close
close

Ειδοποιηση Online Ιδιωτικου Απορρητου Τησ Howmet

Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2022

Η Howmet Aerospace Inc. και οι συνεργαζόμενες εταιρείες της (που αναφέρονται συλλήβδην ως «Howmet», «εμείς» και «εμάς») λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ευθύνες προστασίας δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου της. Αυτή η δήλωση διαδικτυακού ιδιωτικού απορρήτου ισχύει για την Howmet.com και άλλους εξωτερικούς ιστότοπους της Howmet που συνδέονται σε αυτήν την Δήλωση (οι «Ιστότοποι»). Αυτή η Δήλωση περιγράφει τους τύπους προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε στους Ιστότοπους, το πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες, σε ποιους τις κοινοποιούμε και τις επιλογές που διατίθενται στους χρήστες των Ιστότοπών μας σχετικά με τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών. Περιγράφουμε, επίσης, τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία της ασφάλειας των προσωπικών πληροφοριών και πώς μπορούν οι χρήστες να επικοινωνήσουν μαζί μας σχετικά με τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου μας. Ορισμένοι από τους Ιστότοπους ενδέχεται να παρέχουν πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου που αφορούν τους εν λόγω Ιστότοπους. Οι εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας διέπουν τα εσωτερικά δίκτυα και συστήματα της Howmet και την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών που σχετίζονται με υπαλλήλους και άλλους εξουσιοδοτημένους χρήστες του δικτύου της Howmet.

Για τη διευκόλυνση και την εγγύηση της προστασίας των δικαιωμάτων σας και των δικαιωμάτων άλλων κατόχων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε και να καθορίσουμε ορισμένες έννοιες, συγκεκριμένα: 

Ορισμοί:

 1. Εφαρμόσιμη νομοθεσία σημαίνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: (i) τον Αυστραλιανό Νόμο περί Ιδιωτικού Απορρήτου του 1998 όπως τροποποιήθηκε το 2021· (ii) τους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων της Βραζιλίας, που σημαίνει τον νόμο Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Νόμος υπ’ αρ. 13,709/2018, όπως τροποποιήθηκε (ο «LGPD») (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm); (iii) τους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων της Καλιφόρνιας, που σημαίνει τον Νόμο περί Ιδιωτικού Απορρήτου των Καταναλωτών της Καλιφόρνιας, Αστικός Κώδικας της Καλιφόρνιας § 1798.100 επ. (ο «CCPA»), όπως τροποποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε κατά καιρούς (ανατρέξτε στην Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου της Howmet για την Καλιφόρνια - Μη Συνδεδεμένα Άτομα, κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.howmet.com/global/en/pdf/Howmet-California-Privacy-Notice.pdf), (iv) τον νόμο περί προστασίας προσωπικών πληροφοριών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («PIPL») που εγκρίθηκε την 1η Νοεμβρίου 2021, (v) τους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ, που σημαίνει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679/ΕΕ («ΓΚΠΔ») και τους νόμους και κανονισμούς που συμπληρώνουν τον ΓΚΠΔ, (vi) τους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων του Κεμπέκ που σημαίνει τον Νόμο που τηρεί την προστασία των προσωπικών πληροφοριών στον ιδιωτικό τομέα, CQLR c P-39.1, (vii) τους Ελβετικούς Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων, που σημαίνει τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων, τον Ελβετικό Αστικό Κώδικα 235.1 (ο «FADP»), (viii) τους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων του Η.Β.» που σημαίνει τον ΓΚΠΔ του Η.Β. και τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων του 2018.
 2. Συγκατάθεση: ελεύθερη, κατόπιν ενημέρωσης και αδιαμφισβήτητη έκφραση με την οποία ο κάτοχος συμφωνεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της τελευταίας για ένα συγκεκριμένο σκοπό·
 3. Υπεύθυνος επεξεργασίας: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διέπεται από το δημόσιο ή ιδιωτικό δίκαιο, υπεύθυνο για αποφάσεις που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
 4. Υποκείμενο Δεδομένων: φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία·
 5. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: πληροφορίες σχετικά με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο·
 6. Προσωπική βάση δεδομένων: δομημένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εγκατεστημένο σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή·
 7. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: κάθε λειτουργία που πραγματοποιείται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά που αφορούν στη συλλογή, παραγωγή, λήψη, ταξινόμηση, χρήση, πρόσβαση, αναπαραγωγή, μετάδοση, διανομή, επεξεργασία, αρχειοθέτηση, αποθήκευση, εξάλειψη, αξιολόγηση ή έλεγχο πληροφοριών, τροποποίηση, μετάδοση, διαβίβαση, διάδοση ή εξαγωγή·
 8. Εκτελών την επεξεργασία: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διέπεται από το δημόσιο ή ιδιωτικό δίκαιο, και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.
 9. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, πολιτικών απόψεων, συμμετοχής σε συνδικαλιστική οργάνωση ή οργάνωση θρησκευτικού, φιλοσοφικού ή πολιτικού χαρακτήρα, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, όταν συνδέονται με ένα φυσικό πρόσωπο.
Πότε συλλέγουμε πληροφορίες

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, εάν επισκέπτεστε μία από τις εγκαταστάσεις μας, ζητήσετε πρόσβαση στο δίκτυό μας ή/και σε υπολογιστές, υποβάλετε αίτηση για εργασία σε μας ή εάν έχετε κάποιο είδος επιχειρηματικής σχέσης μαζί μας. Θα συλλέξουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Καταγράφοντας λεπτομέρειες που παρέχετε σε εμάς (επικοινωνίες μαζί μας μέσω email, κλήσεων ή μέσω των ιστότοπών μας)·
 • Με την επίσκεψή σας σε μία από τις εγκαταστάσεις μας ή/και
 • Με την εμπλοκή σας σε μία επιχειρηματική συμφωνία συμβουλευτικής, πελάτη, προμηθευτή ή άλλου είδους.
Πληροφορίες που συλλέγουμε

Τα είδη των προσωπικών πληροφοριών που μπορούν να υποβάλλουν οι χρήστες των Ιστότοπών μας, περιλαμβάνουν:

 • πληροφορίες επικοινωνίας (όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση email)·
 • πληροφορίες επισκεπτών (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση οικίας, διεύθυνση email, προσωπικός αριθμός τηλεφώνου, όνομα εταιρείας, στοιχεία επικοινωνίας εργασίας, κατάσταση υπηκοότητας/προσώπου των ΗΠΑ, αριθμός κρατικής ταυτότητας, πληροφορίες αδειών ασφαλείας, ημερομηνία γέννησης, διαβατήριο ή/και φωτογραφία)·
 • πληροφορίες απασχόλησης/συμβουλευτικής (όπως όνομα, τίτλος, τμήμα, προσωπική και επαγγελματική διεύθυνση, αριθμός φαξ, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, φόρμα W-8BEN, φόρμα W-9, βιογραφικό με ιστορικό εργασίας, φωτογραφία, τραπεζικές πληροφορίες που παρέχονται με τιμολόγια, πληροφορίες αναφοράς επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων και των στοιχείων επικοινωνίας και εργοδότης)·
 • διαπιστευτήρια σύνδεσης για τους Ιστότοπους (όπως διεύθυνση IP του υπολογιστή/προσωπικής συσκευής που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο δίκτυό μας, κατά προσέγγιση πληροφορίες τοποθεσίας από όπου έχετε πρόσβαση στο δίκτυό μας και πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας)·
 • άλλες προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται από τρέχοντες ή μελλοντικούς προμηθευτές και υπεργολάβους, όπως αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες ποικιλομορφίας (όπως εθνότητα), ομοσπονδιακός αριθμός φορολογικού μητρώου, κατάσταση αναπηρίας και ιστορικό αστικών και ποινικών υποθέσεων δικαστηρίων·
 • άλλες προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται από αιτούντες εργασία, όπως βιογραφικό σημείωμα, πληροφορίες άδειας εργασίας, ιστορικό μισθοδοσίας, ιστορικό εκπαίδευσης, πληροφορίες σχετικά με την άδεια ασφαλείας, πληροφορίες για την ιθαγένεια και για θέσεις εργασίας με οντότητες της Howmet με έδρα στις ΗΠΑ, εθνότητα, φυλή και φύλο και
 • άλλες προσωπικές πληροφορίες που βρίσκονται στο περιεχόμενο που παρέχουν οι χρήστες.
Πληροφορίες που συλλέγουμε από Cookies και άλλες σχετικές τεχνολογίες

Όταν χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους μας, ενδέχεται να συλλέξουμε συγκεκριμένες τεχνολογίες πληροφοριών, όπως cookie, αρχεία καταγραφής διακομιστή ιστού, ιστοφάρους και JavaScript. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και χρήσης αυτών των πληροφοριών, ανατρέξτε στο Cookie Policy.

Νομική βάση για τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Θα συλλέγουμε, θα χρησιμοποιούμε και θα κοινοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο όταν πληρούμε την κατάλληλη νομική βάση για να το κάνουμε αυτό. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή:

 • έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σε εμάς να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·
 • η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από εμάς είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας ως εμπορικός οργανισμός (για παράδειγμα, τα νόμιμα συμφέροντά μας να επικοινωνούμε μαζί σας - σε αυτές τις περιπτώσεις θα χειριζόμαστε τις πληροφορίες σας σε κάθε στιγμή με τρόπο ανάλογο και θα σεβόμαστε τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου σας και έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, όπως εξηγείται στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας και οι επιλογές σας» παρακάτω)·
 • η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από εμάς είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή τη λήψη μέτρων για τη σύναψη σύμβασης μαζί σας (για παράδειγμα όταν είστε ένας από τους συμβούλους, τους πελάτες ή τους προμηθευτές μας) ή/και
 • η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από εμάς είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια σχετική νομική ή κανονιστική υποχρέωση που έχουμε, για παράδειγμα, για την εκπλήρωση μιας δικαστικής απόφασης.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη νομική βάση για την οποία επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy@howmet.com.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους επισκέπτες ενδέχεται να περιλαμβάνουν: Τον λόγο της επεξεργασίας Νομική αιτιολόγηση
Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση οικίας, διεύθυνση email, προσωπικός αριθμός τηλεφώνου, όνομα εταιρείας, στοιχεία επικοινωνίας εργασίας, κατάσταση υπηκοότητας/προσώπου των ΗΠΑ, αριθμός κρατικής ταυτότητας, πληροφορίες αδειών ασφαλείας, ημερομηνία γέννησης ή/και αριθμό διαβατηρίου Για να σας παρέχουμε φυσική πρόσβαση σε μια εγκατάσταση της Howmet ή λογική πρόσβαση στο δίκτυό μας ή/και να ελέγχουμε την κατάσταση άδειας ασφαλείας· Για συγκατάθεση, για τα νόμιμα συμφέροντά μας ή λόγω αναγκαιότητας εκτέλεσης μιας σύμβασης
Φωτογραφία ή βίντεο μέσω CCTV. Ασφάλεια εγκατάστασης Νόμιμο συμφέρον
Ονοματεπώνυμο, προσωπική και επαγγελματική διεύθυνση, αριθμός φαξ, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, φόρμα W-8BEN, φόρμα W-9, βιογραφικό με ιστορικό εργασίας, φωτογραφία, τραπεζικές πληροφορίες που παρέχονται με τιμολόγια, πληροφορίες αναφοράς επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων και των στοιχείων επικοινωνίας Για επικοινωνία μαζί σας στο πλαίσιο μιας συμβατικής συμφωνίας που έχουμε μαζί σας, για τη διευκόλυνση των πληρωμών σε εσάς, την πρόληψη της απάτης ή/και για επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας Για την εκτέλεση μιας σύμβασης, για τα νόμιμα συμφέροντά μας

 

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που περιγράφονται παραπάνω για να:

 • παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες·
 • σας στείλουμε προωθητικά υλικά ή άλλες επικοινωνίες·
 • επικοινωνήσουμε με εσάς και να διαχειριστούμε τη συμμετοχή σας σε ειδικές εκδηλώσεις, προγράμματα, προσφορές, έρευνες και έρευνα αγοράς·
 • απαντήσουμε σε ερωτήματά σας·
 • επεξεργαζόμαστε αιτήσεις απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των προσόντων, της επαλήθευσης πληροφοριών και της διεξαγωγής ελέγχων αναφοράς ή άλλων σχετικών με την απασχόληση ελέγχων·
 • αξιολογήσουμε πιθανούς συμβούλους, προμηθευτές και υπεργολάβους και για να διαχειριζόμαστε τις σχέσεις μας μαζί τους·
 • παρέχουμε και διαχειριζόμαστε υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού για υπαλλήλους της Howmet·
 • εκτελούμε αναλύσεις δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της ανωνυμοποίησης και συγκέντρωσης προσωπικών πληροφοριών)·
 • λειτουργούμε, αξιολογούμε και βελτιώνουμε την επιχείρησή μας (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, της βελτίωσης και ενίσχυσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, της διαχείρισης των επικοινωνιών μας, της ανάλυσης των προϊόντων, υπηρεσιών και επικοινωνιών μας και της εκτέλεσης λογιστικών, ελεγκτικών και άλλων εσωτερικών λειτουργιών)·
 • προστατευόμαστε από, αναγνωρίζουμε και προλαμβάνουμε περιστατικά κυβερνοασφάλειας και άλλα συμβάντα ασφαλείας, κατασκοπείας, απάτης και άλλης παράνομης δραστηριότητας, απαιτήσεων και άλλων υποχρεώσεων και
 • συμμορφωνόμαστε με και επιβάλουμε τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, τα σχετικά κλαδικά πρότυπα και τις πολιτικές μας.

Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες με άλλους τρόπους, για τους οποίους θα παρέχουμε ειδική κοινοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής.

Πληροφορίες που μοιραζόμαστε

Δεν πωλούμε ούτε γνωστοποιούμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Διαδικτυακού Ιδιωτικού Απορρήτου. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τον τρόπο και για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω:

 1. εντός της Howmet, όπου η εν λόγω γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή για τη διαχείριση της επιχείρησής μας·
 2. με τρίτα μέρη που βοηθούν στη διαχείριση της επιχείρησής μας και στην παράδοση των υπηρεσιών. Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν συμφωνήσει σε περιορισμούς εμπιστευτικότητας και χρησιμοποιούν οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους γνωστοποιούμε ή τα οποία έχουν συλλέξει για λογαριασμό μας αποκλειστικά για τον σκοπό της παροχής της συμβατικής υπηρεσίας σε εμάς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής που βοηθούν στη διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής και back office·
 3. με τις κανονιστικές αρχές μας, για συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κανόνες και αιτήματα επιβολής του νόμου, κανονιστικών και άλλων κρατικών υπηρεσιών·
 4. ενδέχεται να μοιραστούμε σε συγκεντρωτική, στατιστική μορφή, μη προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπού μας, τα μοτίβα επισκεψιμότητας και τη χρήση του ιστότοπου με τους συνεργάτες, τις συνδεδεμένες εταιρείες ή τους διαφημιστές μας ή/και
 5. εάν, στο μέλλον, πουλήσουμε ή μεταφέρουμε μέρος ή το σύνολο των επιχειρήσεων ή περιουσιακών μας στοιχείων σε ένα τρίτο μέρος, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες σε έναν πιθανό ή πραγματικό τρίτο αγοραστή της επιχείρησης ή των περιουσιακών μας στοιχείων.

Επιπλέον, μπορεί να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς (i) εάν απαιτείται να το κάνουμε λόγω νόμου ή νόμιμης διαδικασίας, (ii) στις αρχές επιβολής του νόμου ή σε άλλους κρατικούς φορείς και (iii) όταν πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση είναι αναγκαία ή απαραίτητη για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής ζημίας ή σχετικά με μια έρευνα για ύποπτη ή πραγματική παράνομη κατασκοπεία, συμβάντα κυβερνοασφαλείας ή ασφαλείας ή άλλη δόλια ή παράνομη δραστηριότητα. Διατηρούμε, επίσης, το δικαίωμα να διαβιβάσουμε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για σας σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του συνόλου ή τμήματος των στοιχείων του ενεργητικού των επιχειρήσεων μας (όπως και στην περίπτωση αναδιάρθρωσης, διάσπασης, διάλυσης ή ρευστοποίησης).

Διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών παγκοσμίως

Η Howmet λειτουργεί σε παγκόσμια βάση. Κατά συνέπεια, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και αποθηκευτούν σε χώρες εκτός ΕΕ, ΕΟΧ, ΗΒ και Ελβετίας (συμπεριλαμβανομένου του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού, της Κίνας, της Βραζιλίας, της Νότιας Κορέας, της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας και της Ρωσίας) που υπόκεινται σε διαφορετικά πρότυπα προστασίας δεδομένων. Η Howmet θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι διαβιβάσεις προσωπικών πληροφοριών είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και διαχειρίζονται προσεκτικά για την προστασία των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου και των συμφερόντων σας και οι διαβιβάσεις περιορίζονται σε χώρες που αναγνωρίζονται ως παρέχουσες επαρκές επίπεδο νομικής προστασίας ή όπου μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι ότι υπάρχει εναλλακτική διευθέτηση για την προστασία των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου σας. Για αυτόν τον λόγο:

 • διασφαλίζουμε ότι οι διαβιβάσεις εντός της Howmet θα καλυφθούν από μια συμφωνία που θα συνάψουν μέλη της Howmet (μια συμφωνία εντός του ομίλου) η οποία υποχρεώνει συμβατικά κάθε μέλος να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνουν επαρκές και συνεπές επίπεδο προστασίας οπουδήποτε μεταφέρονται εντός της Howmet·
 • όταν διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εκτός της Howmet ή σε τρίτους που βοηθούν στην παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, λαμβάνουμε συμβατικές δεσμεύσεις από αυτούς για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ή
 • όπου λαμβάνουμε αιτήματα για πληροφορίες από αρχές επιβολής του νόμου ή κανονιστικές αρχές, επαληθεύουμε προσεκτικά αυτά τα αιτήματα προτού γνωστοποιηθούν οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν βρίσκεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ»), στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ελβετία, θα συμμορφωθούμε με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις που παρέχουν επαρκή προστασία για τη διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών σε παραλήπτες σε χώρες εκτός αυτών των περιοχών. Όσον αφορά στη μεταφορά προσωπικών πληροφοριών στις ΗΠΑ, η Howmet είναι πιστοποιημένη βάσει του πλαισίου Ασπίδας Ιδιωτικού Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ που αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών από την ΕΕ, τον ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο στις ΗΠΑ και θα συνεχίσει να χειρίζεται όλες αυτές τις προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με τις αρχές της Ασπίδας Ιδιωτικού Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Ασπίδας Ιδιωτικού Απορρήτου και για να δείτε την πιστοποίησή μας, επισκεφθείτε το www.privacyshield.gov. Για την δήλωσή μας σχετικά με την Ασπίδα Ιδιωτικού Απορρήτου σε τρίτα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στην ΕΕ, τον ΕΟΧ ή το Ηνωμένο Βασίλειο, επισκεφθείτε τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου ΗΠΑ-ΕΕ Howmet - Μη Συνδεδεμένα Φυσικά Πρόσωπα, κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.howmet.com/global/en/pdf/Howmet-Aerospace-Privacy-Shield-Privacy-Notice-NAI.pdf. Σημειώστε ότι οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων στον ΕΟΧ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελβετία και αλλού ενδέχεται να απαιτούν από εκείνους που διαβιβάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Howmet στις ΗΠΑ να συνάψουν ξεχωριστή συμφωνία με την Howmet πριν ξεκινήσουν τέτοιες διαβιβάσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να ζητήσετε μια τέτοια συμφωνία.

Έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί μας στο privacy@howmet.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διασφαλίσεις που έχουμε καθιερώσει για να διασφαλίσουμε την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όταν αυτά διαβιβάζονται όπως αναφέρεται παραπάνω.

Συγκατάθεση

Με τη συνέχεια της χρήσης αυτού του ιστότοπου, παρέχετε ελεύθερα και αδιαμφισβήτητα τη συγκατάθεσή σας στους όρους της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου και (ii) στην Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης.

Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας

Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με τη δραστηριότητα επεξεργασίας που αναλαμβάνουμε, έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Μπορεί να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και για λόγους ασφαλείας, πριν γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας ζητήθηκαν. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε ένα τέλος όπου επιτρέπεται από τον νόμο, για παράδειγμα εάν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας συμπληρώνοντας τη φόρμα αιτήματος στη διεύθυνση https://www.howmet.com/privacy/dsr/. Με την επιφύλαξη νομικών και άλλων επιτρεπόμενων εκτιμήσεων, θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να τιμήσουμε το αίτημά σας αμέσως ή να σάς ενημερώσουμε εάν χρειαζόμαστε περαιτέρω πληροφορίες για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Μπορεί να μην είμαστε πάντα σε θέση να διευθετήσουμε πλήρως το αίτημά σας, για παράδειγμα εάν αυτό θα επηρέαζε το καθήκον εμπιστευτικότητας που οφείλουμε σε άλλους ή εάν έχουμε το νόμιμο δικαίωμα να χειριστούμε το αίτημα με διαφορετικό τρόπο.

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που διατηρούμε και έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για: (α) την πηγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας· (β) τους σκοπούς, τη νομική βάση και τις μεθόδους επεξεργασίας· (γ) την ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων · και (δ) τις οντότητες ή τις κατηγορίες οντοτήτων στις οποίες ενδέχεται να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Μπορεί να προσπαθήσουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πριν τα διορθώσουμε. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε περιορισμένες περιπτώσεις, όπου:

 • δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή
 • έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας (όπου η επεξεργασία δεδομένων βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας) και όπου δεν υπάρχει άλλος νόμιμος λόγος για την επεξεργασία ή
 • μετά από ένα επιτυχημένο δικαίωμα ένστασης (βλ. δικαίωμα αντίρρησης) ή
 • έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα ή
 • για συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Howmet.

Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας για διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι απαραίτητη:

 • για συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση ή
 • για την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή
 • για την εκτέλεση μίας σύμβασης.

Δικαίωμα να περιοριστεί η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά μόνο όταν:

 • αμφισβητείται η ακρίβειά τους, για να μπορούμε να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους ή
 • η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε ή
 • δεν είναι πλέον απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά εξακολουθούμε να τα χρειαζόμαστε για να εδραιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε νομικές απαιτήσεις ή
 • έχετε ασκήσει το δικαίωμα ένστασης και εκκρεμεί επαλήθευση των επιτακτικών λόγων.

Μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μετά από αίτημα περιορισμού, όπου:

 • έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή
 • για να εδραιώσουμε, ασκήσουμε ή υπερασπιστούμε νομικές απαιτήσεις ή
 • για την προστασία των δικαιωμάτων ενός άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Δικαίωμα διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη από μηχανή μορφή ή μπορείτε να ζητήσετε να μεταφερθούν απευθείας σε έναν άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, αλλά σε κάθε περίπτωση μόνο όπου:

 • η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή την εκτέλεση μιας σύμβασης με εσάς και
 • η επεξεργασία διεξάγεται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Μπορείτε να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας η οποία εκτελείται με τα νόμιμα συμφέροντά μας ως νομική βάση, εάν πιστεύετε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας υπερτερούν των νόμιμων συμφερόντων μας. Εάν αντιταχθείτε, θα έχουμε την ευκαιρία να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικά νόμιμα συμφέροντα που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Δικαίωμα αντίρρησης με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ

Μπορείτε να ζητήσετε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ. Μπορείτε να ζητήσετε να μη διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή για άλλους σκοπούς.

Δικαίωμα λήψης αντιγράφου των διασφαλίσεων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται για διαβιβάσεις εκτός της δικαιοδοσίας σας

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο ή μία αναφορά των εν λόγω διασφαλίσεων βάσει των οποίων διαβιβάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να διαγράψουμε συμβάσεις διαβίβασης δεδομένων για την προστασία εμπορικών όρων.

Δικαίωμα να υποβάλετε μια καταγγελία στην τοπική εποπτική σας αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή σας εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Σας ζητούμε να προσπαθήσετε πρώτα να επιλύσετε οποιαδήποτε ζητήματα μαζί μας, αν και έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή σας σε οποιαδήποτε στιγμή.

Πώς προστατεύουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες

Ασφάλεια
Έχουμε εφαρμόσει και διατηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, πολιτικές και διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για να μειώσουν τον κίνδυνο τυχαίας καταστροφής ή απώλειας ή τη μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες, κατάλληλες για το χαρακτήρα των σχετικών πληροφοριών. Επειδή η ασφάλεια των πληροφοριών εξαρτάται εν μέρει από την ασφάλεια του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για να επικοινωνείτε μαζί μας και από την ασφάλεια που χρησιμοποιείτε για την προστασία των αναγνωριστικών χρήστη και των κωδικών πρόσβασης, λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των εν λόγω πληροφοριών.

Αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας
Θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο διάστημα είναι εύλογα απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως εξηγείται στην παρούσα δήλωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, για παράδειγμα όπου απαιτείται να το κάνουμε σύμφωνα με τις νομικές, κανονιστικές, φορολογικές, λογιστικές απαιτήσεις.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, ώστε να έχουμε ακριβές αρχείο των συναλλαγών σας μαζί μας σε περίπτωση παραπόνων ή προκλήσεων ή εάν πιστεύουμε εύλογα ότι υπάρχει προοπτική δικαστικών διαφορών σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ή με τις συναλλαγές.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Οι Ιστότοποί μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους για δική σας διευκόλυνση και πληροφόρηση. Αυτοί οι ιστότοποι μπορεί να λειτουργούν ανεξάρτητα από τους δικούς μας. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι μπορεί να έχουν τις δικές τους δηλώσεις ή πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου, τις οποίες σας συνιστούμε θερμά να εξετάσετε. Στο βαθμό που οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των ιστότοπων, οποιαδήποτε χρήση των ιστότοπων ή τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου των ιστότοπων, ακόμα κι αν μπορείτε να συνδεθείτε στον εν λόγω ιστότοπο απευθείας μέσω επίσκεψης στον δικό μας.

Ενημερώσεις στην Δήλωση Διαδικτυακού Ιδιωτικού Απορρήτου μας

Η παρούσα Δήλωση Διαδικτυακού Ιδιωτικού Απορρήτου μπορεί να ενημερώνεται κατά περιόδους και χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση προς εσάς, ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στις πρακτικές των προσωπικών πληροφοριών. Θα δημοσιεύσουμε την ενημερωμένη έκδοση στους Ιστότοπους μας και θα καθορίσουμε στο επάνω μέρος της δήλωσης το πότε ενημερώθηκε πιο πρόσφατα.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτή την Δήλωση Διαδικτυακού Ιδιωτικού Απορρήτου ή αν θέλετε από εμάς να ενημερώσουμε τις πληροφορίες που έχουμε για σας ή τις προτιμήσεις σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με επιστολή στη διεύθυνση:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Privacy Office
Attn: Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
privacy@howmet.com 

Επειδή η Howmet προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακών επιχειρηματικών ευκαιριών για τους πελάτες της, ο όγκος των πληροφοριών που πρέπει να συλλέξει η Howmet για να σας εξυπηρετήσει σε μια συγκεκριμένη επιχειρηματική συναλλαγή μερικές φορές ποικίλει κατά περίπτωση. Ανεξάρτητα από τον όγκο των πληροφοριών που συλλέγονται, ισχύουν οι αρχές που αναφέρονται παραπάνω. Στις περιπτώσεις όπου η Howmet συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, θα βρείτε έναν σύνδεσμο προς μια δήλωση ιδιωτικού απορρήτου της Howmet. Εάν επιλέξετε να μην παράσχετε κάποιες πληροφορίες, για παράδειγμα να δώσετε δυνατότητα επιβεβαίωσης της πιστωτικής κατάστασης ή των στοιχείων επικοινωνίας σας, ώστε να επιτρέψετε την αποστολή των ζητούμενων πληροφοριών, ενδέχεται να μην είναι δυνατό να προχωρήσετε στην επιλεγμένη επιχειρηματική σας δραστηριότητα με τη Howmet.

Πληροφορίες σχετικές με την Ασπίδα Ιδιωτικού Απορρήτου ΕΕ/ΗΠΑ και Ελβετίας/ΗΠΑ

Η Howmet Aerospace Inc. συμμορφώνεται με τις Αρχές της Ασπίδας Ιδιωτικού Απορρήτου.

Σε συμμόρφωση με τις αρχές της Ασπίδας Ιδιωτικού Απορρήτου ΕΕ/ΗΠΑ και Ελβετίας/ΗΠΑ, η Howmet Aerospace Inc. δεσμεύεται για την επίλυση καταγγελιών σχετικά με τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας. Άτομα στην ΕΕ και την Ελβετία με ερωτήσεις ή καταγγελίες σχετικά με την πολιτική Ασπίδας Ιδιωτικού Απορρήτου μας θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με την Howmet Aerospace Inc. στο:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Privacy Office
Attn: Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
privacy@howmet.com

Η Howmet Aerospace Inc. έχει περαιτέρω δεσμευτεί να παραπέμπει τις ανεπίλυτες καταγγελίες για την Ασπίδα Ιδιωτικού Απορρήτου στο Συμβούλιο Διεθνών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, έναν εναλλακτικό πάροχο επίλυσης διαφορών που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν δεν λάβετε έγκαιρη επιβεβαίωση σχετικά με την καταγγελία σας εκ μέρους μας ή εάν η καταγγελία σας δεν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από εμάς, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.uscib.org για περισσότερες πληροφορίες ή για να υποβάλετε μια καταγγελία. Οι υπηρεσίες του Συμβουλίου Διεθνών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών παρέχονται δωρεάν.

Η Howmet Aerospace Inc. δεσμεύεται να συνεργαστεί με τις αρχές προστασίας δεδομένων της ΕΕ (DPA) και να συμμορφωθεί με τις συμβουλές που παρέχονται από αυτές τις αρχές σχετικά με τα δεδομένα ανθρώπινου δυναμικού που μεταφέρονται από την ΕΕ στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης.

Σας ενημερώνουμε ότι: (α) η Howmet Aerospace Inc. υπόκειται στις εξουσίες έρευνας και επιβολής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ («FTC»), του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ, και οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου από τις ΗΠΑ φορέα, (β) υπάρχει η δυνατότητα, υπό ορισμένες συνθήκες, να επικαλεστεί από ένα άτομο δεσμευτική διαιτησία για καταγγελίες σχετικά με παράβαση των παρόντων Δηλώσεων και (γ) η Howmet Aerospace Inc. αναγνωρίζει την πιθανότητα νομικής ευθύνης σε περιπτώσεις μη προστατευμένων διαβιβάσεων σε τρίτους.

Οι παρακάτω θυγατρικές της Howmet Aerospace Inc. στις ΗΠΑ συμφωνούν να τηρούν τις παραπάνω διατάξεις της παρούσας Δήλωσης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διατάξεων προσφυγής που ορίζονται στην παρούσα:

 • ALUMAX INTERNATIONAL COMPANY
 • B&C Casting, Inc.
 • B&C RESEARCH, INC.
 • CORDANT TECHNOLOGIES HOLDING LLC
 • FIRTH RIXSON, INC.
 • FIRTH RIXSON FORGINGS LLC
 • FORGED METALS, INC.
 • FORGED METALS HOLDINGS, INC.
 • FR ACQUISITION CORPORATION (US), INC.
 • Howmet Aluminum Casting Inc.
 • HOWMET CASTINGS & SERVICES, INC.
 • HOWMET CHINA SERVICES CO. LLC
 • HOWMET CORPORATION
 • HOWMET DOMESTIC LLC
 • HOWMET ENGINEERED STRUCTURES, INC.
 • HOWMET GLOBAL FASTENING SYSTEMS INC.
 • HOWMET HOLDINGS CORPORATION
 • Howmet Inter-America Inc.
 • HOWMET INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LLC
 • HOWMET INTERNATIONAL INC.
 • HOWMET INTERNATIONAL LLC
 • HOWMET LAUDEL INC.
 • HOWMET LLC
 • HOWMET MEXICAN OPERATIONS LLC
 • HOWMET MEXICO HOLDINGS LLC
 • HOWMET NORTH AMERICA HOLDINGS LLC
 • HOWMET RECEIVABLE PURCHASING SPE II LLC
 • Howmet Receivables Guaranty SPE LLC
 • HOWMET SECURITIES LLC
 • HOWMET TRANSPORT SERVICES, INC.
 • HOWMET WHEELS INTERNATOINAL VIRGINIA, INC.
 • HUCK INTERNATIONAL INC.
 • HUCK PATENTS, INC.
 • JFB FIRTH RIXSON, INC.
 • NaTi GAS CO.
 • NEW CENTURY METALS, INC.
 • New Century Metals Southeast, Inc.
 • RTI FINANCE CORP
 • REMMELE HOLDING, INC.
 • REPUBLIC FASTENERS MANUFACTURING CORPORATION
 • RIPI LLC
 • RMI DELAWARE, INC.
 • RMI TITANIUM COMPANY, LLC
 • RTI ADVANCED FORMING, INC.
 • RTI CAPITAL, LLC
 • RTI EXTRUSIONS, INC.
 • RTI FABRICATION & DISTRIBUTION, INC.
 • RTI HAMILTON INC.
 • RTI MARTINSVILLE, INC.
 • RTI REMMELE ENGINEERING, INC.
 • SCHLOSSER FORGE COMPANY
 • TEMPCRAFT CORPORATION
 • THREE RIVERS INSURANCE COMPANY
 • TURBINE COMPONENTS CORPORATION
 • VALLEY TODECO INC.
 • VIKING METALLURGICAL CORPORATION
Would you like to view this content in another language?
English
close