ONLINE PRIVACYVERKLARING

I.                   ALGEMEEN BELEID

1. Inleiding

Howmet Aerospace is een fabrikant van hoogwaardige geavanceerde technische oplossingen voor de lucht- en ruimtevaart-, defensie- en transportmarkten. Howmet Aerospace Inc., met haar hoofdkantoor in Pittsburgh, PA, VS, en haar internationale gelieerde ondernemingen (gezamenlijk aangeduid als “Howmet”, “wij/we” en “ons/onze”) zijn wereldwijd actief.

Dit betekent dat:

 1. wij inkomsten genereren uit de verkoop van producten, en niet uit uw gegevens (zie onze financiële resultaten voor meer informatie);
 2. uw gegevens waarschijnlijk worden opgeslagen in de VS en/of ingezien door een Amerikaans staatsburger; en/of
 3. wij zijn onderworpen aan meerdere privacywetten en -voorschriften.

Houd er rekening mee dat de hoeveelheid informatie die Howmet moet verzamelen om u bij een bepaalde zakelijke transactie van dienst te zijn, waarschijnlijk per geval zal verschillen. Als u ervoor kiest om bepaalde informatie niet te verstrekken, is het mogelijk dat u niet verder kunt gaan met de door u gekozen bedrijfsactiviteit bij Howmet. U kunt er zeker van zijn dat veiligheid en integriteit tot onze kernwaarden behoren, dat we deze waarden toepassen op de verwerking van uw gegevens en dat we ons inzetten voor de bescherming ervan in overeenstemming met deze online Privacyverklaring (“Verklaring”). Deze Verklaring is van toepassing op Howmet.com en andere externe websites van Howmet die een link naar deze Verklaring bevatten (de “Websites”). In dit gedeelte Algemeen beleid richten we ons op die zaken die algemeen van toepassing zijn op uw gegevens. In de onderstaande secties vindt u relevante landspecifieke verschillen.

2. Gegevensprivacy in één oogopslag

Als u alleen onze Websites bezoekt

Doel: inzicht krijgen in het gebruik van onze Websites

Rechtsgrondslag: uw toestemming

Wanneer u onze Websites gebruikt, kunnen we bepaalde informatie verzamelen met behulp van technologieën zoals cookies, webserverlogs, webbakens en JavaScript. Meer informatie over hoe wij deze informatie verzamelen en gebruiken kunt u vinden in ons Cookiebeleid.

Als u contact met ons opneemt

Doel: Howmet in staat stellen om uw vragen op een georganiseerde manier te beantwoorden en u op verzoek informatie te verstrekken

Rechtsgrondslag: een combinatie van uw toestemming en gerechtvaardigde belangen

ContextOntvangers/contactpersonen van HowmetDienstverlenersVerwerkte persoonsgegevensBewaring van gegevens
Een e-mail verzenden naar of ontvangen van een e-mailadres van @howmet.comNaar wie u uw e-mail stuurt, de afzender van de e-mail en informatiebeveiliging voor verdachte e-mailsMicrosoft (VS) en een beveiligde gatewayprovider voor e-mail (VS)E-mailadres, e-mailhandtekening en de inhoud van de e-mailStandaard 850 dagen
Invullen en verzenden van een contactformulier op een Website naar:Vertegenwoordigers en/of afdelingen van Howmet locaties (bijv. InvesteerdersrelatiesMediaMilieu, Gezondheid en Veiligheid, naast de verkoopafdeling van bedrijfseenheden) voor behandelde offertes of verkoopaanvragenContactgegevens die u verstrekt en uw bericht
Locaties van Howmet Fastening SystemsQuickBase (VS)Totdat u verzoekt om verwijdering van uw aanvraag
Locaties van Howmet Wheel SystemsSalesforce (VS)Totdat u zich afmeldt of verzoekt om verwijdering van uw aanvraag
Abonneren op e-mailmeldingenReachmail (VS)Voornaam, achternaam, e-mailadresTotdat u zich afmeldt
Garantieclaims voor wielenRegionaal servicecentrum voor wagenparken, Kwaliteit, Verkoop, IT-ondersteuningspersoneel (HU)Salesforce (VS), WordPress (VS)Voornaam, achternaam, e-mailadres + details van de claim10 jaar vanaf de datum waarop de claim is ontvangen

  

Als u een klant of leverancier van Howmet bent

Doel: Howmet in staat stellen nauwkeurige klant- en leveranciersgegevens bij te houden, zijn producten aan zijn klanten te leveren, de diensten te ontvangen die nodig zijn voor zijn bedrijven en risico’s van derden te beheren

Rechtsgrondslag: een combinatie van gerechtvaardigde belangen en wettelijke verplichtingen

ContextOntvangers van HowmetDienstverlenersVerwerkte persoonsgegevensBewaring van gegevens
Registratie van leveranciersLocatie- en inkoopvertegenwoordigers (wereldwijd), masterdatamanagement (HU), IT-ondersteuningspersoneel (VS)Tata Consultancy Services (IN), Oracle (VS)Voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadresPersoonsgegevens gekoppeld aan ongeldige e-mailadressen worden verwijderd
Registratie en interactie via HowmetDirectInkoopvertegenwoordigers (wereldwijd ), eigenaren van bedrijfsprocessen (wereldwijd ), IT-ondersteuningspersoneel (VS)Tata Consultancy Services (IN)Gebruikers die 12 maanden inactief zijn en geregistreerde gebruikers van inactieve klanten of leveranciers kunnen maandelijks worden verwijderd
Het uitvoeren van due diligence voor tussenpersonenMasterdatamanagement (HU), Ethiek en naleving (VS)Dow Jones & Company (VS)Naast de bovenstaande contactgegevens de geboortedatum voor eenmanszaken, indien nodig voor unieke identificatieGegevens worden op verzoek verwijderd

Als u solliciteert naar een baan

Doel: Howmet in staat stellen om ons wervingsproces van begin tot eind te beheren, vanaf het indienen van uw sollicitatie tot het aanvaarden van een aanbod.

Rechtsgrondslag: uw toestemming

ContextOntvangers van HowmetDienstverlenersVerwerkte persoonsgegevensBewaring van gegevens
Optioneel: het gebruik van tools om het sollicitatieproces te ondersteunen, zoals het cv parsing en het importeren van profielenConceptsollicitatie: geen (totdat ingediend)Ingediende sollicitatie: Recruiters wereldwijd binnen Howmet, wervingsmanager, HR-technologie (VS)Jobvite (VS), LinkedIn (VS), Indeed (VS)Informatie in uw cv of Indeed-/LinkedIn-profielTijdelijk – tot het invullen van het sollicitatieformulier
Het opstellen en online indienen van uw sollicitatie naar een specifieke positie via de Oracle Cloud-instance van HowmetOracle (VS)Contactgegevens die u verstrekt, alle informatie in uw cv die u deeltTotdat u uw conceptsollicitatie of profiel verwijdert (instructies worden per e-mail verzonden)Bovendien wordt uw conceptsollicitatie automatisch verwijderd als u er gedurende 30 dagen geen interactie mee hebt
Verkrijgen van functiespecifieke achtergrondinformatie, indien relevant (VS, CA, MX, DE)Recruiters betrokken bij de selectie (VS, CA, MX, DE), juridische afdeling indien nodigHireRight (VS)Nationaal identificatienummer, educatieve en criminele achtergrond. Kredietcontrole alleen indien nodig6 maanden voor niet-Amerikaanse kandidaten en 5 jaar voor Amerikaanse kandidaten
Verificatieproces voor tewerkstelling (VS)HR-personeel betrokken bij het beheer van nieuwe medewerkers (VS)Zoals bepaald door de Amerikaanse burgerschaps- en immigratiediensten (USCIS). Details:I-9 Verificatie van geschiktheid voor tewerkstellingZoals bepaald door de Amerikaanse burgerschaps- en immigratiediensten (USCIS). Details:Bewaring en opslag | USCIS

Als u een verzoek inzake gegevensprivacy, een klacht of een integriteitsprobleem indient

Doel: Howmet in staat stellen het verzoek of de gemelde kwestie te evalueren en erop te reageren in overeenstemming met de toepasselijke vereisten

Rechtsgrondslag: wettelijke verplichting

ContextOntvangers van HowmetDienstverlenersVerwerkte persoonsgegevensBewaring van gegevens
Invullen en verzenden van het Aanvraagformulier voor betrokkenenPrivacy Office (VS, NL, HU)OneTrust (VS)Contactgegevens die u verstrekt en details van uw verzoek, klacht of bezorgdheidIn overeenstemming met de termijnen voor civielrechtelijke claims die per land verschillen
Contact opnemen met de IntegriteitslijnEthiek en naleving (VS) en andere afdelingen indien nodig voor het onderzoeken van de melding (wereldwijd)Navex (VS)10 jaar
3. Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats in het kader van de bovengenoemde activiteiten.

4. Gegevens wereldwijd overdragen

Voor zover nodig, en in overeenstemming met de bovenstaande tabellen in dit Beleid, zijn uw gegevens toegankelijk vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (inclusief de Verenigde Staten, Mexico, China, Brazilië, Australië) waarop andere normen voor gegevensbescherming van toepassing zijn. Howmet zal passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de doorgifte van persoonlijke informatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving is en zorgvuldig wordt beheerd om uw privacyrechten en -belangen te beschermen, en om ervoor te zorgen dat de doorgifte wordt beperkt tot landen waarvan is vastgesteld dat zij een passend niveau van rechtsbescherming bieden of als wij ervan overtuigd zijn dat ze alternatieve regelingen hebben getroffen om uw privacyrechten te beschermen. Daartoe:

Als u zich in de Europese Economische Ruimte (“EER”), het Verenigd Koninkrijk (“VK”) of Zwitserland bevindt, zullen we voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten die een adequate bescherming bieden voor de doorgifte van persoonsgegevens aan ontvangers in landen buiten deze gebieden. Met betrekking tot de doorgifte van persoonlijke informatie naar de VS, voldoet Howmet aan het EU-VS Kader voor gegevensbescherming (EU-VS Data Privacy Framework, DPF) en de Britse uitbreiding van het EU-VS DPF, zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel. Howmet heeft aan het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de DPF-principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die zijn ontvangen van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op basis van het EU-VS DPF en de Britse uitbreiding van het EU-VS DPF. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de principes van het EU-VS DPF, zijn die principes van toepassing. Ga voor meer informatie over het DPF-programma (Data Privacy Framework) en onze certificering naar https://www.dataprivacyframework.gov/. Houd er rekening mee dat de wetten inzake gegevensbescherming in de EER, het VK, Zwitserland en elders kunnen vereisen dat degenen die in de VS persoonsgegevens aan Howmet doorgeven een afzonderlijke overeenkomst met Howmet moeten sluiten voordat ze een dergelijke doorgifte initiëren.

U hebt het recht om contact met ons op te nemen via privacy@howmet.com voor meer informatie over de waarborgen die wij hebben getroffen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen wanneer deze worden doorgegeven zoals hierboven vermeld, en om een kopie van een dergelijk doorgiftemechanisme te ontvangen.

5. Uw rechten en keuzes

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw gegevens die u op elke redelijke manier kunt uitoefenen, onder meer door ons aanvraagformulier in te vullen op https://www.howmet.com/privacy/dsr/ of door een e-mail te sturen naar privacy@howmet.com. We zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw verzoek onmiddellijk te honoreren of u te informeren als we meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen. We kunnen u bijvoorbeeld om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en voor beveiligingsdoeleinden, voordat we de gevraagde gegevens aan u bekendmaken.

Hoewel de naam van deze rechten per land kan verschillen (bijv. het recht op toegang in de Europese Unie wordt in Californië het recht om te weten genoemd), is hun doel in wezen hetzelfde: u de controle over uw persoonsgegevens teruggeven. Hoewel we u aanmoedigen om het soort verzoek te kiezen dat het best beschrijft wat u wilt bereiken, zullen we de details ervan evalueren en indien nodig contact met u opnemen voor verduidelijking, om het gewenste resultaat van de kwestie te begrijpen en om verder te gaan met het beheren van uw verzoek of klacht, in elk geval in overeenstemming met de toepasselijke wet- en/of regelgeving. We zullen ons dus richten op de inhoud van het verzoek en de verwachte resultaten, in plaats van op het/de geselecteerde soort(en) verzoek(en) – en we zullen nooit weigeren om te reageren op een verzoek alleen op basis van de categorisatie ervan.

In alle gevallen zullen we bij onze eerste poging om contact met u op te nemen aanvullende details verstrekken die relevant zijn voor uw verzoek of klacht, over eventuele vervolgstappen en de bijbehorende tijdlijn.

Recht op toegang tot gegevens

U hebt het recht om te verzoeken dat wij u een beschrijving en op verzoek een kopie van uw gegevens geven die wij in ons bezit hebben. Daarnaast hebt u het recht om geïnformeerd te worden over: (a) de bron van de gegevens; (b) de doeleinden, rechtsgrondslag en verwerkingsmethoden, inclusief de verzameling ervan; (c) de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke; en (d) de entiteiten of categorieën van entiteiten waaraan uw gegevens zijn doorgegeven.

Recht om gegevens te rectificeren (corrigeren) of te wissen (verwijderen)

U hebt het recht te verzoeken dat wij onjuiste gegevens corrigeren. We kunnen proberen de juistheid van de gegevens te verifiëren voordat we ze rectificeren. U kunt ook verzoeken dat we uw gegevens wissen; we zullen dergelijke verzoeken echter per geval grondig evalueren en de gegevens alleen wissen wanneer er geen uitzonderingen van toepassing zijn, bijv. als we een verplichting hebben om de gegevens te bewaren.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of om de verwerking ervan te beperken

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, als u denkt dat uw rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze belangen. Als u bezwaar maakt, hebben wij de gelegenheid om aan te tonen dat wij dwingende belangen hebben die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. U kunt ons vragen om de verwerking van uw gegevens op te schorten, in welk geval we de gegevens alleen mogen opslaan in het kader van uw verzoek, wanneer u:

 • wilt dat we de nauwkeurigheid bevestigen;
 • bezwaar maakt tegen de verwijdering van uw gegevens, of die verwijdering wilt vertragen;

bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik ervan en wij moeten beoordelen of we een doorslaggevende rechtsgrondslag hebben.

Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

U kunt ons vragen uw gegevens aan u te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gangbaar, machinaal leesbaar formaat of u kunt verzoeken dat uw gegevens rechtstreeks worden overgedragen aan een ander bedrijf.

Recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop wij gebruikmaken van uw gegevens voor direct marketing

U kunt ons verzoeken om de manier waarop we voor marketingdoeleinden contact met u opnemen te wijzigen. U kunt ons verzoeken om uw gegevens niet aan niet-gelieerde derden door te geven voor direct marketing of andere doeleinden.

Recht om een klacht in te dienen bij Howmet of bij uw lokale toezichthoudende autoriteit

Als u klachten hebt over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, vragen wij u eerst te proberen eventuele problemen samen met ons op te lossen. Onafhankelijk van onze vorige vraag hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit: in de sectie hieronder vindt u een lijst van autoriteiten voor gegevensbescherming die volgens ons het meest relevant zijn vanuit het perspectief van ons bedrijf. Neem gerust contact met ons op als u de contactgegevens van uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming niet kunt vinden of als een link niet werkt.

Lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten

LandNaam autoriteit voor gegevensbeschermingWebsite en contactgegevens
Australië Office of the Australian Information Commissioner Australian Information Commissioner 
W: oaic.gov.au 
E: Formulier online beschikbaar 
Agency Contact Webpage 
Oostenrijk Data Protection Authority (Österreichische Datenschutzbehörde (DSB)W: dsb.gv.at 
Engelse startpagina 
E: dsb@dsb.gv.at 
Contactpagina agentschap
België  Data Protection Authority (Gegevens-beschermingsautoriteit) (Autorité de protection des données)W: dataprotectionauthority.be 
Nederlandse startpagina
Duitse startpagina
Franse startpagina
E: contact@apd-gba.be 
Contactpagina agentschap
Brazilië  National Data Protection Authority (Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD))W: gov.br/anpd/pt-br 
E: anpd@anpd.gov.br 
Contactpagina agentschap
Canada  Office of the Privacy Commissioner of CanadaW: priv.gc.ca 
E: Formulier online beschikbaar 
Contactpagina agentschap
Canada – Québec Québec Information Access CommissionW: cai.gouv.qc.ca 
English Home Page 
E: cai.communications@cai.gouv.qc.ca 
Contactpagina agentschap
China The Cyberspace Administration of China (中国网络空间管理局) The Ministry of Industry and Information Technology (业和信息化部) Ministry of Public Security (中华人民共和国公安部)The Cyberspace Administration of China 
W: cac.gov.cn 
E: Formulier online beschikbaar
Contactpagina agentschap (scroll naar beneden)
The Ministry of Industry and Information Technology 
W: miit.gov.cn 
Contactpagina agentschap
Ministry of Public Security 
W: mps.gov.cn 
Contactpagina agentschap (scroll naar beneden)
Tsjechië  The Office for Personal Data Protection (Úřad pro Ochranu Osobních Údajů (UOOU)). W: uoou.cz 
English Home Page 
E: posta@uoou.cz 
Contactpagina agentschap
Frankrijk National Commission for Data Protection (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL))W: cnil.fr 
English Home Page 
Contactpagina agentschap
Duitsland Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI)W: bfdi.bund.de 
Engelse startpagina
E: poststelle@bfdi.bund.de 
Contactpagina agentschap
Hong Kong Office of the Privacy Commissioner for Personal Data (個人資料私隱專員公署W: pcpd.org.hk 
E: communications@pcpd.org.hk 
Contactpagina agentschap
Hongarije Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH))W: naih.hu 
Engelse startpagina
E: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Contactpagina agentschap
Italië Data Protection Authority (Garante per la Protezione dei Dati Personali)W: garanteprivacy.it 
Engelse startpagina
E: protocollo@gpdp.iturp@gpdp.it 
Contactpagina agentschap
Japan Personal Information Protection Commission (個人情報保護委員会W: ppc.go.jp 
Engelse startpagina
Contactpagina agentschap
Mexico National Institute for Transparency, Access to Information and Protection of Personal Data (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI))W: home.inai.org.mx/ 
E: atencion@inai.org.mx 
Contactpagina agentschap
Marokko National Commission for the Protection of Personal Data (Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel)W: cndp.ma 
E: contact@cndp.ma 
Contactpagina agentschap
Nederland Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens)W: autoriteitpersoonsgegevens.nl 
Engelse startpagina
Contactpagina agentschap
Singapore Personal Data Protection Commission (PDPC)W: pdpc.gov.sg 
E: Formulier hier beschikbaar
Contactpagina agentschap
Zuid-Afrika The Information RegulatorW: inforegulator.org.za
E: enquiries@inforegulator.org.za
Agency Contact Webpage
Zuid-Korea Personal Information Protection Commission (PIPC) Financial Services Commission (FSC)Personal Information Protection Commission 
W: pipc.go.kr/np 
English Home Page 
Contactpagina agentschap (scroll naar beneden)
Financial Services Commission 
W: fsc.go.kr/index 
Engelse startpagina
E: fsc.ifd@korea.kr 
Contactpagina agentschap
Spanje Spanish Data Protection Agency (Agencia Española de Protección de Datos (AEPD))W: aepd.es 
Contactpagina agentschap
Zwitserland Federal Data Protection and Information Commissioner (Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (FDIPC))W: edoeb.admin.ch 
Engelse startpagina
E: info@edoeb.admin.ch 
Contactpagina agentschap
Turkije Personal Data Protection Authority (Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)W: kvkk.gov.tr 
Engelse startpagina
Contactpagina agentschap
Verenigd Koninkrijk (Engeland en Wales) Information Commissioner’s Office (ICO)W: ico.org.uk 
Agency Contact Webpage
Verenigde Staten Federal Trade Commission (FTC) Department of Health and Human Services (HHS) Office of Civil Rights (OCR) California Attorney General California Privacy Protection Agency (once established) Federal Trade Commission 
W: ftc.gov 
Contactpagina agentschap 
HHS Office of Civil Rights 
W: hhs.gov/ocr/index.html 
E: OCRPrivacy@hhs.gov 
Contactpagina agentschap 
California Attorney General W: oag.ca.gov/privacy/ccpa 
Contactpagina agentschap
6. Hoe we persoonlijke informatie beschermen
Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, beleidslijnen en procedures geïmplementeerd en zullen deze handhaven om het risico van onopzettelijke vernietiging of verlies of ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot dergelijke informatie te beperken, overeenkomstig de aard van de betreffende informatie. Omdat de beveiliging van informatie gedeeltelijk afhangt van de beveiliging van de computer die u gebruikt om met ons te communiceren en de beveiliging die u gebruikt voor uw gebruikersnamen en wachtwoorden, verzoeken wij u de nodige maatregelen te treffen om deze informatie te beschermen.

Het opslaan van uw persoonlijke informatie

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, zoals uiteengezet in deze Verklaring. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we uw gegevens langer bewaren, bijvoorbeeld wanneer we hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke, regelgevende, fiscale of boekhoudkundige vereisten.

Onder specifieke omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens gedurende langere perioden bewaren, om een nauwkeurig overzicht te krijgen van uw transacties met ons in het geval van eventuele klachten of geschillen, of als we redelijkerwijs van mening zijn dat er een kans bestaat op een rechtszaak in verband met uw persoonsgegevens of transacties.

Voor uw gemak en ter informatie kunnen onze Websites links naar andere websites bevatten. Deze websites kunnen onafhankelijk van ons opereren. Gekoppelde websites kunnen hun eigen privacyverklaringen of -beleid hebben en wij raden u ten zeerste aan die te lezen. Voor zover gekoppelde websites niet ons eigendom zijn en niet door ons worden beheerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, het gebruik van dergelijke websites of de privacypraktijken van de websites, zelfs als u die websites rechtstreeks vanaf onze website bezoekt.

8. Updates van onze online Privacyverklaring

Deze Verklaring kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken inzake persoonlijke informatie door te voeren. We zullen de bijgewerkte versie op onze Websites plaatsen en bovenaan de Verklaring aangeven wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

9. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Howmet Aerospace Inc. is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens. Als u vragen of opmerkingen over deze Verklaring hebt, of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen door ons te schrijven op:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Privacy Office
Attn: Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
privacy@howmet.com

10. Informatie gerelateerd aan het Kader voor gegevensbescherming (Data Privacy Framework, DPF) van EU/VS, VK/VS en Zwitserland/VS

Howmet Aerospace Inc. houdt zich aan de principes van het Kader voor gegevensbescherming. In overeenstemming met het EU-VS DPF en de Britse uitbreiding van het EU-VS DPF, verbindt Howmet Aerospace Inc. zich tot het volgende:

(1)    We zullen klachten oplossen met betrekking tot de DPF-principes over onze verzameling en het gebruik van uw persoonlijke informatie. Mensen uit de EU en het VK met vragen of klachten over onze omgang met persoonsgegevens die zijn ontvangen op basis van het EU-VS DPF en de Britse uitbreiding van het EU-VS DPF moeten eerst contact opnemen met Howmet Aerospace Inc. op:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Privacy Office
Attn: Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
privacy@howmet.com

(2)    We zullen onopgeloste klachten met betrekking tot onze omgang met persoonsgegevens die zijn ontvangen op basis van het EU-VS DPF en de Britse uitbreiding van het EU-VS DPF, doorverwijzen naar de United States Council for International Business (USCIB), een aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting gevestigd in de Verenigde Staten. Als u geen tijdige bevestiging van ons ontvangt van uw klacht in verband met de DPF-principes, of als we uw klacht in verband met de DPF-principes niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, ga dan naar www.uscib.org voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van de United States Council for International Business worden u kosteloos aangeboden.

(3)    We zullen respectievelijk meewerken aan en voldoen aan het advies van het panel dat is opgericht door de autoriteiten voor gegevensbescherming van de EU en de Britse Information Commissioner’s Office (ICO) met betrekking tot onopgeloste klachten over onze omgang met personeelsgegevens die zijn ontvangen op basis van het EU-VS DPF en de Britse uitbreiding van het EU-VS DPF in het kader van de arbeidsrelatie.

Houd er rekening mee dat:

(a)      Howmet Aerospace Inc. is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (“FTC”), het Amerikaanse ministerie van Transport en elke andere door de VS geautoriseerde wettelijke instantie en daarom verplicht kan zijn om persoonsgegevens bekend te maken in reactie op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving;

(b)      er onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid bestaat voor een individu om bindende arbitrage in te roepen voor klachten over schending van deze Verklaring; en

(c)      Howmet Aerospace Inc. de mogelijkheid van aansprakelijkheid erkent in gevallen van onbeschermde verdere doorgifte aan derden.

De volgende Amerikaanse dochterondernemingen van Howmet Aerospace Inc. stemmen ermee in zich te houden aan de bovenstaande bepalingen van deze Verklaring, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de bepalingen inzake verhaal die hierin zijn opgenomen:

 • ALUMAX INTERNATIONAL COMPANY B&C CASTING, INC.
 • B&C RESEARCH, INC.
 • CORDANT TECHNOLOGIES HOLDING LLC
 • FIRTH RIXSON, INC.
 • FIRTH RIXSON FORGINGS LLC
 • FORGED METALS, INC.
 • FORGED METALS HOLDINGS, INC.
 • FR ACQUISITION CORPORATION (US), INC.
 • HOWMET ALUMINUM CASTING INC.
 • HOWMET CASTINGS & SERVICES, INC.
 • HOWMET CHINA SERVICES CO. LLC
 • HOWMET CORPORATION
 • HOWMET DOMESTIC LLC
 • HOWMET ENGINEERED STRUCTURES, INC.
 • HOWMET GLOBAL FASTENING SYSTEMS INC.
 • HOWMET HOLDINGS CORPORATION
 • HOWMET INTER-AMERICA INC.
 • HOWMET INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LLC
 • HOWMET INTERNATIONAL INC.
 • HOWMET INTERNATIONAL LLC
 • HOWMET LAUDEL INC.
 • HOWMET MEXICAN OPERATIONS LLC
 • HOWMET MEXICO HOLDINGS LLC
 • HOWMET NORTH AMERICA HOLDINGS LLC
 • HOWMET RECEIVABLES GUARANTY SPE LLC
 • HOWMET SECURITIES LLC
 • HOWMET TRANSPORT SERVICES, INC.
 • HOWMET WHEELS INTERNATOINAL VIRGINIA, INC.
 • HUCK INTERNATIONAL INC.
 • HUCK PATENTS, INC.
 • JFB FIRTH RIXSON, INC. NATI GAS CO.
 • NEW CENTURY METALS, INC.
 • NEW CENTURY METALS SOUTHEAST, INC.
 • RTI FINANCE CORP
 • REMMELE HOLDING, INC.
 • RIPI LLC
 • RMI DELAWARE, INC.
 • RMI TITANIUM COMPANY, LLC
 • RTI ADVANCED FORMING, INC.
 • RTI CAPITAL, LLC
 • RTI EXTRUSIONS, INC.
 • RTI FABRICATION & DISTRIBUTION, INC.
 • RTI MARTINSVILLE, INC.
 • RTI REMMELE ENGINEERING, INC.
 • SCHLOSSER FORGE COMPANY
 • TEMPCRAFT CORPORATION
 • THREE RIVERS INSURANCE COMPANY
 • TURBINE COMPONENTS CORPORATION
 • VALLEY TODECO INC.
 • VIKING METALLURGICAL CORPORATION

II.                 SPECIFIEKE INFORMATIE VOOR CALIFORNIË

Deze sectie wijzigt het Algemeen Beleid. Daarom vindt u in dat Beleid bijvoorbeeld informatie over “hoe” u uw rechten kunt uitoefenen.

1. Bekendmaking van uw persoonlijke gegevens

In de afgelopen 12 maanden werden uw persoonsgegevens alleen voor geldige zakelijke doeleinden bekendgemaakt aan ontvangers binnen de Howmet-groep en aan externe dienstverleners zoals beschreven in de relevante tabellen van dit Beleid.

2. Verkoop van uw persoonsgegevens

In de afgelopen 12 maanden zijn uw persoonsgegevens niet verkocht.

3. Het delen van uw persoonsgegevens voor contextoverschrijdende gedragsgerichte reclame

In de afgelopen 12 maanden zijn uw persoonsgegevens niet gedeeld voor contextoverschrijdende gedragsgerichte reclame.

4. Uw rechten

Dit artikel wijzigt specifiek het gedeelte “Uw rechten en keuzes” van het Beleid.

Recht om te weten, Recht om te verwijderen en Recht om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren

Zie de gedeelten “Recht op toegang tot gegevens” en “Recht om gegevens te rectificeren (corrigeren) of te wissen (verwijderen)” in het Algemeen Beleid.

Recht om vrij te zijn van discriminatie

U hebt het recht om niet gediscrimineerd te worden als u ervoor kiest om uw rechten uit te oefenen die door de California Privacy Rights Act (CPRA) zijn verleend, en Howmet bevestigt hierbij dat u niet gediscrimineerd zult worden voor het uitoefenen van dergelijke rechten.

Laatst herzien: september 2023