close
close

Howmet Online Adatvédelmi Nyilatkozat

Legutóbb felülvizsgálva: 2021. március

A Howmet Aerospace Inc. és társvállalatai (együttesen: „Howmet, „mi” és „minket”) komolyan veszik az adatvédelemmel és az adatbiztonsággal járó felelősségüket. A jelen Online adatvédelmi nyilatkozat a Howmet.com weboldalra és egyéb olyan külső Howmet weboldalakra vonatkozik, amelyek a jelen Nyilatkozatra mutatnak (a továbbiakban: „Weboldalak”). A jelen Nyilatkozat ismerteti a Weboldalakon gyűjtött személyes adatok típusait, az információk felhasználásának módját, azt, hogy kivel osztjuk meg azokat, valamint a Weboldalaink felhasználói számára elérhető választási lehetőségeket a személyes adatok használatával kapcsolatban. Ismertetjük azokat az intézkedéseket is, amelyeket a személyes adatok biztonságának védelme érdekében teszünk, és azt, hogy a felhasználók miként vehetik fel velünk a kapcsolatot adatvédelmi gyakorlatunkat illetően. Egyes Weboldalak további részleteket tartalmazhatnak az adott Weboldalakra vonatkozó adatvédelmi gyakorlatokról. A belső vállalati szabályzatok és eljárások szabályozzák a Howmet belső hálózatait és rendszereit, valamint az alkalmazottakra és más engedélyezett Howmet hálózati felhasználókra vonatkozó személyes adatok kezelését.

A kaliforniai lakosokat a 2018. évi kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény („CCPA”) alapján bizonyos jogok illetik meg.  Kérjük, tekintse át a Howmet California Adatvédelmi nyilatkozat - Nem érintett magánszemélyek dokumentumot, a következő linkre kattintva: https://www.howmet.com/global/en/pdf/Howmet-California-Privacy-Notice.pdf.

Mikor gyűjtünk adatokat?

Az Ön személyes adatait akkor gyűjtjük, ha ellátogat valamelyik létesítményünkbe, hozzáférést kér a hálózatunkhoz és/vagy számítástechnikai eszközeinkhez, valamilyen állást pályáz meg nálunk, vagy üzleti kapcsolatban áll velünk.  A személyes adatait a következő módszerekkel gyűjtjük:

 • A részünkre megadott adatai rögzítésével (e-mailek, hívások vagy a weboldalunkon keresztül történő kommunikáció);
 • Valamely létesítményünk meglátogatása során; és/vagy
 • Ha tanácsadói, vevői, szállítói vagy más típusú üzleti megállapodást köt velünk.
Az általunk gyűjtött adatok

A Weboldalaink felhasználói által megadott személyes adatok típusai a következők lehetnek:

 • kapcsolattartási adatok (például név, postacím, telefonszám és e-mail cím);
 • látogatói információk (például teljes név, lakcím, e-mail cím, személyes telefonszám, cégnév, üzleti kapcsolattartási adatok, állampolgárság/USA személyi státusz, kormányzati azonosító szám, biztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos információk, születési dátum, útlevél és/vagy fénykép);
 • foglalkoztatási/tanácsadói információk (például név, beosztás, részleg, személyes és üzleti cím, faxszám, telefonszám, e-mail cím, W-8BEN űrlap, W-9 űrlap, életrajz szakmai tapasztalattal, fénykép, számlákkal ellátott banki információk, üzleti referencia információk, beleértve a nevet és elérhetőséget, valamint a munkáltatót);
 • bejelentkezési adatok a Weboldalakhoz (például Önnek a hálózatunk eléréséhez használt számítógépe/személyes eszközének IP-címe, hozzávetőleges helyadatai, ahonnan Ön a hálózatunkhoz hozzáfér, valamint az eszközére és a böngészőjére vonatkozó információk);
 • a jelenlegi vagy leendő beszállítók és alvállalkozók által megadott egyéb személyes adatok, például társadalombiztosítási szám, diverzitással kapcsolatos információk (például etnikai hovatartozás), szövetségi adóazonosító szám, fogyatékossági státusz, valamint a polgári jogi és büntetőbírósági előzmények;
 • az állásra pályázók által megadott egyéb személyes adatok, például önéletrajz, munkavállalási engedélyre vonatkozó információk, fizetési előzmények, iskolázottság, biztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos információk, állampolgárságra vonatkozó információk, valamint az egyesült államokbeli Howmet szervezeteknél betöltendő állások esetén az etnikai csoport, a faj és a nem; és
 • a felhasználók által szolgáltatott tartalomban található egyéb személyes adatok.
A sütikkel és más kapcsolódó technológiákkal általunk gyűjtött információk

Amikor a Weboldalainkat használja, bizonyos információkat olyan technológiákkal gyűjthetünk, mint például sütik, webszerver naplók, webjelzők és a JavaScript.  További tájékoztatás érdekében arra vonatkozóan, hogy miként gyűjtjük és használjuk ezeket az információkat, kérjük, tekintse át a következő dokumentumot: cookie policy.

Az Ön személyes adatai használatának jogalapja

Csak akkor gyűjtjük, használjuk és osztjuk meg az Ön személyes adatait, ha meg vagyunk győződve arról, hogy ehhez megvan a megfelelő jogalapunk. Ennek okai a következők lehetnek:

 • Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait használjuk;
 • az Ön személyes adatainak általunk - kereskedelmi szervezetként - történő felhasználása jogos érdekünk (például az Önnel folytatott kommunikációhoz fűződő jogos érdekünk - ezekben az esetekben az Ön adatait mindenkor arányos módon kezeljük, és tiszteletben tartjuk a magánélethez fűződő jogait, valamint Önnek joga van tiltakozni az adatkezelés ellen, amint azt az alábbi „Az Ön jogai és választási lehetőségei” szakaszban ismertetjük);
 • az Ön személyes adatai általunk történő felhasználása valamely szerződés teljesítéséhez vagy azon lépések megtételéhez szükséges, hogy Önnel szerződést kössünk (például ha Ön tanácsadóink, ügyfeleink vagy szállítóink egyike); és/vagy 
 • az Ön személyes adatai általunk történő felhasználása olyan vonatkozó jogi vagy szabályozási kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amelyet például bírósági végzés alapján kell teljesítenünk.

Ha többet szeretne megtudni arról a jogalapról, amely szerint a személyes adatokat kezeljük, kérjük, keressen meg minket a privacy@howmet.com címen.  

A látogatók kezelt adatai magukban foglalhatják a következőket: Az adatkezelés oka Jogi indokolás
Teljes név, lakcím, e-mail cím, személyes telefonszám, cégnév, üzleti kapcsolattartási adatok, állampolgárság/USA személyi státusz, kormányzati azonosító szám, szám, biztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos információk, születési dátum és/vagy útlevélszám Fizikai hozzáférés biztosítása az Ön számára valamely Howmet létesítményhez vagy logikai hozzáférés biztosítása a hálózatunkhoz, és/vagy a biztonsági ellenőrzési státusz ellenőrzése; Hozzájárulás, a mi jogos érdekünk, vagy egy szerződés teljesítésének szükségessége
Állókép vagy videó CCTV útján. Létesítmény biztonság Jogos érdek
Név, személyes és üzleti cím, faxszám, telefonszám, e-mail cím, W-8BEN űrlap, W-9 űrlap, életrajz szakmai tapasztalattal, fénykép, számlákkal ellátott banki információk, üzleti referencia információk, beleértve a nevet és elérhetőséget Kommunikáció Önnel egy Önnel megkötött szerződéses megállapodással összefüggésben; Önnek járó kifizetés elősegítése; csalás-megelőzés; és/vagy kommunikáció Önnel a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban Szerződés teljesítése, jogos érdekeink

 

Hogyan használjuk az általunk gyűjtött adatokat?

A fent leírt adatokat az alábbiak érdekében használhatjuk:

 • termékek és szolgáltatások nyújtása;
 • promóciós anyagok vagy egyéb közlemények küldése Önnek;
 • kommunikáció Önnel és az Ön részvételének adminisztrációja különleges eseményeken, programokban, ajánlatokban, felmérésekben és piackutatásokban;
 • kérdései megválaszolása;
 • foglalkoztatási kérelmek feldolgozása, ideértve a képesítések értékelését, az információk ellenőrzését, valamint referenciával vagy foglalkoztatással kapcsolatos ellenőrzések elvégzése;
 • potenciális tanácsadók, beszállítók és alvállalkozók értékelése, és a velük fenntartott kapcsolataink kezelése;
 • emberi erőforrás-szolgáltatások nyújtása és kezelése a Howmet alkalmazottai számára;
 • adatelemzések végzése (beleértve az anonimizálást és a személyes adatok összesítését);
 • üzleti vállalkozásunk működtetése, értékelése és fejlesztése (beleértve új termékek és szolgáltatások kifejlesztését; termékeink és szolgáltatásaink fejlesztését és javítását; kommunikációink kezelését; termékeink, szolgáltatásaink és kommunikációink elemzését; valamint számviteli, ellenőrzési és egyéb belső funkciók ellátását);
 • kiberbiztonsági és más biztonsági események, kémkedés, csalás és más jogellenes tevékenységek, követelések és egyéb kötelezettségek elleni védelem, ezek azonosítása és megelőzése; és
 • az alkalmazandó jogszabályi előírások, a vonatkozó ipari szabványok és szabályzataink betartása és betartatása.

Az információkat egyéb olyan módokon is használhatjuk, amelyek vonatkozásában külön nyilatkozatot bocsátunk ki a gyűjtés időpontjában.

Az általunk megosztott információk

Nem értékesítjük és más módon sem hozzuk nyilvánosságra az Önről gyűjtött személyes adatokat, a jelen online adatvédelmi nyilatkozatban leírtak kivételével. Az alábbiakban ismertetett módon és célokból osztjuk meg az Ön adatait:

 • a Howmet-en belül, ahol az ilyen nyilvánosságra hozatal a szolgáltatásaink Ön részére történő biztosításához vagy üzleti tevékenységünk irányításához szükséges; 
 • harmadik felekkel, akik segítenek az üzleti tevékenységünk kezelésében és a szolgáltatások nyújtásában. E harmadik felek elfogadták a titoktartási korlátozásokat, és minden olyan személyes adatot felhasználnak, amelyeket megosztunk velük, vagy amelyeket a nevünkben gyűjtenek, kizárólag a szerződéses szolgáltatás részünkre történő nyújtása céljából. Ide tartoznak az informatikai szolgáltatók, akik segítenek informatikai és háttérirodai rendszereink kezelésében;
 • szabályozóinkkal, hogy az összes alkalmazandó jogszabályt, előírást és szabályt betarthassuk, valamint teljesíthessük a bűnüldöző, szabályozó és más kormányzati szervek kéréseit;
 • összesített, statisztikai formátumú, nem személyes adatokat is megoszthatunk a weboldalunk látogatóira, a forgalmi mintázatokra és a weboldal használatára vonatkozóan partnereinkkel, társvállalatainkkal vagy hirdetőinkkel; és/vagy
 • ha a jövőben üzletünk vagy eszközeink egy részét vagy egészét harmadik félnek értékesítjük vagy adjuk át, az információkat átadhatjuk az üzletünk vagy eszközeink potenciális vagy tényleges harmadik fél vásárlója részére.

Ezenkívül nyilvánosságra hozhatjuk az Önre vonatkozó információkat (i) ha jogszabály vagy jogi eljárás kötelez minket erre, (ii) bűnüldöző hatóságoknak vagy más kormányzati szerveknek, és (iii) ha úgy véljük, hogy a nyilvánosságra hozatal káros hatások vagy pénzügyi veszteség megelőzése, illetve feltételezett vagy tényleges kémkedés, kiberbiztonsági vagy biztonsági események vagy más csaló vagy illegális tevékenység kivizsgálása érdekében szükséges vagy megfelelő. Fenntartjuk a jogot arra is, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat továbbítsuk abban az esetben, ha üzletünk vagy eszközeink egészét vagy egy részét értékesítjük vagy átadjuk (ideértve az átszervezést, a kiválást, a megszűnést vagy a felszámolást is).

A személyes adatok globális továbbítása

A Howmet globális alapon működik. Ennek megfelelően az Ön személyes adatait az EU-n, az EGT-n, az Egyesült Királyságon és Svájcon kívüli országokba továbbíthatjuk (úgymint Kanadába, az Egyesült Államokba, Mexikóba, Kínába, Brazíliába, Dél-Koreába, Japánba, Ausztráliába és Oroszországba) és ott tárolhatjuk, amelyekre eltérő adatvédelmi normák vonatkoznak. A Howmet megteszi a megfelelő lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok továbbítása összhangban legyen az alkalmazandó jogszabályokkal, és gondosan járjanak el az Ön magánélethez fűződő jogainak és érdekeinek védelme érdekében, és az adattovábbítást csak azokra az országokra korlátozzuk, amelyek elismerten megfelelő szintű jogi védelmet nyújtanak, vagy ahol meg tudunk győződni arról, hogy az Ön magánélethez való jogainak védelme érdekében alternatív megoldást alkalmaznak. Ebből a célból: 

 • biztosítjuk, hogy a Howmet-en belüli adattovábbításokra a Howmet tagjai által kötött megállapodás vonatkozik (csoporton belüli megállapodás), amely szerződéssel kötelezi az egyes tagokat annak biztosítására, hogy a személyes adatok megfelelő és következetes szintű védelmet kapjanak, bárhová is továbbítsák őket a Howmet-en belül;
 • ha személyes adatait a Howmet-en kívülre vagy olyan harmadik felek részére továbbítjuk, akik segítenek termékeink és szolgáltatásaink nyújtásában, szerződéses kötelezettségvállalásokat szerzünk be tőlük az Ön személyes adatainak védelme érdekében; vagy
 • ahol információ-szolgáltatási megkereséseket kapunk bűnüldöző szervektől vagy felügyeleti szervektől, gondosan validáljuk e megkereséseket, mielőtt bármilyen személyes adatot közölnénk.

Ha Ön az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben (EGT), az Egyesült Királyságban vagy Svájcban tartózkodik, akkor betartjuk azokat az alkalmazandó jogszabályi előírásokat, amelyek megfelelő védelmet nyújtanak a személyes adatok e területeken kívüli országokban található címzettekhez történő továbbítása során. A személyes adatoknak az Egyesült Államokba történő továbbítása tekintetében a Howmet rendelkezik az EU-USA Adatvédelmi Pajzs keretrendszer szerinti tanúsítvánnyal, amelyet az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma és az Európai Bizottság dolgozott ki a személyes adatok EU-ból, EGT-ből és Nagy-Britanniából az Egyesült Államokba történő továbbítására vonatkozóan, és továbbra is minden ilyen személyes adatot az Adatvédelmi Pajzs alapelveknek megfelelően fogunk kezelni. Az Adatvédelmi Pajzs programra vonatkozó további tudnivalók eléréséhez és a tanúsításunk megtekintéséhez kérjük, tekintse meg a www.privacyshield.gov oldalt.  Az EU, EGT vagy az Egyesült Királyság területén tartózkodó természetes személyekre vonatkozó Adatvédelmi Pajzs nyilatkozatunkat (Howmet USA-EU Adatvédelmi Pajzs Adatvédelmi nyilatkozat – Nem társult természetes személyek) a következő linkre kattintva tekintheti meg: https://www.howmet.com/global/en/pdf/Howmet-Aerospace-Privacy-Shield-Privacy-Notice-NAI.pdf. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az EGT, az Egyesült Királyság, Svájc és más országok adatvédelmi jogszabályai előírhatják a személyes adatok Howmet részére az Egyesült Államokba történő továbbítása tekintetében egy külön megállapodás megkötését a Howmet-tel, az ilyen adattovábbítás megkezdése előtt. Kérjük, keressen meg minket, ha ilyen megállapodást szeretne kérni.

Ön jogosult arra, hogy kapcsolatba lépjen velünk a privacy@howmet.com címen az azokra az óvintézkedésekre vonatkozó további információkért, amelyeket annak érdekében alkalmazunk, hogy biztosítsuk az Ön személyes adatainak megfelelő védelmét, amikor azokat a fentiek szerint továbbítjuk.

Az Ön jogai és választási lehetőségei

Bizonyos kivételektől eltekintve, és bizonyos esetekben az általunk végzett adatkezelési tevékenységtől függően, Önt megilletik bizonyos jogok a személyes adataival kapcsolatban. Mielőtt a kért személyes adatokat átadnánk Önnek, további információkat kérhetünk személyazonosságának megerősítéséhez, valamint biztonsági okokból. Fenntartjuk a jogot arra, hogy díjat számítsunk fel, amennyiben ezt jogszabály megengedi, például ha a kérése nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzott.

A jogait Ön úgy gyakorolhatja, ha megkeres minket a privacy@howmet.com címen. Jogi és egyéb megengedett megfontolásokra figyelemmel mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön kérelmét haladéktalanul teljesítsük, vagy tájékoztassuk Önt, ha további információkra van szükségünk a kérelme teljesítéséhez.  

Előfordulhat, hogy nem mindig tudjuk teljes mértékben teljesíteni az Ön kérelmét, például ha ez a másokkal szembeni titoktartási kötelezettségünket érintené, vagy ha jogilag más módon is jogosultak vagyunk az Ön kérelmének kezelésére.

A személyes adatokhoz való hozzáférési jog 

Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az általunk tárolt személyes adatainak másolatát, és jogosult tájékoztatást kapni: (a) a személyes adatainak forrásáról; b) az adatkezelés céljairól, jogalapjáról és módszereiről; c) az adatkezelő személyéről; és (d) azokról a szervezetekről vagy szervezetek kategóriáiról, amelyeknek az Ön személyes adatait továbbíthatjuk.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jog 

Ön jogosult kérni, hogy pontatlan személyes adatait helyesbítsük. Megkísérelhetjük ellenőrizni a személyes adatok pontosságát, mielőtt azokat helyesbítenénk.  Ön kérheti azt is, hogy korlátozott körülmények között töröljük a személyes adatait, ha:

 • azokra nincs többé szükség abból a célból, amely érdekében gyűjtötték azokat; vagy
 • Ön visszavonta a hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapult), és ha az adatkezelésnek nincs más jogi alapja; vagy
 • a tiltakozási jog sikeres gyakorlását követően (lásd a tiltakozáshoz való jogot); vagy
 • azokat jogellenesen kezelték; vagy
 • egy Howmet-re vonatkozó jogi kötelezettségnek kell eleget tenni. 

Nem vagyunk kötelesek teljesíteni a személyes adatai törlésére vonatkozó kérelmét, ha a személyes adatai kezelése a következők miatt szükséges: 

 • jogi kötelezettség teljesítéséhez; vagy
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából; vagy
 • szerződés teljesítéséhez.

A személyes adatai kezelésének korlátozásához való jog 

Ön kérheti tőlünk, hogy korlátozzuk a személyes adatait, de csak akkor, ha:

 • a pontosságuk vitatott, hogy ellenőrizhessük azok pontosságát; vagy
 • az adatkezelés jogellenes, de nem szeretné azokat törölni; vagy
 • bár nincs szükség azokra abból a célból, amely célból azokat gyűjtötték, azonban mégis szükségesek jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából; vagy
 • Ön gyakorolta a tiltakozáshoz való jogát, és az elsőbbséget élvező ok igazolása folyamatban van.

Korlátozási kérelmet követően továbbra is felhasználhatjuk az Ön személyes adatait, ha:

 • ahhoz Ön megadta a hozzájárulását; vagy
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából; vagy
 • más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében.

Az Ön személyes adatainak továbbításához való jog

Ön kérheti, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adjuk át Önnek, vagy kérheti, hogy továbbítsuk azokat közvetlenül egy másik adatkezelőnek, de minden esetben csak akkor, ha:

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Önnel kötött szerződés teljesítésén alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Ön személyes adatai kezelése elleni tiltakozáshoz való jog

Ön tiltakozhat személyes adatainak bármely olyan kezelése ellen, amelynek jogalapja a jogos érdekünk, ha Ön úgy gondolja, hogy alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek a jogos érdekeivel szemben.  Ha Ön tiltakozik, lehetőségünk van annak igazolására, hogy olyan kényszerítő erejű jogos okok állnak fenn részünkről, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival és szabadságaival szemben. 

Az Ön személyes adatai marketing célú felhasználásának módja elleni tiltakozáshoz való jog

Ön kérheti, hogy változtassuk meg az Önnel való marketing-célú kapcsolatfelvétel módját. Ön kérheti, hogy személyes adatait ne továbbítsuk nem társult harmadik feleknek direkt marketing vagy bármilyen más célból.

Az Ön joghatóságán kívüli adattovábbításhoz használt személyes adat garanciák másolatának megszerzéséhez való jog

Ön másolatot vagy hivatkozást kérhet azon óvintézkedésekkel kapcsolatosan, amelyek alapján a személyes adatait az Európai Unión kívülre továbbítjuk.  A kereskedelmi feltételek védelme érdekében szerkeszthetjük az adattovábbításra vonatkozó megállapodásokat.

Panasz benyújtásához való jog a helyi felügyeleti hatóságnál

Ön jogosult arra, hogy panaszt nyújtson be a helyi felügyeleti hatóságnál, ha aggályai vannak azzal kapcsolatban, ahogyan a személyes adatait kezeljük.  Kérjük, hogy először velünk próbálja megoldani a problémákat, bár Önt megilleti annak joga, hogy bármikor kapcsolatba lépjen felügyeleti hatóságával.

Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Biztonság
Megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket, szabályzatokat és eljárásokat alakítottunk ki és tartunk fenn, amelyek célja a véletlen megsemmisülés vagy elvesztés, illetve az ilyen információk jogosulatlan közzététele vagy elérése kockázatának csökkentése, az érintett információk jellegének megfelelően. Mivel az információk biztonsága részben a velünk való kommunikációhoz Ön által használt számítógép biztonságától, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak védelmére Ön által alkalmazott biztonságtól függ, kérjük, tegye meg a megfelelő intézkedéseket ezen információk védelme érdekében. 

Az Ön személyes adatainak tárolása
Az Ön személyes adatait addig tároljuk, ameddig az észszerűen szükséges az adatgyűjtés céljai érdekében, a jelen nyilatkozatban ismertetett formában. Bizonyos esetekben hosszabb ideig tárolhatjuk az Ön személyes adatait, például ha a jogi, szabályozási, adóügyi, számviteli előírásoknak megfelelően így kell eljárnunk. 

Különleges körülmények között hosszabb ideig is tárolhatjuk az Ön személyes adatait, hogy pontos nyilvántartásunk legyen a velünk folytatott ügyleteiről esetleges panaszok vagy vitás helyzetek esetén, vagy ha megalapozottan úgy gondoljuk, hogy a személyes adataival vagy az ügyleteivel kapcsolatban peres eljárás merülhet fel.

Más weboldalakra mutató linkek

Weboldalaink az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében más weboldalakra mutató linkeket biztosíthatnak. Ezek a weboldalak tőlünk függetlenül működhetnek. A hivatkozott weboldalaknak saját adatvédelmi nyilatkozataik vagy szabályzataik lehetnek, ezért javasoljuk, hogy tekintse át ezeket. Amennyiben a hivatkozott weboldalak nem a mi tulajdonunkat képezik vagy azokat nem mi ellenőrizzük, nem vagyunk felelősek a weboldalak tartalmáért, a weboldalak bármilyen használatáért vagy a weboldalak adatvédelmi gyakorlataiért, annak ellenére, hogy az adott weboldalt közvetlenül a mi weboldalunkról is megnyithatja.

Az online adatvédelmi nyilatkozatunk frissítései

A jelen online adatvédelmi nyilatkozatot időszakosan és előzetes értesítés nélkül frissíthetjük, hogy az tükrözze a személyes adatokra vonatkozó gyakorlatunkban bekövetkezett változásokat. A frissített verziót közzétesszük Weboldalainkon, és a nyilatkozat tetején feltüntetjük, hogy azt legutóbb mikor frissítettük.

Elérhetőségeink

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a jelen Online adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, vagy ha azt szeretné, hogy frissítsük az Önről vagy preferenciáiról rendelkezésünkre álló információkat, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, és írjon nekünk a következő címre:

Howmet Aerospace Inc.
Címzett: Howmet Privacy Office
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
privacy@howmet.com  

Mivel a Howmet online üzleti lehetőségek széles skáláját kínálja ügyfelei számára, a Howmet által annak érdekében összegyűjtött információk mennyisége, hogy Önt egy adott üzleti tranzakcióban ki tudjuk szolgálni, esetenként eltérő lehet. A gyűjtött információk mennyiségétől függetlenül a fent felsorolt alapelvek alkalmazandók. Bárhol is gyűjt személyes adatokat a Howmet, Ön megtalálhatja a linket a Howmet adatvédelmi nyilatkozatához. Ha Ön úgy dönt, hogy nem ad meg bizonyos információkat, például a hitelképesség megerősítésének engedélyezéséhez vagy elérhetőségeket a kért információk elküldéséhez, akkor előfordulhat, hogy nem fogja tudni folytatni a választott üzleti tevékenységet a Howmet-tel.

Would you like to view this content in another language?
English
close