close
close

Howmets Online-Databeskyttelseserklæring

Sidst revideret: Juni 2022

Howmet Aerospace Inc. og dets tilknyttede selskaber (samlet benævnt “Howmet”, “vi” og “os”) tager sit ansvar for databeskyttelse og privatlivets fred alvorligt. Denne online-databeskyttelseserklæring gælder for Howmet.com og andre eksterne Howmet-websteder, der linker til denne erklæring (“webstederne”). Denne erklæring beskriver de typer af personoplysninger, som vi indsamler på webstederne, hvordan vi bruger oplysningerne, hvem vi deler dem med og de valgmuligheder, der er tilgængelige for brugere af vores websteder vedrørende vores brug af personoplysningerne. Vi beskriver også de foranstaltninger, som vi træffer for at beskytte sikkerheden af personoplysningerne, og hvordan brugere kan kontakte os om vores databeskyttelsespraksisser. Visse af webstederne kan tilvejebringe yderligere oplysninger om databeskyttelsespraksisser, der er specifikke for de pågældende websteder. Interne virksomhedspolitikker og -procedurer regulerer Howmets interne netværk og systemer og behandlingen af personoplysninger vedrørende medarbejdere og andre autoriserede Howmet-netværksbrugere. 

For at formidle og garantere beskyttelsen af dine rettigheder og rettighederne tilhørende andre indehavere af personoplysninger, er det nødvendigt at forstå og definere nogle koncepter, nærmere bestemt følgende: 

Definitioner:

 1. Gældende love betyder som minium følgende:  (i) Den australske databeskyttelseslov fra 1998 som ændret i 2021, (ii) Brasiliens databeskyttelseslove, hvilket betyder Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lov nr. 13,709/2018, som ændret (“LGPD”) (http://www.planalto.virksomhedbr/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm), (iii) Californiens databeskyttelseslove, hvilket betyder Californiens lov til beskyttelse af forbrugeres personoplysninger (California Consumer Privacy Act), Californiens retsplejelov § 1798.100 ff. (“CCPA”) som ændret, overflødiggjort eller erstattet fra tid til anden (se Howmets databeskyttelseserklæring for Californien - ikke-tilknyttede enkeltpersoner ved at klikke på følgende link: https://www.howmet.com/global/en/pdf/Howmet-California-Privacy-Notice.pdf), (iv) Persondatabeskyttelsesloven i Folkerepublikken Kina (“PIPL”) vedtaget den 1. november 2021, (v) EU's databeskyttelseslove, hvilket betyder den generelle forordning om databeskyttelse 2016/679/EU (“GDPR”) og love og forordninger, der supplerer GDPR, (vi) Quebecs databeskyttelseslove, hvilket betyder den lov, der respekterer beskyttelsen af personoplysninger i den private sektor, CQLR c P-39.1, (vii) de schweiziske databeskyttelseslove, hvilket betyder den føderale lov om databeskyttelse, schweizisk retsplejelov 235.1 (“FADP”), (viii) Storbritanniens databeskyttelseslove, hvilket betyder Storbritanniens generelle forordning om databeskyttelse og databeskyttelsesloven fra 2018.
 2. Samtykke: fri, informeret og utvetydig ytring, hvorved indehaveren accepterer behandlingen af sidstnævntes personoplysninger til et bestemt formål,
 3. Dataansvarlig: fysisk eller juridisk person, der er underlagt offentlig eller privat lovgivning, og som er ansvarlig for beslutninger vedrørende behandlingen af personoplysninger,
 4. Registrerede: fysiske personer, som de personoplysninger, der behandles, vedrører,
 5. Personoplysninger: oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person,
 6. Personlig database: struktureret sæt af personoplysninger, etableret på ét eller flere steder, i elektronisk eller papirbaseret form,
 7. Behandling af personoplysninger: enhver handling, der udføres med personoplysninger, såsom dem, der vedrører indsamling, produktion, modtagelse, klassificering, brug, adgang, gengivelse, transmission, distribution, behandling, arkivering, opbevaring, eliminering, vurdering eller kontrol af oplysninger, ændring, kommunikation, overførsel, formidling eller udtrækning,
 8. Databehandler: fysisk eller juridisk person, der er underlagt offentlig eller privat lovgivning, og som behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.
 9. Følsomme personoplysninger: personoplysninger om racemæssig eller etnisk oprindelse, religiøs overbevisning, politisk holdning, medlemskab af en fagforening eller organisation af en religiøs, filosofisk eller politisk karakter, oplysninger vedrørende sundhed eller sexliv, genetiske eller biometriske oplysninger, når forbundet med en fysisk person. 
Hvornår vi indsamler oplysninger

Vi indsamler personoplysninger om dig, hvis du besøger en af vores faciliteter, anmoder om adgang til vores netværk og/eller computeraktiver, ansøger om et job hos os eller har en slags forretningsforhold til os.  Vi indsamler dine personoplysninger på følgende måder:

 • Ved at registrere oplysninger, som du giver os (kommunikation med os via e-mails, opkald eller via vores websteder),
 • Ved at besøge en af vores faciliteter, og/eller
 • Ved at indgå en konsulent-, kunde-, forhandler- eller anden form for forretningsaftale med os.
Oplysninger, som vi indsamler

De typer af personoplysninger, som brugere af vores websteder kan indsende, omfatter:

 • kontaktoplysninger (såsom navn, postadresse, telefonnummer og e-mailadresse),
 • oplysninger om besøgende (såsom fulde navn, privatadresse, e-mailadresse, personlige telefonnummer, virksomhedsnavn, forretningskontaktoplysninger, statsborgerskab/amerikansk personstatus, offentligt identifikationsnummer, sikkerhedsgodkendelsesoplysninger, fødselsdato, pas og/eller fotografi),
 • ansættelses-/konsulentoplysninger (såsom navn, stillingsbetegnelse, afdeling, privat- og forretningsadresse, faxnummer, telefonnummer, e-mailadresse, W-8BEN-formular, W-9-formular, biografi med erhvervserfaring, foto, bankoplysninger angivet i fakturaer, oplysninger om forretningsreferencer, herunder navn og kontaktoplysninger og arbejdsgiver),
 • loginoplysninger for webstederne (såsom IP-adressen på den computer/personlige enhed, som du bruger til at få adgang til vores netværk, omtrentlige placeringsoplysninger, hvorfra du får adgang til vores netværk, samt oplysninger om din enhed og browser),
 • andre personoplysninger indsendt af aktuelle eller potentielle leverandører og underleverandører, såsom CPR-nummer, mangfoldighedsrelaterede oplysninger (såsom etnicitet), skatteidentifikationsnummer, handicapstatus og civilretlig og strafferetlig historik,
 • andre personoplysninger indsendt af jobansøgere, såsom et C.V., oplysninger om arbejdstilladelse, lønhistorik, uddannelseshistorik, oplysninger om sikkerhedsgodkendelser, statsborgerskabsoplysninger og, for job hos amerikanske Howmet-enheder, etnicitet, race og køn, og
 • andre personoplysninger fundet i indhold, som brugere tilvejebringer. 
Oplysninger, som vi indsamler via cookies og anden relateret teknologi

Når du bruger vores websteder, kan vi indsamle visse informationsteknologier såsom cookies, webserverlogfiler, web-beacons og JavaScript.  For flere oplysninger om, hvordan vi indsamler og bruger disse oplysninger, bedes du gennemgå vores Cookie Policy.

Retsgrundlaget for at bruge dine personoplysninger

Vi indsamler, bruger og deler kun dine personoplysninger, hvis vi er overbevist om, at vi har et passende retsgrundlag for at gøre dette. Dette kan være fordi:

 • du har givet os dit samtykke til at bruge personoplysningerne,
 • vores brug af dine personoplysninger er i vores legitime interesse som kommerciel organisation (for eksempel, vores legitime interesser i at kommunikere med dig - i disse tilfælde vil vi til enhver tid passe på dine oplysninger på en måde, der er forholdsmæssig og respekterer dine databeskyttelsesrettigheder, og du har ret til at gøre indsigelse mod behandling som forklaret i afsnittet “Dine rettigheder og valg” nedenfor),
 • vores brug af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt eller træffe foranstaltninger for at indgå en kontrakt med dig (for eksempel, hvis du er en af vores konsulenter, kunder eller forhandlere), og/eller 
 • vores brug af dine personoplysninger er nødvendig for at overholde en relevant juridisk eller forskriftsmæssig forpligtelse, som vi er underlagt, for eksempel, overholdelse af en retskendelse.

Hvis du vil vide mere om det retsgrundlag, hvorpå vi behandler personoplysninger, bedes du kontakte os på privacy@howmet.com

Personoplysninger, der behandles for besøgende, kan omfatte: Årsag til behandling Retsgrundlag
Fulde navn, privatadresse, e-mailadresse, personlige telefonnummer, virksomhedsnavn, forretningskontaktoplysninger, statsborgerskab/amerikansk personstatus, offentligt identifikationsnummer, nummer, sikkerhedsgodkendelsesoplysninger, fødselsdato og/eller pasnummer For at give dig fysisk adgang til en Howmet-facilitet eller logisk adgang til vores netværk og/eller til kontrol af sikkerhedsgodkendelsesstatus, Samtykke, vores legitime interesser eller nødvendighed med henblik på opfyldelse af en kontrakt
Billede eller video via kameraovervågning. Facilitetssikkerhed Legitim interesse
Navn, privat- og forretningsadresse, faxnummer, telefonnummer, e-mailadresse, W-8BEN-formular, W-9-formular, biografi med erhvervserfaring, foto, bankoplysninger angivet i fakturaer, oplysninger om forretningsreferencer, herunder navn og kontaktoplysninger Kommunikere med dig i forbindelse med en kontraktlig aftale, som vi har med dig, formidle betalinger til dig, forebyggelse af svig, og/eller kommunikere med dig vedrørende vores produkter og tjenester Opfyldelse af kontrakt, vores legitime interesser

 

Sådan bruger vi de oplysninger, som vi indsamler

Vi kan bruge oplysningerne beskrevet ovenfor til at:

 • levere produkter og tjenester,
 • sende dig salgsfremmende materialer eller andre meddelelser,
 • kommunikere med dig om, og administrere din deltagelse i, særlige begivenheder, programmer, tilbud, undersøgelser og markedsundersøgelser,
 • svare på dine forespørgsler,
 • behandle ansættelsesansøgninger, herunder ved at vurdere kvalifikationer, bekræfte oplysninger og udføre reference- eller andre ansættelsesrelaterede baggrundstjek,
 • evaluere potentielle konsulenter, leverandører og underleverandører og forvalte vores forhold til dem,
 • levere og administrere HR-tjenester for Howmet-medarbejdere,
 • udføre dataanalyser (herunder anonymisering og aggregering af personoplysninger),
 • drive, evaluere og forbedre vores virksomhed (herunder udvikling af nye produkter og tjenester, forbedring af vores produkter og tjenester, styring af vores kommunikation, analyse af vores produkter, tjenester og kommunikation, samt udførelse af regnskabsmæssige, revisionsmæssige og andre interne funktioner),
 • beskytte mod, identificere og forhindre cybersikkerheds- og andre sikkerhedshændelser, spionage, svig og anden ulovlig aktivitet, krav og andre forpligtelser, og
 • overholde og håndhæve gældende juridiske krav, relevante branchestandarder og vores politikker.

Vi kan også bruge oplysningerne på andre måder, som vi specifikt underretter dig om på indsamlingstidspunktet.

Oplysninger, som vi deler

Vi hverken sælger eller videregiver på anden måde personoplysninger, som vi indsamler om dig, undtagen som beskrevet i denne online-databeskyttelseserklæring. Vi deler dine oplysninger på den måde og til de formål, der er beskrevet nedenfor:

 1. inden for Howmet, hvor en sådan videregivelse er nødvendig for at levere vores tjenester til dig eller for at administrere vores forretningsaktiviteter, 
 2. med tredjeparter, der hjælper med at administrere vores forretningsaktiviteter og levere tjenester. Disse tredjeparter har accepteret fortrolighedsbegrænsninger og bruger udelukkende eventuelle personoplysninger, som vi deler med dem eller som de indsamler på vores vegne, med henblik på at levere den kontraherede tjeneste til os. Disse omfatter IT-tjenesteudbydere, der hjælper med at administrere vores IT- og back office-systemer,
 3. med vores tilsynsmyndigheder, for at overholde alle gældende love, forordninger og regler, og anmodninger fra retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder og andre offentlige myndigheder,
 4. vi kan dele i samlet, statistisk form, ikke-personoplysninger vedrørende besøgende på vores websted, trafikmønstre og webstedsbrug med vores partnere, tilknyttede selskaber eller annoncører, og/eller
 5. hvis vi i fremtiden sælger eller overfører en del af eller hele vores virksomhed eller aktiver til en tredjepart, kan vi videregive oplysninger til en potentiel eller faktisk tredjepartskøber af vores virksomhed eller aktiver.

Derudover kan vi videregive oplysninger om dig (i), hvis vi er forpligtede til at gøre det ved lov eller retsproces, (ii) til retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige myndigheder, og (iii) når vi mener, at videregivelse er nødvendig eller passende for at forhindre skade eller økonomisk tab, eller i forbindelse med en undersøgelse af formodet eller faktisk spionage, cybersikkerheds- eller sikkerhedshændelser eller anden svigagtig eller ulovlig aktivitet. Vi forbeholder os også ret til at overføre personoplysninger, som vi har om dig, i tilfælde af, at vi sælger eller overfører hele eller en del af vores virksomhed eller aktiver (herunder i tilfælde af omorganisering, afhændelse, opløsning eller likvidation).

Overførsel af personoplysninger globalt

Howmet driver virksomhed over hele verden. Derfor kan dine personoplysninger overføres til og opbevares i lande uden for EU, EØS, Storbritannien og Schweiz (herunder Canada, USA, Mexico, Kina, Brasilien, Sydkorea, Japan, Australien og Rusland), der er underlagt forskellige databeskyttelsesstandarder. Howmet træffer passende foranstaltninger til at sikre, at overførsler af personoplysninger er i overensstemmelse med gældende lovgivning og omhyggeligt administreret for at beskytte dine databeskyttelsesrettigheder og -interesser, og overførsler begrænses til lande, der anerkendes som lande, der yder et tilstrækkeligt niveau af juridisk beskyttelse, eller hvor vi er overbeviste om, at alternative ordninger er indført for at beskytte dine databeskyttelsesrettigheder. Med henblik herpå: 

 • sikrer vi, at overførsler inden for Howmet er dækket af en aftale indgået af medlemmer af Howmet (en koncernintern aftale), som kontraktligt forpligter hvert medlem til at sikre, at personoplysninger modtager et passende og konsekvent beskyttelsesniveau, uanset hvortil de overføres inden for Howmet,
 • hvis vi overfører dine personoplysninger uden for Howmet eller til tredjeparter, der hjælper med at levere vores produkter og tjenester, indgår vi kontraktmæssige forpligtelser med dem for at beskytte dine personoplysninger, eller
 • hvis vi modtager anmodninger om oplysninger fra retshåndhævende myndigheder eller tilsynsmyndigheder, validerer vi disse anmodninger omhyggeligt, før eventuelle personoplysninger videregives.

Hvis du befinder dig i Den Europæiske Union, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), Storbritannien eller Schweiz, overholder vi gældende lovkrav, der yder tilstrækkelig beskyttelse til overførslen af personoplysninger til modtagere i lande uden for disse områder. Med hensyn til overførsler af personoplysninger til USA, er Howmet certificeret i henhold til EU-USA Privacy Shield-rammeaftalen, der er udarbejdet af det amerikanske handelsministerium og Europa-Kommissionen vedrørende overførslen af personoplysninger fra EU, EØS og Storbritannien til USA, og vil fortsætte med at behandle alle sådanne personoplysninger i overensstemmelse med Privacy Shield-principperne. Hvis du vil vide mere om Privacy Shield-programmet og se vores certificering, bedes du besøge www.privacyshield.gov.  For vores Privacy Shield-erklæring til fysiske tredjepartspersoner, der befinder sig i EU, EØS eller Storbritannien, bedes du besøge Howmets USA-EU Privacy Shield-databeskyttelseserklæring – Ikke-tilknyttede enkeltpersoner ved at klikke på følgende link: https://www.howmet.com/global/en/pdf/Howmet-Aerospace-Privacy-Shield-Privacy-Notice-NAI.pdf. Bemærk, at databeskyttelseslove i EØS, Storbritannien, Schweiz og andre steder kan kræve, at dem, der overfører personoplysninger til Howmet i USA, indgår en særskilt aftale med Howmet, før sådanne overførsler påbegyndes. Du bedes kontakte os, hvis du ønsker at anmode om en sådan aftale.

Du har ret til at kontakte os på privacy@howmet.com for at få flere oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, som vi har indført for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger, når disse overføres som nævnt ovenfor.

Samtykke

Ved at fortsætte med at bruge dette websted giver du frit og utvetydigt: (i) samtykke til vilkårene i denne databeskyttelseserklæring, og (ii) behandlingen af dine personoplysninger i medfør af vilkårene i denne erklæring.

Dine rettigheder og valg

Med forbehold for visse undtagelser, og i nogle tilfælde afhængigt af den behandlingsaktivitet, som vi foretager, har du visse rettigheder med hensyn til dine personoplysninger. Vi kan bede dig om yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet og af sikkerhedsmæssige årsager, før vi videregiver de personoplysninger, som du har anmodet om. Vi forbeholder os ret til at opkræve et gebyr, hvis tilladt ved lov, for eksempel, hvis din anmodning er åbenlyst ubegrundet eller overdreven.

Du kan udøve dine rettigheder ved at udfylde vores anmodningsformular på https://www.howmet.com/privacy/dsr/. Med forbehold for juridiske og andre tilladte overvejelser, vil vi gøre os alle rimelige bestræbelser på omgående at efterkomme din anmodning eller informere dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger for at efterkomme din anmodning.  

Vi vil muligvis ikke altid være i stand til fuldt ud at efterkomme din anmodning, for eksempel, hvis det ville påvirke den fortrolighedsforpligtelse, som vi er underlagt over for andre, eller hvis vi er juridisk berettigede til at behandle anmodningen på en anden måde.

Ret til indsigt i personoplysninger 

Du har ret til at anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger, som vi opbevarer, og du har ret til at blive informeret om: (a) kilden til dine personoplysninger, (b) formålene, retsgrundlaget og behandlingsmetoderne, (c) den dataansvarliges identitet, og (d) de enheder eller kategorier af enheder, som dine personoplysninger kan overføres til.

Ret til at berigtige eller slette personoplysninger 

Du har ret til at anmode om, at vi berigtiger unøjagtige personoplysninger. Vi kan forsøge at bekræfte nøjagtigheden af personoplysningerne, før vi berigtiger dem.  Du kan også anmode om, at vi sletter dine personoplysninger under begrænsede omstændigheder, hvis:

 • de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet, eller
 • du har trukket dit samtykke tilbage (hvis databehandlingen var baseret på samtykke), og hvis der ikke er noget andet retsgrundlag for behandlingen, eller
 • i henhold til en vellykket ret til at gøre indsigelse (se ret til at gøre indsigelse), eller
 • de er blevet behandlet ulovligt, eller
 • for at overholde en juridisk forpligtelse, som Howmet er underlagt. 

Vi er ikke forpligtede til at efterkomme din anmodning om at slette personoplysninger, hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig: 

 • til overholdelse af en juridisk forpligtelse, eller
 • til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, eller
 • til opfyldelse af en kontrakt.

Ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger 

Du kan bede os om at begrænse dine personoplysninger, men kun hvis:

 • deres nøjagtighed bestrides, til at give os mulighed for at bekræfte deres nøjagtighed, eller
 • behandlingen er ulovlig, men du ikke ønsker dem slettet, eller
 • de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet, men vi stadig har brug for dem til at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav, eller
 • du har udøvet retten til at gøre indsigelse, og bekræftelse af tilsidesættende årsager behandles.

Vi kan fortsætte med at bruge dine personoplysninger efter en anmodning om begrænsning, hvis:

 • vi har dit samtykke, eller
 • for at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav, eller
 • for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder.

Ret til at overføre dine personoplysninger

Du kan bede os om at stille dine personoplysninger til rådighed for dig i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format, eller du kan bede om at få dem overført direkte til en anden dataansvarlig, men i hvert tilfælde, kun hvis:

 • behandlingen er baseret på dit samtykke eller på opfyldelse af en kontrakt med dig, og
 • behandlingen udføres automatisk.

Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Du kan gøre indsigelse mod enhver behandling af dine personoplysninger, der har vores legitime interesser som retsgrundlag, hvis du mener, at dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder tilsidesætter vores legitime interesser.  Hvis du gør indsigelse, har vi mulighed for at påvise, at vi har tvingende legitime interesser, der tilsidesætter dine rettigheder og frihedsrettigheder. 

Ret til at gøre indsigelse mod, hvordan vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål

Du kan anmode om, at vi ændrer den måde, hvorpå vi kontakter dig til markedsføringsformål. Du kan anmode om, at vi ikke overfører dine personoplysninger til ikke-tilknyttede tredjeparter med henblik på direkte markedsføring eller eventuelle andre formål.

Ret til at få en kopi af foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, der bruges til overførsler uden for din retskreds

Du kan bede om at få en kopi af, eller en henvisning til, de sikkerhedsforanstaltninger, hvorunder dine personoplysninger overføres uden for Den Europæiske Union.  Vi kan redigere dataoverførselsaftaler for at beskytte kommercielle vilkår.

Ret til at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed, hvis du har bekymringer om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.  Vi beder dig om at forsøge at løse eventuelle problemer med os først, selvom du til enhver tid har ret til at kontakte din tilsynsmyndighed.

Sådan beskytter vi personoplysninger

Sikkerhed
Vi har implementeret og opretholder passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, politikker og procedurer, der er beregnet til at reducere risikoen for utilsigtet tilintetgørelse eller tab, eller uautoriseret videregivelse eller adgang til sådanne oplysninger, der er passende for arten af de pågældende oplysninger. Da sikkerheden for oplysninger til dels afhænger af sikkerheden af den computer, du bruger til at kommunikere med os, og den sikkerhed, du bruger til at beskytte bruger-id'er og adgangskoder, bedes du træffe passende foranstaltninger til at beskytte disse oplysninger. 

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det med rimelighed er nødvendigt til de formål, hvortil de blev indsamlet, som forklaret i denne erklæring. Under visse omstændigheder kan vi opbevare dine personoplysninger i længere tid, for eksempel, hvis vi er forpligtede til at gøre det i overensstemmelse med juridiske, lovgivningsmæssige, skattemæssige, og regnskabsmæssige krav. 

Under særlige omstændigheder kan vi opbevare dine personoplysninger i længere tid, således at vi har en nøjagtig optegnelse over dine transaktioner med os i tilfælde af eventuelle klager eller indsigelser, eller hvis vi med rimelighed mener, at der er en potentiel mulighed for en retssag vedrørende dine personoplysninger eller transaktioner.

Links til andre websteder

Vores websteder kan tilvejebringe links til andre websteder for din bekvemmelighed og til orientering. Disse websteder drives muligvis uafhængigt af os. Linkede websteder kan have deres egne databeskyttelseserklæringer eller -politikker, som vi kraftigt anbefaler, at du gennemgår. I det omfang, at eventuelle linkede websteder ikke ejes eller kontrolleres af os, er vi ikke ansvarlige for webstedernes indhold, eventuel brug af webstederne, eller webstedernes databeskyttelsespraksisser, selvom du kan gå direkte til det pågældende websted efter at have besøgt vores.

Opdateringer til vores online-databeskyttelseserklæring

Denne online-databeskyttelseserklæring kan opdateres med jævne mellemrum og uden forudgående varsel til dig for at afspejle ændringer i vores praksisser med hensyn til personoplysninger. Vi slår den opdaterede version op på vores websteder og angiver øverst i erklæringen, hvornår den senest blev opdateret.

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne online-databeskyttelseserklæring, eller hvis du gerne vil have, at vi opdaterer oplysninger, som vi har om dig eller dine præferencer, bedes du kontakte os ved at skrive til os på:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Privacy Office
Att:  Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
privacy@howmet.com 

Fordi Howmet tilbyder sine kunder en lang række online-forretningsmuligheder, vil antallet af oplysninger, som Howmet skal indsamle for at kunne betjene dig i en bestemt forretningstransaktion, nogle gange variere fra sag til sag. Uanset antallet af indsamlede oplysninger, gælder de ovennævnte principper. Hvor som helst Howmet indsamler personoplysninger, finder du et link til en Howmet-databeskyttelseserklæring. Hvis du vælger ikke at tilvejebringe nogle oplysninger, f.eks. for at gøre det muligt at bekræfte kreditstatus, eller kontaktoplysninger for at gøre det muligt at sende dig ønskede oplysninger, er det muligvis ikke muligt for dig at fortsætte med din valgte forretningsaktivitet med Howmet.

Oplysninger vedrørende privatlivsskjold for EU/USA og Schweiz/USA

Howmet Aerospace Inc. overholder privatlivsskjold-principperne.

I overensstemmelse med EU/USA og Schweiz/USA privatlivsskjold-principperne, forpligter Howmet Aerospace Inc. sig til at løse klager over vores indsamling eller brug af dine personoplysninger.  Enkeltpersoner i EU og Schweiz med forespørgsler eller klager vedrørende vores privatlivsskjold-politik skal først kontakte Howmet Aerospace Inc. på:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Privacy Office
Att:  Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
privacy@howmet.com

Howmet Aerospace Inc. har endvidere forpligtet sig til at henvise uløste privatlivsskjold-klager til United States Council for International Business, en alternativ tvistbilæggelsesudbyder beliggende i USA. Hvis du ikke modtager rettidig bekræftelse af din klage fra os, eller hvis vi ikke har behandlet din klage på tilfredsstillende vis, bedes du besøge www.uscib.org for flere oplysninger eller for at indgive en klage.  Tjenesterne fra United States Council for International Business leveres uden omkostninger for dig.

Howmet Aerospace Inc. forpligter sig til at samarbejde med EU's databeskyttelsesmyndigheder (databeskyttelsesmyndigheder) og til at overholde den rådgivning, der gives af sådanne myndigheder med hensyn til HR-oplysninger, der overføres fra EU i forbindelse med ansættelsesforholdet.

Vær opmærksom på, at:  (a) Howmet Aerospace Inc. er underlagt undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelserne tilhørende den amerikanske Federal Trade Commission  (“FTC”), det amerikanske transportministerium, og eventuelt andet amerikansk bemyndiget lovbestemt organ, (b) der er mulighed for, under visse omstændigheder, at enkeltpersoner kan påberåbe sig bindende voldgift for klager over overtrædelse af disse erklæringer, og (c) Howmet Aerospace Inc. anerkender muligheden for erstatningsansvar i tilfælde af ubeskyttede videreoverførsler til tredjeparter.

Følgende amerikanske datterselskaber til Howmet Aerospace Inc. accepterer at overholde de foregående bestemmelser i denne erklæring, herunder, uden begrænsning, de regresbestemmelser, der er angivet heri:

 • ALUMAX INTERNATIONAL COMPANY
 • B&C Casting, Inc.
 • B&C RESEARCH, INC.
 • CORDANT TECHNOLOGIES HOLDING LLC
 • FIRTH RIXSON, INC.
 • FIRTH RIXSON FORGINGS LLC
 • FORGED METALS, INC.
 • FORGED METALS HOLDINGS, INC.
 • FR ACQUISITION CORPORATION (US), INC.
 • Howmet Aluminum Casting Inc.
 • HOWMET CASTINGS & SERVICES, INC.
 • HOWMET CHINA SERVICES CO. LLC
 • HOWMET CORPORATION
 • HOWMET DOMESTIC LLC
 • HOWMET ENGINEERED STRUCTURES, INC.
 • HOWMET GLOBAL FASTENING SYSTEMS INC.
 • HOWMET HOLDINGS CORPORATION
 • Howmet Inter-America Inc.
 • HOWMET INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LLC
 • HOWMET INTERNATIONAL INC.
 • HOWMET INTERNATIONAL LLC
 • HOWMET LAUDEL INC.
 • HOWMET LLC
 • HOWMET MEXICAN OPERATIONS LLC
 • HOWMET MEXICO HOLDINGS LLC
 • HOWMET NORTH AMERICA HOLDINGS LLC
 • HOWMET RECEIVABLE PURCHASING SPE II LLC
 • Howmet Receivables Guaranty SPE LLC
 • HOWMET SECURITIES LLC
 • HOWMET TRANSPORT SERVICES, INC.
 • HOWMET WHEELS INTERNATOINAL VIRGINIA, INC.
 • HUCK INTERNATIONAL INC.
 • HUCK PATENTS, INC.
 • JFB FIRTH RIXSON, INC.
 • NaTi GAS CO.
 • NEW CENTURY METALS, INC.
 • New Century Metals Southeast, Inc.
 • RTI FINANCE CORP
 • REMMELE HOLDING, INC.
 • REPUBLIC FASTENERS MANUFACTURING CORPORATION
 • RIPI LLC
 • RMI DELAWARE, INC.
 • RMI TITANIUM COMPANY, LLC
 • RTI ADVANCED FORMING, INC.
 • RTI CAPITAL, LLC
 • RTI EXTRUSIONS, INC.
 • RTI FABRICATION & DISTRIBUTION, INC.
 • RTI HAMILTON INC.
 • RTI MARTINSVILLE, INC.
 • RTI REMMELE ENGINEERING, INC.
 • SCHLOSSER FORGE COMPANY
 • TEMPCRAFT CORPORATION
 • THREE RIVERS INSURANCE COMPANY
 • TURBINE COMPONENTS CORPORATION
 • VALLEY TODECO INC.
 • VIKING METALLURGICAL CORPORATION
Would you like to view this content in another language?
English
close