recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție legală sau în cazul în care putem fi siguri că există un acord alternativ pentru a vă proteja drepturile privind confidențialitatea. În acest scop: 

 • ne asigurăm că transferurile în cadrul Howmet vor fi acoperite de un acord încheiat de membrii Howmet (un acord intra-grup) care obligă prin contract fiecare membru să se asigure că datele cu caracter personal primesc un nivel de protecție adecvat și consecvent, indiferent de unde sunt transferate în cadrul Howmet;
 • în cazul în care transferăm datele dvs. cu caracter personal în afara Howmet sau către terțe părți care contribuie la furnizarea produselor și serviciilor noastre, obținem angajamente contractuale de la acestea pentru a vă proteja datele cu caracter personal; sau
 • în cazul în care primim solicitări de informații de la autoritățile de aplicare a legii sau de reglementare, validăm cu atenție aceste solicitări înainte de a divulga orice date cu caracter personal.

Dacă vă aflați în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European („SEE”), Regatul Unit sau Elveția, ne vom conforma cerințelor legale aplicabile care asigură o protecție adecvată pentru transferul informațiilor cu caracter personal către destinatari din țări aflate în afara acestor zone. În ceea ce privește transferurile de informații cu caracter personal către SUA, Howmet este certificată conform cadrului Scutului de confidențialitate SUA-UE dezvoltat de Departamentul de Comerț al SUA și Comisia Europeană cu privire la transferul informațiilor cu caracter personal din UE, SEE și Regatul Unit către SUA, și vom continua să tratăm toate aceste informații cu caracter personal în conformitate cu principiile Scutului de confidențialitate. Pentru a afla mai multe despre programul Scutul de confidențialitate și pentru a vizualiza certificarea noastră, vă rugăm să vizitați www.privacyshield.gov.  Pentru notificarea noastră privind Scutul de confidențialitate către persoane fizice terțe care se află în UE, SEE sau Regatul Unit, vă rugăm să vizitați Notificarea privind confidențialitatea Scutului de confidențialitate SUA-UE Howmet - Persoane neafiliate făcând clic pe următorul link: https://www.howmet.com/global/en/pdf/Howmet-Aerospace-Privacy-Shield-Privacy-Notice-NAI.pdf. Rețineți că legile privind protecția datelor din SEE, Regatul Unit, Elveția și din alte țări pot solicita persoanelor care transferă date cu caracter personal către Howmet din SUA să încheie un acord separat cu Howmet înainte de a iniția astfel de transferuri. Vă rugăm să ne contactați dacă doriți să solicitați un astfel de acord.

Aveți dreptul de a ne contacta la privacy@howmet.com pentru mai multe informații despre măsurile de protecție pe care le-am instituit pentru a asigura protecția adecvată a datelor dvs. cu caracter personal atunci când acestea sunt transferate după cum se menționează mai sus.

Drepturile și opțiunile dvs.

Sub rezerva anumitor excepții și în unele cazuri în funcție de activitatea de prelucrare pe care o desfășurăm, aveți anumite drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Vă putem solicita informații suplimentare pentru a vă confirma identitatea și în scopuri de securitate, înainte de a dezvălui datele cu caracter personal solicitate de dvs. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă în cazurile permise de lege, de exemplu, dacă solicitarea dvs. este nefondată sau excesivă.

Vă puteți exercita drepturile contactându-ne la privacy@howmet.com. Sub rezerva considerentelor legale și a altor considerente permise, vom depune toate eforturile rezonabile pentru a onora solicitarea dvs. cu promptitudine sau vă vom informa dacă avem nevoie de informații suplimentare pentru a vă onora solicitarea.  

Este posibil să nu putem întotdeauna să soluționăm în totalitate solicitarea dvs., de exemplu, dacă acest lucru ar afecta obligația de confidențialitate pe care o avem față de alte persoane sau dacă avem dreptul legal de a soluționa solicitarea într-un mod diferit.

Dreptul de a accesa datele cu caracter personal 

Aveți dreptul de a solicita să vă furnizăm o copie a datelor dvs. cu caracter personal pe care le deținem și aveți dreptul de a fi informat despre: (a) sursa datelor dvs. cu caracter personal; (b) scopurile, temeiul juridic și metodele de prelucrare; (c) identitatea operatorului de date și (d) entitățile sau categoriile de entități către care pot fi transferate datele dvs. cu caracter personal.

Dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal 

Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal incorecte. Este posibil să verificăm corectitudinea datelor cu caracter personal înainte de a le rectifica.  De asemenea, ne puteți solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal în circumstanțe limitate în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor s-a bazat pe consimțământ) și în cazul în care nu există un alt temei juridic pentru prelucrare; sau
 • în baza unui drept de a obiecta (a se vedea dreptul de a obiecta); sau
 • au fost prelucrate ilegal; sau
 • pentru a respecta o obligație legală la care este supusă Howmet. 

Nu suntem obligați să îndeplinim solicitarea dvs. de a șterge datele cu caracter personal dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară: 

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea în cadrul acțiunilor în justiție; sau
 • pentru respectarea unui contract.

Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal 

Ne puteți solicita să restricționăm datele dvs. cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • corectitudinea acestora este contestată, pentru a ne permite să verificăm corectitudinea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ștergerea datelor; sau
 • nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar încă avem nevoie de acestea pentru a stabili, exercita sau apăra în cadrul acțiunilor în justiție; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a obiecta, iar verificarea temeiurilor prioritare este în așteptare.

Putem continua să utilizăm datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a stabili, exercita sau apăra în cazul unor acțiuni în justiție; sau
 • pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice.

Dreptul de a transfera datele dvs. cu caracter personal

Ne puteți solicita să vă furnizăm datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit automat sau puteți solicita ca acestea să fie transferate direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe respectarea unui contract cu dvs.; și
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal

Vă puteți opune oricărei prelucrări a datelor dvs. cu caracter personal care are ca temei juridic interesele noastre legitime, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale depășesc interesele noastre legitime.  Dacă formulați obiecție, avem ocazia de a demonstra că avem interese legitime obligatorii care depășesc drepturile și libertățile dvs. 

Dreptul de a vă opune modului în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct

Puteți solicita să modificăm modul în care vă contactăm în scopuri de marketing. Puteți solicita să nu transferăm datele dvs. cu caracter personal către terțe părți neafiliate, în scopuri de marketing direct sau în orice alte scopuri.

Dreptul de a obține o copie a măsurilor de protecție a datelor cu caracter personal utilizate pentru transferurile în afara jurisdicției dvs.

Puteți solicita să obțineți o copie sau o referință la măsurile de protecție în baza cărora datele dvs. cu caracter personal sunt transferate în afara Uniunii Europene.  Putem redacta acorduri de transfer de date pentru a proteja termenii comerciali.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea locală de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea locală de supraveghere dacă aveți preocupări cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.  Vă rugăm să încercați mai întâi să soluționați împreună cu noi orice probleme pe care le aveți, deși aveți dreptul să contactați autoritatea de supraveghere în orice moment.

Cum protejăm informațiile cu caracter personal

Securitate
Am implementat și menținem măsuri, politici și proceduri de securitate tehnice și organizatorice adecvate, concepute pentru a reduce riscul de distrugere sau pierdere accidentală sau de divulgare neautorizată sau de acces la aceste informații într-un mod adecvat naturii informațiilor în cauză. Deoarece securitatea informațiilor depinde în parte de securitatea computerului pe care îl utilizați pentru a comunica cu noi și de securitatea pe care o utilizați pentru a proteja ID-urile de utilizator și parolele, vă rugăm să luați măsuri adecvate pentru a proteja aceste informații. 

Stocarea datelor dvs. cu caracter personal
Vom stoca datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar în mod rezonabil pentru scopurile pentru care au fost colectate, conform explicațiilor din această notificare. În anumite circumstanțe, este posibil să stocăm datele dvs. cu caracter personal pe perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale și contabile. 

În circumstanțe specifice, este posibil să stocăm date ale dvs. cu caracter personal pe perioade mai lungi de timp, astfel încât să avem o evidență exactă a relațiilor dvs. cu noi în cazul oricăror reclamații sau contestații, sau în cazul în care considerăm în mod rezonabil că există un potențial litigiu în legătură cu datele cu caracter personal sau relațiile dvs.

Linkuri către alte site-uri

Site-urile noastre pot furniza linkuri către alte site-uri pentru confortul și informarea dvs. Aceste site-uri pot funcționa independent de noi. Site-urile la care vă furnizăm linkuri pot avea propriile notificări sau politici de confidențialitate, pe care vă sugerăm să le consultați. În măsura în care orice site-uri la care vă furnizăm linkuri nu sunt deținute sau controlate de noi, nu suntem responsabili pentru conținutul site-urilor, orice utilizare a site-urilor sau practicile de confidențialitate ale site-urilor, chiar dacă puteți vizita site-ul respectiv direct dacă vizitați site-ul nostru.

Actualizări ale Notificării noastre privind confidențialitatea online

Această Notificare privind confidențialitatea online poate fi actualizată periodic și fără o notificare prealabilă pentru a reflecta modificările practicilor noastre privind informațiile cu caracter personal. Vom publica versiunea actualizată pe Site-urile noastre și vom indica în partea de sus a notificării data celei mai recente actualizări.

Cum ne puteți contacta

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre această Notificare privind confidențialitatea online sau dacă doriți să actualizăm informațiile pe care le deținem despre dvs. sau despre preferințele dvs., vă rugăm să ne contactați în scris la:

Howmet Aerospace Inc.
În atenția: Howmet Privacy Office
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
privacy@howmet.com 

Deoarece Howmet oferă o gamă largă de oportunități de afaceri online pentru clienții săi, cantitatea de informații pe care Howmet trebuie să o colecteze pentru ca dvs. să efectuați o tranzacție comercială va varia uneori de la caz la caz. Indiferent de cantitatea de informații colectate, se vor aplica principiile enumerate mai sus. În orice caz în care Howmet colectează informații cu caracter personal, veți găsi un link către o declarație de confidențialitate Howmet. Dacă alegeți să nu furnizați anumite informații, de exemplu, pentru a permite confirmarea situației creditului sau a informațiilor de contact pentru a permite trimiterea informațiilor solicitate de dvs., este posibil să nu puteți continua cu activitatea comercială aleasă de dvs. cu Howmet

Would you like to view this content in another language?
English
close