close
close

Howmet-Verkkotietosuojailmoitus

Viimeksi tarkistettu: Kesäkuu 2022

Howmet Aerospace Inc. ja sen tytäryhtiöt (yhdessä ”Howmet, ”me” ja ”meitä”) ottavat tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevat vastuunsa vakavasti. Tämä verkkotietosuojailmoitus koskee Howmet.comia ja muita ulkoisia Howmetin verkkosivustoja, joissa on linkki tähän ilmoitukseen (”sivustot”). Tässä ilmoituksessa kuvataan sivustoillamme keräämiemme henkilötietojen tyypit, kuinka käytämme tietoja, kenen kanssa jaamme niitä sekä sivustojemme käyttäjien valittavissa olevat meidän harjoittamaamme henkilötietojen käyttöä koskevat vaihtoehdot. Ilmoituksessa kuvataan myös toimenpiteet, joilla suojaamme henkilötietoja ja kuinka käyttäjät voivat ottaa meihin yhteyttä tietosuojakäytäntöihimme liittyen. Tietyt sivustot voivat antaa lisätietoja kyseisten sivustojen tietosuojakäytännöistä. Yhtiön sisäiset käytännöt ja menettelyt koskevat Howmetin sisäisiä verkkoja ja järjestelmiä sekä työntekijöihin ja muihin valtuutettuihin Howmet-verkon käyttäjiin liittyvien henkilötietojen käsittelyä.

Jotta voit helpottaa oikeuksiesi ja muiden henkilötietojen haltijoiden oikeuksien suojaamista ja varmistaa niiden suojaamisen, on välttämätöntä ymmärtää ja määritellä joitakin käsitteitä eli seuraavat:

Määritelmät:

 1. Sovellettavat lait tarkoittavat vähintään seuraavia: (i) Australian vuoden 1998 tietosuojalaki sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2021; (ii) Brasilian tietosuojalait, jotka tarkoittavat Lei Geral de Proteção de Dados Pessoaisia, laki nro 13,709/2018 sellaisena kuin se on muutettuna (”LGPD”) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm), (iii) Kalifornian tietosuojalait, jotka tarkoittavat Kalifornian kuluttajien tietosuojalakia, Kalifornian siviililain § 1798.100 et seq. (”CCPA”) sellaisena kuin se on kulloinkin muutettuna tai korvattuna (katso Howmet Californian tietosuojailmoitus – Non-Affiliated Individuals napsauttamalla seuraavaa linkkiä: https://www.howmet.com/global/en/pdf/Howmet-California-Privacy-Notice.pdf) (iv) 1. marraskuuta 2021 voimaan tullut Kiinan kansantasavallan henkilötietojen suojaamista koskeva laki (”PIPL”); (v) EU:n tietosuojalait, jotka tarkoittavat yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679/EU (”GDPR”), sekä GDPR:ää täydentävät lait ja määräykset; (vi) Quebecin tietosuojalait, jotka tarkoittavat henkilötietojen suojaamista yksityisellä sektorilla koskevaa lakia, CQLR c P-39.1; (vii) Sveitsin tietosuojalait, jotka tarkoittavat liittovaltion tietosuojalakia, Sveitsin siviililaki 235.1 (”FADP”); (viii) Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojalait, jotka tarkoittavat Yhdistyneen kuningaskunnan GDPR:ää ja vuoden 2018 tietosuojalakia.
 2. Suostumus: vapaa, tietoon perustuva ja yksiselitteinen ilmaisu, jolla haltija suostuu kyseisen henkilön henkilötietojen käsittelyyn tiettyyn tarkoitukseen.
 3. Rekisterinpitäjä: julkisen tai yksityisen lain alainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on vastuussa henkilötietojen käsittelyä koskevista päätöksistä.
 4. Rekisteröity: luonnollinen henkilö, johon käsiteltävät henkilötiedot viittaavat.
 5. Henkilötiedot: tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot.
 6. Henkilökohtainen tietokanta: jäsennelty joukko henkilötietoja, jotka on perustettu yhteen tai useampaan sijaintiin sähköisessä muodossa tai paperimuodossa.
 7. Henkilötietojen käsittely: mikä tahansa toimenpide, joka suoritetaan henkilötiedoilla, kuten tietojen keräämiseen, tuotantoon, vastaanottoon, luokitteluun, käyttöön, tietoihin pääsyyn, kopiointiin, siirtoon, jakeluun, käsittelyyn, arkistointiin, säilytykseen, tietojen poistamiseen, arviointiin tai valvontaan, muokkaamiseen, viestintään, siirtoon, levittämiseen tai erottamiseen liittyvät toimenpiteet.
 8. Käsittelijä: julkisen tai yksityisen lain alainen luonnollinen tai oikeushenkilö, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.
 9. Arkaluontoiset henkilötiedot: rotua tai etnistä alkuperää, uskonnollista vakaumusta, poliittista mielipidettä, ammattiyhdistysliikkeen tai uskonnollisen, filosofisen tai poliittisen järjestön jäsenyyttä, terveyttä, sukupuolielämää sekä geneettisiä tai biometrisiä tietoja koskevat henkilötiedot, kun ne liittyvät luonnolliseen henkilöön.
Kun keräämme tietoja

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja, jos vierailet toimitiloissamme, pyydät pääsyä verkostoomme ja/tai tietokoneresursseihimme, haet työpaikkaa meiltä, tai sinulla on liikesuhde meidän kanssamme.  Keräämme henkilötietojasi seuraavilla tavoilla:

 • tallentamalla meille antamiasi tietoja (viestintä kanssamme sähköpostien, puheluiden tai verkkosivustojemme kautta)
 • vierailemalla toimitiloissamme ja/tai
 • solmimalla kanssamme konsultointi-, asiakas-, myyjä- tai muun tyyppisen liiketoimintasopimuksen.
Keräämämme tiedot

Sivustojemme käyttäjät saattavat lähettää muun muassa seuraavanlaisia henkilötietoja:

 • yhteystiedot (kuten nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • vierailijan tiedot (kuten koko nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, henkilökohtainen puhelinnumero, yrityksen nimi, yrityksen yhteystiedot, kansalaisuus / Yhdysvaltain henkilön asema, valtion henkilötunnus, turvallisuusselvitystiedot, syntymäaika, passi ja/tai valokuva)
 • työsuhde-/konsulttitiedot (kuten nimi, titteli, jaosto, osasto, henkilökohtainen osoite ja työosoite, faksinumero, puhelinnumero, sähköpostiosoite, W-8BEN-lomakkeen tiedot, W-9-lomakkeen tiedot, henkilöhistoria, valokuva, laskujen mukana toimitetut pankkitiedot, yritysviitetiedot, mukaan lukien nimi ja yhteystiedot sekä työnantaja)
 • sivustojen kirjautumistiedot (kuten sen tietokoneen tai henkilökohtaisen laitteen IP-osoite, jolla käytät verkkoamme, likimääräiset sijaintitiedot siitä, mistä käsin käytät verkkoamme, sekä tiedot laitteestasi ja selaimestasi)
 • muut nykyisten tai tulevien toimittajien ja alihankkijoiden toimittamat henkilötiedot, kuten sosiaaliturvatunnus, monimuotoisuuteen liittyvät tiedot (kuten etninen tausta), liittovaltion verotunnus, vammaisuus sekä siviili- ja rikosoikeudellinen historia
 • muut työnhakijoiden lähettämät henkilötiedot, kuten ansioluettelo tai CV, työlupatiedot, palkkahistoria, koulutushistoria, tiedot turvallisuusselvityksistä, kansalaisuustiedot sekä Yhdysvalloissa sijaitsevissa Howmet-yksiköissä olevia työpaikkoja varten etnisyys, rotu ja sukupuoli
 • muut henkilötiedot, jotka ovat käyttäjien toimittaman tai antaman sisällön mukana.
Evästeillä ja muulla vastaavalla teknologialla keräämämme tiedot

Kun käytät sivustojamme, saatamme kerätä tiettyjä tietotekniikkaan liittyviä tietoja ja tiedostoja, kuten evästeitä, verkkopalvelinlokeja, verkkojäljitteitä ja JavaScriptiä.  Lisätietoja siitä, miten keräämme ja käytämme näitä tietoja, saat osoitteesta Cookie Policy

Henkilötietojesi käytön oikeusperusta

Keräämme, käytämme ja jaamme henkilötietojasi vain, kun olemme varmoja ja vakuuttuneita siitä, että meillä on siihen asianmukainen oikeusperusta. Voimme harjoittaa edellä mainittuja toimia muun muassa seuraavista syistä:

 • olet antanut meille suostumuksesi henkilötietojen käyttöön
 • käytämme henkilötietojasi kaupallisena organisaationa oikeutetun etumme mukaisesti (esimerkiksi oikeutettu etumme kommunikoida kanssasi – tällaisissa tapauksissa huolehdimme tiedoistasi aina tavalla, joka on oikeasuhtainen ja kunnioittaa tietosuojaoikeuksiasi, ja sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä alla olevassa kohdassa ”Oikeutesi ja valintasi” kuvatulla tavalla)
 • harjoittamamme henkilötietojesi käyttö on tarpeen sopimuksen toteuttamiseksi tai kanssasi tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi (esimerkiksi silloin, kun olet konsulttimme, asiakkaamme tai myyjämme) 
 • harjoittamamme henkilötietojesi käyttö on välttämätöntä, jotta voimme täyttää lakisääteisen tai säädännöllisen velvoitteen, joka meillä on esimerkiksi tuomioistuimen määräyksen täyttämiseksi.

Jos haluat lisätietoja oikeusperusteista, joiden nojalla käsittelemme henkilötietoja, ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@howmet.com.

Seuraavanlaisia vierailijoiden henkilötietoja saatetaan käsitellä muun muassa seuraavilla tavoilla: Käsittelyn syy Oikeudellinen peruste
Koko nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, henkilökohtainen puhelinnumero, yrityksen nimi, yrityksen yhteystiedot, kansalaisuus / Yhdysvaltain asukkaan / yhdysvaltalaisen henkilön asema, valtiollinen henkilötunnus, numero, turvallisuusselvitystiedot, syntymäaika ja/tai passin numero tarjotaksemme sinulle fyysisen pääsyn Howmet-laitokseen tai loogisen pääsyn verkkoomme ja/tai tarkistaaksemme turvallisuusluvan tilan Suostumus, oikeutetut etumme tai tarve toteuttaa sopimusta
Valokuvia tai videoita valvontakameralla Laitoksen turvallisuus Oikeutettu etu
Nimi, henkilökohtainen osoite ja työosoite, faksinumero, puhelinnumero, sähköpostiosoite, W-8BEN-lomakkeen tiedot, W-9-lomakkeen tiedot, henkilöhistoria, valokuva, laskujen mukana toimitetut pankkitiedot, yritysviitetiedot, mukaan lukien nimi ja yhteystiedot) viestiäksemme kanssasi solmimaamme sopimukseen liittyen tai sen puitteissa, mahdollistaaksemme maksujen suorittamisen sinulle, estääksemme petoksia ja/tai viestiäksemme kanssasi tuotteistamme ja palveluistamme Sopimuksen suorittaminen, oikeutetut etumme

 

Kuinka käytämme keräämiämme tietoja

Saatamme käyttää edellä kuvattuja tietoja muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen
 • mainosmateriaalien tai muun viestinnän lähettämiseen sinulle
 • viestiäksemme kanssasi erityistapahtumista, ohjelmista, tarjouksista, kyselyistä ja markkinatutkimuksista ja niihin osallistumisesi hallinnointi
 • tiedusteluihisi vastaamiseen
 • työhakemusten käsittelyyn, mukaan lukien pätevyysarviointi, tietojen tarkistaminen ja suositusten tai muiden työsuhteeseen liittyvien tarkastusten suorittaminen
 • mahdollisten konsulttien, toimittajien ja alihankkijoiden arvioimiseen ja heidän kanssa ylläpitämiemme suhteiden hallinnoimiseen
 • Howmetin työntekijöille tarjottavien henkilöstöpalvelujen tarjoaminen ja hallinnoiminen
 • tietoanalyysien suorittaminen (mukaan lukien henkilötietojen anonymisointi ja yhdistäminen)
 • suorittaaksemme, arvioidaksemme ja parantaaksemme liiketoimintaamme (mukaan lukien uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, tuotteiden ja palveluiden parantaminen, viestinnän hallinta, tuotteidemme, palveluidemme ja viestintämme analysointi sekä kirjanpidon, auditoinnin ja muiden sisäisten toimintojen suorittaminen)
 • suojautuaksemme kyberturvallisuus- ja muilta turvallisuustapahtumilta, vakoilulta, petoksilta ja muilta laittomilta toimilta, vaateilta ja muilta vastuilta sekä niiden tunnistamiseen ja estämiseen ja
 • noudattaaksemme sovellettavia lakisääteisiä vaatimuksia, alan standardeja ja käytäntöjämme ja toimeenpannaksemme ne.

Saatamme myös käyttää tietoja muilla tavoilla, joista ilmoitamme niiden keräyshetkellä.

Jakamamme tiedot

Emme myy tai muutoin luovuta sinusta keräämiämme henkilötietoja muutoin kuin tässä tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla. Jaamme tietojasi alla kuvatuilla tavoilla ja alla kuvattuihin tarkoituksiin:

 1. Howmetin sisällä silloin, kun tietojen paljastaminen on tarpeen palvelujemme tarjoamiseksi tai liiketoimintamme hallinnoimiseksi 
 2. kolmansille osapuolille, jotka auttavat hallinnoimaan liiketoimintaamme ja tarjoamaan palveluja. Nämä kolmannet osapuolet ovat hyväksyneet luottamuksellisuutta koskevat rajoitukset ja käyttävät kaikkia henkilötietoja, joita jaamme heidän kanssaan tai joita he keräävät puolestamme, ainoastaan sopimukseen liittyvän palvelun toimittamiseksi meille. Näihin osapuoliin kuuluvat IT-palveluntarjoajat, jotka auttavat hallitsemaan IT- ja toimistojärjestelmiämme.
 3. lainsäätäjille noudattaaksemme kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja sääntöjä sekä lainvalvontaviranomaisten, sääntelyviranomaisten ja muiden valtion virastojen pyyntöjä
 4. saatamme jakaa koostetussa tilastomuodossa ei-henkilökohtaisia tietoja verkkosivustomme kävijöistä, sivuston käyttötavoista ja verkkosivuston käytöstä kumppaneidemme, osakkuusyhtiöidemme, tytäryhtiöidemme ja mainostajiemme kanssa ja/tai
 5. jos tulevaisuudessa myymme tai siirrämme osan liiketoiminnastamme tai omaisuudestamme tai koko liiketoimintamme tai omaisuutemme kolmannelle osapuolelle, saatamme luovuttaa tietoja mahdolliselle tai todelliselle liiketoimintamme tai omaisuutemme kolmannen osapuolen ostajalle.

Lisäksi saatamme luovuttaa sinua koskevia tietoja (i) jos laki tai oikeudellinen prosessi sitä edellyttää, (ii) lainvalvontaviranomaisille tai muille valtiollisille tahoille ja (iii) kun uskomme, että luovuttaminen on tarpeen tai asianmukaista vahingon tai taloudellisen menetyksen estämiseksi tai epäillyn tai todellisen vakoilun, kyberturvallisuus- tai turvallisuustapahtumien tai muun vilpillisen tai laittoman toiminnan tutkinnan yhteydessä. Pidätämme myös oikeuden siirtää hallussamme olevia sinua koskevia henkilötietoja, jos myymme tai siirrämme koko liiketoimintamme tai omaisuutemme tai osan niistä (mukaan lukien saneerauksen, irtisanomisen, purkamisen, oheisyrityksen ja selvitystilan tapaukset).

Henkilötietojen siirtäminen maailmanlaajuisesti

Howmet toimii maailmanlaajuisesti. Näin ollen henkilötietojasi voidaan siirtää ja säilyttää EU:n, ETA:n, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Sveitsin ulkopuolisissa maissa (mukaan lukien Kanada, Yhdysvallat, Meksiko, Kiina, Brasilia, Etelä-Korea, Japani, Australia ja Venäjä), joissa sovelletaan eri tietosuojastandardeja. Howmet ryhtyy asianmukaisiin toimiin varmistaakseen, että henkilötietojen siirrot ovat sovellettavan lain mukaisia ja että niitä hallitaan huolellisesti tietosuojaoikeuksiesi, yksityisyyttäsi koskevien oikeuksiesi ja etujesi suojaamiseksi ja lisäksi siirrot on rajoitettu maihin, joiden katsotaan tarjoavan riittävän tasoisen oikeudellisen suojan, tai kun voimme olla varmoja siitä, että tietosuojaoikeuksiasi ja yksityisyyttäsi koskevia oikeuksia suojellaan vaihtoehtoisella järjestelyllä. Näitä tarkoituksia varten ja niihin liittyen: 

 • varmistamme, että Howmetin sisäiset tietojen siirrot kuuluvat Howmetin jäsenten solmiman sopimuksen piiriin (konsernin sisäinen sopimus), joka velvoittaa kunkin jäsenen sopimusperusteisesti varmistamaan, että henkilötiedot saavat riittävän ja yhdenmukaisen suojaustason aina, kun niitä siirretään Howmetin sisällä
 • kun siirrämme henkilötietojasi Howmetin ulkopuolelle tai kolmansille osapuolille, jotka auttavat tuotteidemme ja palveluidemme toimittamisessa, solmimme heidän kanssaan velvoittavia sopimuksia henkilötietojesi suojaamiseksi tai
 • jos saamme tietopyyntöjä lainvalvontaviranomaisilta tai sääntelyviranomaisilta, vahvistamme ja validoimme nämä pyynnöt huolellisesti ennen henkilötietojen luovuttamista.

Jos olet Euroopan unionissa, Euroopan talousalueella (”ETA”), Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Sveitsissä, noudatamme sovellettavia lakisääteisiä vaatimuksia, jotka takaavat riittävän suojan henkilötietojen siirtämiseen vastaanottajille, jotka sijaitsevat näiden alueiden ulkopuolisissa maissa. Jos henkilötietoja siirretään Yhdysvaltoihin, Howmetilla on EU:n ja Yhdysvaltojen Yhdysvaltain kauppaministeriön ja Euroopan komission kehittämän Privacy Shield -kehyksen mukainen sertifiointi, joka koskee henkilötietojen siirtämistä EU:sta, ETA:sta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta Yhdysvaltoihin, ja Howmet käsittelee kaikkia tällaisia henkilötietoja edelleen Privacy Shield -periaatteiden mukaisesti myös tietojen siirron jälkeen. Saat lisätietoa Privacy Shield -ohjelmasta ja voit tarkastaa ja lukea sertifiointimme osoitteessa www.privacyshield.gov.  Jos haluat saada Privacy Shield -ilmoituksemme EU:ssa, ETA-alueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseville kolmansille osapuolille, tutustu Howmetin Yhdysvaltain ja EU:n väliseen Privacy Shield -tietosuojailmoitukseen henkilöille, jotka eivät kuulu osakkuusyhtiöihin (Howmet U.S.-EU Privacy Shield Privacy Notice – Non-Affiliated) napsauttamalla seuraavaa linkkiä: https://www.howmet.com/global/en/pdf/Howmet-Aerospace-Privacy-Shield-Privacy-Notice-NAI.pdf. Huomaa, että ETA-alueen, Yhdistyneen kuningaskunnan, Sveitsin ja muiden maiden tietosuojalait saattavat edellyttää, että henkilöt, jotka siirtävät henkilötietoja Howmetille Yhdysvaltoihin, solmivat erillisen sopimuksen Howmetin kanssa ennen tällaisten siirtojen aloittamista. Ota meihin yhteyttä, jos haluat pyytää tällaista sopimusta.

Sinulla on oikeus ottaa meihin yhteyttä lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen privacy@howmet.com saadaksesi lisätietoja suojatoimista, joita olemme ottaneet käyttöön varmistaaksemme henkilötietojesi riittävän suojauksen, kun niitä siirretään yllä mainitulla tavalla.

Suostumus

Jatkamalla tämän verkkosivuston käyttöä hyväksyt vapaasti ja yksiselitteisesti (i) tämän tietosuojailmoituksen ehdot ja (ii) henkilötietojesi käsittelyn tämän ilmoituksen ehtojen mukaisesti.

Oikeutesi ja valintasi

Tietyistä poikkeuksista huolimatta ja joissakin tapauksissa suorittamastamme käsittelytoiminnasta riippuen sinulla on tiettyjä oikeuksia henkilötietoihisi liittyen. Saatamme pyytää sinulta lisätietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseksi sekä turvallisuussyistä, ennen kuin luovutamme pyytämäsi henkilötiedot. Pidätämme oikeuden veloittaa lain salliessa maksun, esimerkiksi jos pyyntösi on ilmeisen perusteeton tai liiallinen.

Voit käyttää oikeuksiasi täyttämällä pyyntölomakkeen osoitteessa https://www.howmet.com/privacy/dsr/. Lainsäädännöllisten ja muiden sallittujen näkökohtien mukaisesti pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin täyttämään pyyntösi viipymättä tai ilmoittamaan sinulle, jos tarvitsemme lisätietoja pyyntösi täyttämiseksi.  

Emme ehkä aina pysty käsittelemään pyyntöäsi täysin, esimerkiksi jos se vaikuttaisi luottamuksellisuusvelvollisuuteen, joka meillä on muita kohtaan, tai jos meillä on laillinen oikeus käsitellä pyyntösi eri tavalla.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 

Sinulla on oikeus pyytää, että toimitamme sinulle kopion hallussamme olevista henkilötiedoistasi, ja sinulla on oikeus saada tietää: (a) henkilötietojesi lähde, (b) käsittelyn tarkoitukset, oikeusperusta ja menetelmät, (c) rekisterinpitäjän henkilöllisyys tai vastaava sovellettava tunnistetieto ja (d) tahot, yhteisöt tai eri tahoista koostuvat ryhmät, joille henkilötietojasi saatetaan siirtää.

Oikeus oikaista tai poistaa henkilötietoja

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan virheelliset henkilötiedot. Saatamme tarkistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden ennen niiden oikaisemista.  Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi rajoitetuissa tilanteissa, joissa:

 • niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai
 • olet peruuttanut suostumuksesi (jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen) ja jos käsittelylle ei ole muuta oikeudellista perustetta
 • vastustamisoikeuden onnistuneen harjoittamisen jälkeen (katso vastustamisoikeus) tai
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai
 • on täytettävä lainmukainen velvoite, jota sovelletaan Howmetiin. 

Meidän ei tarvitse noudattaa pyyntöäsi poistaa henkilötietojasi, jos henkilötietojesi käsittely on tarpeellista tai välttämätöntä: 

 • lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai
 • oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojasi, mutta vain, jos:

 • henkilötietojen paikkansapitävyys on kiistanalainen, jotta voimme varmistaa niiden paikkansapitävyyden tai
 • henkilötietojen käsittely on lainvastaista, mutta et halua, että niitä poistetaan tai
 • henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, mutta tarvitsemme niitä edelleen oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai
 • olet käyttänyt vastustamisoikeutta ja ohittavien tai syrjäyttävien syiden vahvistus on vireillä.

Voimme jatkaa henkilötietojesi käyttämistä rajoituspyynnön jälkeen, jos:

 • meillä on suostumuksesi tai
 • oikeudellisen vaateen laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen
 • toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi.

Oikeus siirtää henkilötietojasi

Voit pyytää meitä antamaan henkilötietosi sinulle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneluettavassa muodossa tai voit pyytää niiden siirtämistä suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, mutta kussakin tapauksessa vain, jos

 • käsittely perustuu suostumukseesi tai kanssasi solmitun sopimuksen täytäntöönpanoon
 • käsittely suoritetaan automaattisin keinoin.

Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä

Voit vastustaa kaikkea henkilötietojesi käsittelyä, jonka oikeusperusteena ovat oikeutetut etumme, jos uskot, että perusoikeutesi ja -vapautesi ohittavat tai syrjäyttävät oikeutetut etumme.  Jos esität vastalauseen, meillä on mahdollisuus osoittaa, että meillä on pakottavia oikeutettuja etuja, jotka syrjäyttävät oikeutesi ja vapautesi. 

Oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin

Voit pyytää meitä muuttamaan tapaa, jolla otamme sinuun yhteyttä markkinointitarkoituksissa. Voit pyytää, että emme siirrä henkilötietojasi ulkopuolisille kolmansille osapuolille suoramarkkinointia tai muita tarkoituksia varten.

Oikeus saada kopio henkilötietojen suojatoimista, joita käytetään siirtoihin oman lainkäyttöalueesi ulkopuolelle

Voit pyytää kopiota (dokumenttia) tai viittausta suojatoimista, joiden nojalla henkilötietojasi siirretään Euroopan unionin ulkopuolelle.  Saatamme muuttaa tiedonsiirtosopimuksia kaupallisten ehtojen suojaamiseksi.

Oikeus tehdä valitus paikalliselle valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle valvontaviranomaisellesi, jos olet huolissasi siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi.  Pyydämme, että yrität ratkaista ongelmat ensin kanssamme, mutta sinulla on myös oikeus ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseesi milloin tahansa.

Kuinka suojaamme henkilötietoja

Turvallisuus
Olemme toteuttaneet ja ylläpidämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia, käytäntöjä ja menettelytapoja, jotka on suunniteltu vähentämään vahingossa tapahtuvan tuhoamisen ja häviämisen riskiä sekä tietojen luvatonta paljastamista tai niihin pääsyä kyseisten tietojen luonteen mukaisesti. Koska tietojen turvallisuus riippuu osittain siitä, kanssamme kommunikointiin käyttämäsi tietokoneen turvallisuudesta, ja mitä tietoturvaa käytät käyttäjätunnusten ja salasanojen suojaamiseen, ryhdy asianmukaisiin toimiin näiden tietojen suojaamiseksi. 

Henkilötietojesi säilyttäminen
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on kohtuudella tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, tässä ilmoituksessa selitetyllä tavalla. Joissakin olosuhteissa saatamme säilyttää henkilötietojasi pidempään, kuten esimerkiksi silloin, kun meidän on tehtävä niin lakisääteisten, säädännöllisten, vero- tai kirjanpitovaatimusten mukaisesti. 

Tietyissä olosuhteissa saatamme säilyttää henkilötietojasi pidemmän aikaa, jotta meillä on tarkat tiedot asioinnistasi kanssamme mahdollisten valitusten tai haasteiden tapauksessa tai jos kohtuudella uskomme, että henkilötietoihisi tai toimiisi liittyen saattaa aiheutua oikeudenkäynti tai muita oikeustoimia.

Linkit muille verkkosivustoille

Sivustomme saattavat tarjota linkkejä muille verkkosivustoille sinun hyödyksesi ja tietojen tarjoamiseksi sinulle. Nämä verkkosivustot saattavat toimia itsenäisesti ja meistä riippumatta. Linkitetyillä sivustoilla voi olla omat tietosuojailmoituksensa tai -käytäntönsä, jotka suosittelemme lukemaan. Siinä määrin kuin verkkosivustot, joille linkit johtavat, eivät ole meidän omistamiamme tai hallinnoimiamme, emme ole vastuussa verkkosivustojen sisällöstä, verkkosivustojen käytöstä tai verkkosivustojen tietosuojakäytännöistä, vaikka voisitkin siirtyä kyseiselle sivustolle suoraan sivustoltamme.

Verkkotietosuojailmoituksemme päivitykset

Tätä tietosuojailmoitusta voidaan päivittää ajoittain ja ilman ennakkoilmoitusta, jotta se vastaisi henkilötietojen käsittelykäytäntöjemme muutoksia. Julkaisemme päivitetyn version sivustoillamme ja ilmoitamme ilmoituksen yläosassa, milloin se on päivitetty viimeksi.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa tästä tietosuojailmoituksesta verkossa tai jos haluat meidän päivittävän sinua koskevia hallussamme olevia tietoja tai valintojasi, ota meihin yhteyttä lähettämällä viesti osoitteeseen:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Privacy Office
Attn:  Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212, Yhdysvallat
privacy@howmet.com 

Koska Howmet tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman verkkoliiketoimintamahdollisuuksia, Howmetin tarvitsemien kerättävien tietojen määrä voi vaihdella tapauskohtaisesti sen mukaan, kuinka paljon tietoa Howmet tarvitsee palvellakseen sinua tietyissä liiketoimissa. Kerättyjen tietojen määrästä riippumatta edellä lueteltuja periaatteita sovelletaan. Löydät linkin Howmetin tietosuojalausuntoon kaikissa tilanteissa, joissa Howmet kerää henkilötietoja. Jos päätät olla antamatta joitakin tietoja, esimerkiksi luottotietojen tai yhteystietojen vahvistamista varten, jotta voisimme lähettää sinulle pyydettyjä tietoja, et ehkä voi jatkaa valitsemaasi liiketoimea tai saada pyytämääsi palvelua Howmetilta.

EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyyn liittyvät tiedot

Howmet Aerospace Inc. noudattaa Privacy Shield -järjestelyn periaatteita.

EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -periaatteiden mukaisesti Howmet Aerospace Inc. sitoutuu ratkaisemaan valitukset, jotka koskevat henkilötietojesi keräämistä tai käyttöä toimestamme.  EU:n ja Sveitsin kansalaisten, joilla on Privacy Shield -käytäntöömme liittyviä kysymyksiä tai valituksia, tulee ensin ottaa yhteyttä Howmet Aerospace Inc:iin osoitteessa:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Privacy Office
Attn:  Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212, Yhdysvallat
privacy@howmet.com

Howmet Aerospace Inc. on lisäksi sitoutunut siirtämään ratkaisemattomat Privacy Shield -valitukset Yhdysvaltain kansainvälisen liiketoiminnan neuvostolle (the United States Council for International Business), joka on Yhdysvalloissa sijaitseva vaihtoehtoinen riidanratkaisun tarjoaja. Jos et saa meiltä oikea-aikaista kuittausta valituksestasi tai jos emme ole käsitelleet valitustasi tyydyttävällä tavalla, käy osoitteessa www.uscib.org saadaksesi lisätietoja tai jättääksesi valituksen.  Yhdysvaltain kansainvälisen liiketoiminnan neuvoston palvelut ovat maksuttomia.

Howmet Aerospace Inc. sitoutuu tekemään yhteistyötä EU:n tietosuojaviranomaisten kanssa ja noudattamaan kyseisten viranomaisten antamia ohjeita liittyen EU:sta työsuhteen yhteydessä siirrettyihin henkilöstötietoihin.

Huomaa, että: (a) Howmet Aerospace Inc. -yhtiö on Yhdysvaltain liittovaltion kauppakomission (Federal Trade Commission, FTC), Yhdysvaltain liikenneministeriön ja kaikkien muiden Yhdysvaltain valtuuttamien lakisääteisten toimielimien tutkinta- ja täytäntöönpanovallan alainen, (b) tietyissä olosuhteissa on mahdollista, että yksilö käyttää sitovaa välimiesmenettelyä tämän ilmoituksen rikkomisesta johtuviin valituksiin ja (c) Howmet Aerospace Inc. hyväksyy vastuun mahdollisuuden tapauksissa, joissa tietoja siirretään edelleen kolmansille osapuolille suojaamattomasti.

Seuraavat Howmet Aerospace Inc:n yhdysvaltalaiset tytäryhtiöt sitoutuvat noudattamaan tämän ilmoituksen edellä mainittuja ehtoja, mukaan lukien rajoituksetta tässä asiakirjassa esitetyt turvamääräykset:

 • ALUMAX INTERNATIONAL COMPANY
 • B&C Casting, Inc.
 • B&C RESEARCH, INC.
 • CORDANT TECHNOLOGIES HOLDING LLC
 • FIRTH RIXSON, INC.
 • FIRTH RIXSON FORGINGS LLC
 • FORGED METALS, INC.
 • FORGED METALS HOLDINGS, INC.
 • FR ACQUISITION CORPORATION (US), INC.
 • Howmet Aluminum Casting Inc.
 • HOWMET CASTINGS & SERVICES, INC.
 • HOWMET CHINA SERVICES CO. LLC
 • HOWMET CORPORATION
 • HOWMET DOMESTIC LLC
 • HOWMET ENGINEERED STRUCTURES, INC.
 • HOWMET GLOBAL FASTENING SYSTEMS INC.
 • HOWMET HOLDINGS CORPORATION
 • Howmet Inter-America Inc.
 • HOWMET INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LLC
 • HOWMET INTERNATIONAL INC.
 • HOWMET INTERNATIONAL LLC
 • HOWMET LAUDEL INC.
 • HOWMET LLC
 • HOWMET MEXICAN OPERATIONS LLC
 • HOWMET MEXICO HOLDINGS LLC
 • HOWMET NORTH AMERICA HOLDINGS LLC
 • HOWMET RECEIVABLE PURCHASING SPE II LLC
 • Howmet Receivables Guaranty SPE LLC
 • HOWMET SECURITIES LLC
 • HOWMET TRANSPORT SERVICES, INC.
 • HOWMET WHEELS INTERNATOINAL VIRGINIA, INC.
 • HUCK INTERNATIONAL INC.
 • HUCK PATENTS, INC.
 • JFB FIRTH RIXSON, INC.
 • NaTi GAS CO.
 • NEW CENTURY METALS, INC.
 • New Century Metals Southeast, Inc.
 • RTI FINANCE CORP
 • REMMELE HOLDING, INC.
 • REPUBLIC FASTENERS MANUFACTURING CORPORATION
 • RIPI LLC
 • RMI DELAWARE, INC.
 • RMI TITANIUM COMPANY, LLC
 • RTI ADVANCED FORMING, INC.
 • RTI CAPITAL, LLC
 • RTI EXTRUSIONS, INC.
 • RTI FABRICATION & DISTRIBUTION, INC.
 • RTI HAMILTON INC.
 • RTI MARTINSVILLE, INC.
 • RTI REMMELE ENGINEERING, INC.
 • SCHLOSSER FORGE COMPANY
 • TEMPCRAFT CORPORATION
 • THREE RIVERS INSURANCE COMPANY
 • TURBINE COMPONENTS CORPORATION
 • VALLEY TODECO INC.
 • VIKING METALLURGICAL CORPORATION
Would you like to view this content in another language?
English
close