INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI ONLINE

I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wprowadzenie

Howmet Aerospace jest producentem wysokowydajnych zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych dla rynku lotniczego, obronnego i transportowego. Howmet Aerospace Inc., z siedzibą w Pittsburghu, PA, USA, oraz jej międzynarodowe jednostki stowarzyszone (określane dalej łącznie jako „Howmet”, „my” i „nas”) prowadzą działalność na całym świecie.

Oznacza to, że:

 1. Generujemy przychody ze sprzedaży produktów, a nie Państwa danych (więcej informacji znajduje się w naszych wynikach finansowych).
 2. Państwa dane będą prawdopodobnie przechowywane na terenie USA lub będzie uzyskiwał do nich dostęp obywatel USA.
 3. Obowiązuje nas wiele przepisów o ochronie prywatności.

Należy pamiętać, że ilość danych, jakie spółka Howmet musi zgromadzić, aby świadczyć Państwu usługi w określonej transakcji biznesowej, może się różnić w zależności od przypadku. Jeżeli zdecydują się Państwo nie udostępniać określonych danych, może to uniemożliwić kontynuowanie wybranej aktywności biznesowej ze spółką Howmet. Zapewniamy, że ponieważ bezpieczeństwo i uczciwość należą do naszych podstawowych wartości, kierujemy się nimi podczas przetwarzania Państwa danych oraz zobowiązaliśmy się do ich ochrony zgodnie z postanowieniami niniejszej Informacją o ochronie prywatności online („Informacja”). Niniejsza Informacja dotyczy witryny spółki Howmet.com oraz innych zewnętrznych witryn spółki Howmet zawierających odnośniki do niniejszej Informacji (zwanych dalej „Witrynami”). W tej części Polityki zawierającej postanowienia ogólne koncentrujemy się na kwestiach, które generalnie mają zastosowanie do Państwa danych. Istotne różnice dotyczące poszczególnych krajów można znaleźć w poniższych punktach.

2. Ochrona prywatności danych w skrócie

Korzystanie tylko z naszych Witryn

Cel: uzyskanie informacji na temat korzystania z naszych Witryn

Podstawa prawna: Państwa zgoda

Podczas korzystania przez Państwa z naszych Witryn możemy gromadzić pewne dane za pomocą takich technologii jak pliki cookie, dzienniki serwerów, sygnały nawigacyjne oraz JavaScript. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących gromadzenia i wykorzystania przez nas tych danych, proszę zapoznać się z dokumentem Polityka dotycząca plików cookie.

Kontakt z nami

Cel: umożliwienie spółce Howmet odpowiadania na zapytania w zorganizowany sposób oraz dostarczania informacji na żądanie

Podstawa prawna: Państwa zgoda oraz uzasadnione interesy spółki

KontekstOdbiorcy / osoby do kontaktu ze strony spółki HowmetUsługodawcyPrzetwarzane dane osobowePrzechowywanie danych
Wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail @howmet.com lub otrzymanie wiadomości z tego adresuOsoba, do której wysyłają Państwo swoją wiadomość e-mail, nadawca wiadomości e-mail oraz Dział Bezpieczeństwa Informacji w przypadku podejrzanych wiadomości e-mailMicrosoft (USA) oraz dostawca bezpiecznej bramki e-mail (USA)Adres e-mail, podpis wiadomości e-mail i treść wiadomości e-mail850 dni – domyślnie
Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego w Witrynie do:Adresaci będący przedstawicielami placówek lub działów spółki Howmet (np. Działu Relacji InwestorskichDziału ds. MediówDziału ds. BHP oraz Działów Sprzedaży Jednostek Biznesowych na potrzeby składania zapytań ofertowych i sprzedażowych)Dane kontaktowe podawane przez Państwa oraz Państwa wiadomość
placówek spółki Howmet Fastening SystemsQuickBase (USA)Dopóki nie zażądają Państwo usunięcia zapytania
placówek spółki Howmet Wheel SystemsSalesforce (USA)Dopóki nie zrezygnują Państwo z subskrypcji lub nie poproszą o usunięcie zapytania
Subskrybowanie powiadomień mailowychReachmail (USA)Imię, nazwisko, adres e-mailDopóki nie zrezygnują Państwo z subskrypcji
Roszczenia gwarancyjne WheelPersonel Regionalnego Centrum Obsługi Floty, Działu ds. Jakości, Działu ds. Sprzedaży oraz Działu Pomocy IT (Węgry)Salesforce (USA), WordPress (USA)Imię, nazwisko, adres e-mail oraz szczegóły roszczenia10 lat od daty otrzymania roszczenia

Klienci lub dostawcy spółki Howmet

Cel: umożliwienie spółce Howmet prowadzenia dokładnej dokumentacji dotyczącej klientów i dostawców, dostarczania produktów swoim klientom, korzystania z usług niezbędnych dla jej działalności oraz zarządzania ryzykiem ze strony podmiotów zewnętrznych

Podstawa prawna: prawnie uzasadnione interesy oraz obowiązki prawne

KontekstOdbiorcy ze strony spółki HowmetUsługodawcyPrzetwarzane dane osobowePrzechowywanie danych
Rejestracja dostawcyPrzedstawiciele placówki i Działu Zamówień (na całym świecie), personel Działu Zarządzania Głównymi Danymi (Węgry), Działu Pomocy IT (USA)Tata Consultancy Services (Indie), Oracle (USA)Imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailDane osobowe powiązane z nieprawidłowymi adresami e-mail są usuwane
Rejestracja i interakcja za pośrednictwem spółki HowmetDirectPrzedstawiciele Działu Zamówień (na całym świecie), osoby odpowiedzialne za procesy biznesowe (na całym świecie), personel Działu Pomocy IT (USA)Tata Consultancy Services (Indie)Użytkownicy nieaktywni przez 12 miesięcy oraz zarejestrowani użytkownicy nieaktywnych klientów lub dostawców są usuwani raz w miesiącu
Przeprowadzanie analizy due diligence pośrednikówDział Zarządzania Głównymi Danymi (Węgry); Dział ds. Etyki i Zgodności (USA)Dow Jones & Company (USA)Oprócz powyższych danych kontaktowych należy podać datę urodzenia osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli jest to konieczne do jednoznacznej identyfikacjiDane są usuwane na żądanie

Ubieganie się o pracę

Cel: umożliwienie spółce Howmet kompleksowego zarządzania procesem rekrutacji, od złożenia podania do zaakceptowania oferty.

Podstawa prawna: Państwa zgoda

KontekstOdbiorcy ze strony spółki HowmetUsługodawcyPrzetwarzane dane osobowePrzechowywanie danych
Opcjonalnie: korzystanie z narzędzi wspierających proces składania podania, takich jak przetwarzanie CV i importowanie profiluWersja robocza podania: brak (do momentu złożenia)Złożone podanie: Rekruterzy spółki Howmet na całym świecie, kierownik zatrudniający, Dział ds. Technologii HR (USA)Jobvite (USA), LinkedIn (USA), Indeed (USA)Informacje zawarte w CV lub profilu na Indeed/LinkedInTymczasowo – do czasu wypełnienia podania
Wypełnienie i złożenie podania na określone stanowisko online za pośrednictwem instancji Oracle Cloud spółki HowmetOracle (USA)Dane kontaktowe podawane przez Państwa oraz wszelkie informacje zawarte w udostępnianym CVDopóki nie usuną Państwo wersji roboczej podania lub profilu (instrukcje są wysyłane pocztą elektroniczną)Dodatkowo, jeśli nie będą Państwo wprowadzać zmian do wersji roboczej podania przez 30 dni, zostanie ona automatycznie usunięta
Uzyskiwanie w stosownych przypadkach informacji ogólnych dotyczących konkretnego stanowiska pracy (USA, Kanada, Meksyk, Niemcy)Rekruterzy zaangażowani w wybór pracownika (USA, Kanada, Meksyk, Niemcy), Dział Prawny w razie potrzebyHireRight (USA)Krajowy numer identyfikacyjny, wykształcenie i wcześniejsza karalność. Kontrola kredytowa tylko w razie potrzeby6 miesięcy dla kandydatów spoza USA i 5 lat dla kandydatów z USA
Proces weryfikacji zatrudnienia (USA)Personel HR zaangażowany w zarządzanie nowymi pracownikami (USA)Zgodnie z decyzją amerykańskich służb ds. obywatelstwa i imigracji. Szczegóły:I-9 Weryfikacja spełniania kryteriów zatrudnieniaZgodnie z decyzją amerykańskich służb ds. obywatelstwa i imigracji. Szczegóły:Przechowywanie | USCIS

Przesyłanie żądania dotyczącego prywatności danych, skargi lub wątpliwości dotyczących integralności

Cel: umożliwienie spółce Howmet przeprowadzenia oceny żądania lub zgłoszonej sprawy oraz udzielenia na nie odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi wymogami

Podstawa prawna: obowiązek prawny

KontekstOdbiorcy ze strony spółki HowmetUsługodawcyPrzetwarzane dane osobowePrzechowywanie danych
Wypełnienie i wysłanie formularza Żądania osoby, której dane dotycząBiuro ds. ochrony prywatności (USA, Holandia, Węgry)OneTrust (USA)Dane kontaktowe podawane przez Państwa oraz szczegóły Państwa żądania, skargi lub wątpliwościZgodnie z ramami czasowymi dla roszczeń cywilnoprawnych, które różnią się w zależności od kraju
Kontakt za pośrednictwem Integrity LineDział ds. Etyki i Zgodności (USA) oraz inne działy niezbędne do zbadania zgłoszenia (na całym świecie)Navex (USA)10 lat
3. Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie istnieje zautomatyzowany proces decyzyjny dla któregokolwiek z wyżej wymienionych działań.

4. Przekazywanie danych na całym świecie

W niezbędnym zakresie i zgodnie z tabelami zawartymi w poprzedniej części niniejszej Polityki dostęp do Państwa danych będzie możliwy z krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Wielką Brytanią i Szwajcarią (w tym ze Stanów Zjednoczonych, z Meksyku, Chin, Brazylii, Australii), w których obowiązują inne standardy dotyczące ochrony danych. Howmet zastosuje odpowiednie środki w celu zapewnienia, że przekazywanie danych osobowych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem i będzie podlegać starannemu zarządzaniu w celu ochrony Państwa praw związanych z prywatnością i interesów, oraz że przekazywanie danych będzie ograniczać się do krajów, które uznaje się za zapewniające odpowiedni stopień ochrony prawnej, albo jeżeli w zadowalającym stopniu uznamy, że podjęto alternatywne ustalenia mające na celu ochronę Państwa praw związanych z prywatnością. W tym celu:

 • zapewniamy, że przekazywanie danych wewnątrz spółki Howmet objęte będzie umową zawartą z członkami spółki Howmet (umową wewnątrzgrupową), która zobowiązuje każdego członka do zapewnienia odpowiedniego i jednolitego stopnia ochrony danych osobowych niezależnie od miejsca, do którego zostaną one przekazane wewnątrz spółki Howmet, w tym, w stosownych przypadkach, w oparciu o Standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej lub brytyjską Umowę/Aneks w sprawie międzynarodowego przekazywania danych;
 • gdy przekazujemy dane osobowe poza spółkę Howmet lub podmiotom zewnętrznym znajdującym się na całym świecie, w tym poza EOG/Wielką Brytanią/Szwajcarią, które pomagają nam w dostarczaniu naszych produktów i świadczeniu naszych usług, uzyskujemy od nich zobowiązania umowne do ochrony tych danych osobowych, w tym, w stosownych przypadkach, w oparciu o  Standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej lub brytyjską Umowę/Aneks w sprawie międzynarodowego przekazywania danych; lub
 • gdy otrzymujemy ze strony organów porządkowych albo organów regulacyjnych wnioski o przekazanie danych, skrupulatnie potwierdzamy zasadność tych wniosków przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych.

Jeżeli znajdują się Państwo na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), Wielkiej Brytanii albo Szwajcarii, będziemy postępować zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa dotyczących zapewnienia odpowiedniej ochrony podczas przesyłania danych osobowych do odbiorców w krajach znajdujących się poza tymi obszarami. W kwestii przekazywania danych osobowych do USA spółka Howmet przestrzega postanowień Programu UE-USA ochrony danych (Data Privacy Framework, DPF) oraz aneksu do UE-USA DPF dotyczącego Wielkiej Brytanii, zgodnie z postanowieniami Departamentu Handlu USA. spółka Howmet poświadczyła Departamentowi Handlu USA, że przestrzega zasad DPF w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymywanych z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w oparciu o DPF UE-USA i aneks do DPF UE-USA. W przypadku rozbieżności pomiędzy przepisami niniejszej Polityki prywatności i zasadami DPF UE-USA, zasady te mają znaczenie nadrzędne. Więcej informacji na temat Programu ochrony danych osobowych (DPF) oraz nasza certyfikacja znajdują się pod adresem https://www.dataprivacyframework.gov/. Należy pamiętać, że przepisy prawa o ochronie danych w EOG, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i innych obszarach mogą wymagać od osoby przekazującej dane osobowe spółce Howmet w Stanach Zjednoczonych zawarcia osobnej umowy ze spółka Howmet przed rozpoczęciem przekazywania.

Mają Państwo prawo skontaktować się z nami pod adresem privacy@howmet.com, aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń stosowanych przez nas w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych podczas przekazywania ich, jak wspomniano powyżej, a także otrzymać kopię takiego mechanizmu przekazywania.

5. Państwa prawa i wybory

Przysługują Państwu określone prawa w odniesieniu do Państwa danych, z których to praw można skorzystać za pomocą wszelkich uzasadnionych środków, w tym poprzez wypełnienie naszego formularza żądania pod adresem https://www.howmet.com/privacy/dsr/ lub wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@howmet.com. Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby niezwłocznie spełnić Państwa żądanie lub poinformować Państwa, jeśli będziemy potrzebowali dalszych informacji, aby je zrealizować, np. przed ujawnieniem wszelkich żądanych przez Państwa danych możemy poprosić Państwa o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Państwa tożsamości oraz ze względów bezpieczeństwa.

Chociaż prawa te mogą być różne nazywane w zależności od kraju (np. prawo do dostępu w Unii Europejskiej jest nazywane prawem do wiedzy w Kalifornii), w istocie ich cel jest taki sam: przywrócenie Państwu kontroli nad Państwa danymi osobowymi. Zachęcamy Państwa do wybrania typu żądania, który najlepiej opisuje to, co zamierzają Państwo osiągnąć, jednak ocenimy jego szczegóły i w razie potrzeby skontaktujemy się z Państwem w celu uzyskania wyjaśnień, aby zrozumieć pożądany wynik sprawy i przystąpić do realizacji Państwa żądania lub rozpatrzenia skargi, każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki temu skoncentrujemy się na treści żądania i oczekiwanych wynikach, a nie na wybranym typie żądania, oraz nigdy nie odmówimy podjęcia działań w związku z żądaniem wyłącznie w oparciu o jego kategoryzację.

We wszystkich przypadkach przy pierwszej próbie skontaktowania się z Państwem przekażemy istotne dla Państwa żądania lub skargi dodatkowe informacje na temat wszelkich kolejnych kroków oraz czasu ich podejmowania.

Prawo do uzyskania dostępu do danych

Przysługuje Państwu prawo do żądania, abyśmy dostarczyli Państwu opis, a na żądanie kopię Państwa danych, które przechowujemy. Ponadto przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji na temat: (a) źródła danych; (b) celów, podstawy prawnej i metod przetwarzania, w tym ich gromadzenia; (c) tożsamości administratora danych; oraz (d) podmiotów albo kategorii podmiotów, którym przekazano Państwa dane.

Prawo do sprostowania (poprawienia) albo usunięcia danych

Przysługuje Państwu prawo do żądania, abyśmy sprostowali nieprawidłowe dane. Możemy podejmować próby zweryfikowania prawidłowości danych przed ich sprostowaniem. Mogą Państwo również zażądać, abyśmy usunęli Państwa dane – jednak dokładnie ocenimy każde takie żądanie i usuniemy dane tylko wtedy, gdy nie będą mieć zastosowania żadne wyjątki, np. nie będziemy mieć obowiązku zachowania danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych

Mogą Państwo sprzeciwić się wszelkiemu przetwarzaniu Państwa danych, jeżeli uznają Państwo, że Państwa prawa i wolności przeważają nad naszymi interesami. Gdy wniosą Państwo sprzeciw, będziemy mieć możliwość wykazać, że mamy istotny interes, który ma znaczenie nadrzędne wobec Państwa praw i wolności. Mogą Państwo zażądać wstrzymania przetwarzania Państwa danych, w którym to przypadku będziemy mogli przechowywać dane objęte Państwa żądaniem tylko wtedy, gdy Państwo:

 • będą chcieć, abyśmy potwierdzili prawidłowość danych;
 • sprzeciwią się usunięciu lub będą chcieć opóźnić usunięcie Państwa danych;

sprzeciwią się wykorzystywaniu danych i będziemy musieli ocenić, czy nasza podstawa ma znaczenie nadrzędne.

Prawo do przeniesienia swoich danych

Mogą Państwo zażądać przekazania Państwu Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, albo zażądać przekazania ich bezpośrednio innej firmie.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec sposobu wykorzystywania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego

Mogą Państwo zażądać, abyśmy zmienili sposób, w jaki kontaktujemy się z Państwem w celach związanych z marketingiem bezpośrednim. Mogą Państwo zażądać, abyśmy nie przekazywali Państwa danych niestowarzyszonym podmiotom zewnętrznym w celach związanych z marketingiem bezpośrednim albo w jakichkolwiek innych celach.

Prawo do wniesienia skargi do spółki Howmet lub miejscowego organu nadzorczego

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy, aby spróbowali Państwo najpierw rozwiązać wszelkie problemy, kontaktując się z nami. Niezależnie od naszej poprzedniej prośby, mają Państwo prawo do złożenia skargi do miejscowego organu nadzorczego: wykaz organów ochrony danych, które, w naszym rozumieniu, są najistotniejsze z punktu widzenia naszej Spółki, znajduje się w części poniżej. Jeśli nie znajdą Państwo danych kontaktowych lokalnego organu ochrony danych lub jeśli łącze jest uszkodzone, prosimy skontaktować się z nami.

Wykaz organów ochrony danych

KrajNazwa organu ochrony danychWitryna i dane kontaktowe
Australia Biuro Australijskiego Komisarza ds. Informacji Australijski Komisarz ds. Informacji 
www: oaic.gov.au 
e: Formularz dostępny 
online Strona Agencji do kontaktu 
Austria ORGAN Ochrony Danych (Österreichische Datenschutzbehörde (DSB)www: dsb.gv.at 
Strona główna w języku angielskim 
e: dsb@dsb.gv.at 
Strona Agencji do kontaktu
Belgia Organ Ochrony Danych (Gegevens-beschermingsautoriteit) (Autorité de protection des données)www: dataprotectionauthority.be 
Strona główna w języku niderlandzkim 
Strona główna w języku niemieckim 
Strona główna w języku francuskim 
e: contact@apd-gba.be 
Strona Agencji do kontaktu
Brazylia Krajowy Organ Ochrony Danych (Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD))www: gov.br/anpd/pt-br 
e: anpd@anpd.gov.br 
Strona Agencji do kontaktu
Kanada Biuro Komisarza ds. Informacji i Prywatności na Kanadęwww: priv.gc.ca 
e: Formularz dostępny online 
Strona Agencji do kontaktu
Kanada – Quebec Komisja ds. Dostępu Do Informacji w Quebecuwww: cai.gouv.qc.ca 
Strona główna w języku angielskim 
e: cai.communications@cai.gouv.qc.ca 
Strona Agencji do kontaktu
Chiny Administracja Cyberprzestrzeni Chin (中国网络空间管理局) Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informatycznych (业和信息化部) Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (中华人民共和国公安部)Administracja Cyberprzestrzeni Chin 
www: cac.gov.cn 
e: Formularz dostępny online 
Strona Agencji do kontaktu (przewinąć do dołu) 
Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informatycznych 
www: miit.gov.cn 
Strona Agencji do kontaktu 
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego 
www: mps.gov.cn Strona Agencji do kontaktu (przewinąć do dołu)
Czechy Biuro Ochrony Danych Osobowych(Úřad pro Ochranu Osobních Údajů (UOOU)). www: uoou.cz 
Strona główna w języku angielskim 
e: posta@uoou.cz 
Strona Agencji do kontaktu
Francja Krajowa Komisja ds. Ochrony Danych (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL))www: cnil.fr 
Strona główna w języku angielskim 
Strona Agencji do kontaktu
Niemcy Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Swobodnego Dostępu do Informacji (Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI)www: bfdi.bund.de 
Strona główna w języku angielskim 
e: poststelle@bfdi.bund.de 
Strona Agencji do kontaktu
Hongkong Biuro Komisarza ds. Danych Osobowych i Prywatności (個人資料私隱專員公署www: pcpd.org.hk 
e: communications@pcpd.org.hk 
Strona Agencji do kontaktu 
Węgry Krajowy Organ Ochrony Danych i Swobody Informacji (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH))www: naih.hu 
Strona główna w języku angielskim 
e: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Strona Agencji do kontaktu
Włochy Organ Ochrony Danych (Garante per la Protezione dei Dati Personali)www: garanteprivacy.it 
Strona główna w języku angielskim 
e: protocollo@gpdp.iturp@gpdp.it 
Strona Agencji do kontaktu
Japonia Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych  www: ppc.go.jp 
Strona główna w języku angielskim 
Strona Agencji do kontaktu
Meksyk Krajowy Instytut ds. Przejrzystości, Dostępu do Informacji i Ochrony Danych Osobowych (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI))www: home.inai.org.mx/ 
e: atencion@inai.org.mx 
Strona Agencji do kontaktu
Maroko Krajowa Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych (Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel)www: cndp.ma 
e: contact@cndp.ma 
Strona Agencji do kontaktu
Holandia Organ Ochrony Danych (Autoriteit Persoonsgegevens)www: autoriteitpersoonsgegevens.nl 
Strona główna w języku angielskim 
Strona Agencji do kontaktu
Singapur Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych (Personal Data Protection Commission, PDPC)www: pdpc.gov.sg 
e: Formularz dostępny tutaj 
Strona Agencji do kontaktu
Republika Południowej Afryki Organ Regulacyjny ds. Informacjiwww: inforegulator.org.za
e: enquiries@inforegulator.org.za 
Strona Agencji do kontaktu
Korea Południowa Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych (Personal Information Protection Commission, PIPC) Komisja ds. Usług Finansowych (Financial Services Commission, FSC)Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych 
www: pipc.go.kr/np 
Strona główna w języku angielskim 
Strona Agencji do kontaktu (przewinąć do dołu) 
Komisja ds. Usług Finansowych 
www: fsc.go.kr/index 
Strona główna w języku angielskim 
e: fsc.ifd@korea.kr 
Strona Agencji do kontaktu
Hiszpania Hiszpańska Agencja ds. Ochrona Danych (Agencia Española de Protección de Datos (AEPD))www: aepd.es 
Strona Agencji do kontaktu
Szwajcaria Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji (Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (FDIPC))www: edoeb.admin.ch 
Strona główna w języku angielskim 
e: info@edoeb.admin.ch 
Strona Agencji do kontaktu
Turcja Organ Ochrony Danych Osobowych (Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)www: kvkk.gov.tr 
Strona główna w języku angielskim 
Strona Agencji do kontaktu
Wielka Brytania (Anglia i Walia) Biuro Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner’s Office, ICO)www: ico.org.uk 
Strona Agencji do kontaktu
Stany Zjednoczone Federalna Komisja do Spraw Handlu Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (Department of Health and Human Services, HHS), Biuro Praw Obywatelskich (Office of Civil Rights, OCR) Prokurator Generalny Stanu Kalifornia Kalifornijska Agencja ds. Ochrony Prywatności (po utworzeniu) Federalna Komisja Handlu 
www: ftc.gov 
Strona Agencji do kontaktu 
Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (Department of Health and Human Services, HHS), Biuro Praw Obywatelskich (Office of Civil Rights, OCR) 
www: hhs.gov/ocr/index.html 
e: OCRPrivacy@hhs.gov Strona Agencji do kontaktu 
Prokurator Generalny Stanu Kalifornia 
www: oag.ca.gov/privacy/ccpa 
Strona Agencji do kontaktu
6. W jaki sposób chronimy dane osobowe
Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy i utrzymujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, polityki i procedury, opracowane w celu zmniejszenia ryzyka przypadkowego zniszczenia albo utraty, nieuprawnionego ujawnienia bądź uzyskania dostępu do tego rodzaju danych, stosownie do ich charakteru. Ponieważ bezpieczeństwo Państwa danych osobowych zależy po części od bezpieczeństwa komputera, z którego Państwo korzystają do komunikacji z nami, oraz od stosowanych przez Państwa zabezpieczeń chroniących identyfikatory użytkownika i hasła, prosimy o zastosowanie odpowiednich środków, aby chronić te dane.

Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to w uzasadnionym stopniu niezbędne do celów, w jakich zostały one zgromadzone, jak to wyjaśniono w niniejszej informacji. W określonych okolicznościach możemy przechowywać Państwa dane przez dłuższy okres, na przykład wtedy, kiedy będzie to od nas wymagane zgodnie z wymogami prawnymi, regulacyjnymi, podatkowymi albo rachunkowymi.

W określonych okolicznościach możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy okres, abyśmy posiadali rzetelną dokumentację Państwa stosunków z nami na wypadek jakichkolwiek skarg albo zarzutów, albo jeżeli będziemy w uzasadnionym stopniu przekonani o możliwości wystąpienia sporu sądowego dotyczącego Państwa danych osobowych albo stosunków.

7. Łącza do innych witryn internetowych

Nasze witryny internetowe mogą udostępniać łącza do innych witryn internetowych dla Państwa wygody i informacji. Wspomniane witryny internetowe mogą działać niezależnie od nas. Mogą na nich obowiązywać odrębne informacje o polityce prywatności lub zasady polityki prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. W zakresie, w jakim wszelkie odwiedzane przez Państwa podlinkowane witryny internetowe nie stanowią naszej własności ani nie są przez nas kontrolowane, nie odpowiadamy za treści takich witryn internetowych, jakiekolwiek wykorzystanie witryn internetowych ani za praktyki w zakresie ochrony prywatności tych witryn, nawet jeżeli wejdą Państwo na te witryny bezpośrednio z naszej.

8. Aktualizacje naszej Informacji o ochronie prywatności online

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności online może być okresowo aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian dotyczących naszych praktyk w zakresie danych osobowych. Opublikujemy zaktualizowaną wersję w naszych Witrynach i podamy na górze informacji kiedy była ostatnio aktualizowana.

9. Jak się z nami skontaktować

Howmet Aerospace Inc. jest administratorem Państwa danych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Informacji lub w przypadku chęci skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt pod adresem:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Privacy Office [Biuro ds. Ochrony Prywatności Howmet]
Do wiadomości: Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
privacy@howmet.com

10. Informacje na temat Programu ochrony danych UE-USA, Wielka Brytania-USA oraz Szwajcaria-USA

Howmet Aerospace Inc. przestrzega zasad Programu ochrony prywatności danych. Zgodnie z postanowieniami DPF UE-USA i aneksu do DPF UE-USA w sprawie Wielkiej Brytanii spółka Howmet Aerospace Inc. zobowiązuje się do:

(1)    rozpatrywania skarg związanych z zasadami DPF dotyczących gromadzenia i wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych. Osoby fizyczne z UE i Wielkiej Brytanii mające pytania lub skargi dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych otrzymanych w oparciu o postanowienia DPF UE-USA i aneks do DPF UE-USA w sprawie Wielkiej Brytanii powinny w pierwszej kolejności skontaktować się z Howmet Aerospace Inc. pod adresem:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Privacy Office [Biuro ds. Ochrony Prywatności Howmet]
Do wiadomości: Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
privacy@howmet.com

(2)    przekazywania nierozstrzygniętych skarg dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych otrzymanych w oparciu o postanowienia DPF UE-USA i aneks do DPF UE-USA w sprawie Wielkiej Brytanii do Rady Stanów Zjednoczonych ds. Działalności Międzynarodowej (United States Council for International Business) – alternatywnemu usługodawcy zajmującemu się rozstrzyganiem sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Jeśli nie otrzymają Państwo na czas potwierdzenia przyjęcia skargi zgodnie z zasadami DPF albo jeżeli skarga nie zostanie rozpatrzona w sposób zadowalający, należy odwiedzić stronę internetową pod adresem: www.uscib.org, aby uzyskać więcej informacji albo złożyć skargę. Usługi Rady Stanów Zjednoczonych ds. Działalności Międzynarodowej zapewniane są Państwu nieodpłatnie.

(3)    współpracowania i postępowania zgodnie z zaleceniami panelu ustanowionego przez organy ochrony danych UE oraz brytyjskie Biuro Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner’s Office, ICO) w odniesieniu do nierozpatrzonych skarg dotyczących przetwarzania przez nas danych kadrowych otrzymanych w oparciu o postanowienia DPF UE-USA i aneks do DPF UE-USA w sprawie Wielkiej Brytanii w kontekście stosunku pracy.

Informujemy, że:

(a)      Howmet Aerospace Inc podlega uprawnieniom dochodzeniowym i wykonawczym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych (U.S. Federal Trade Commission „FTC”), Departamentu Transportu (U.S. Department of Transportation) albo jakiegokolwiek innego amerykańskiego uprawnionego organu ustawowego; w związku z czym może być zmuszona ujawnić dane osobowe na zgodne z prawem żądania organów władzy państwowej, w tym w celu spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa narodowego i egzekwowania prawa;

(b)      w określonych okolicznościach mają Państwo możliwość wystąpić o arbitraż w odniesieniu do skarg w zakresie naruszenia niniejszej Informacji; oraz

(c)      Howmet Aerospace Inc uznaje możliwość odpowiedzialności cywilnej w przypadkach niechronionego wtórnego przekazywania danych osobom trzecim.

Poniższe jednostki zależne Howmet Aerospace Inc z siedzibą w USA zobowiązują się przestrzegać powyższych postanowień niniejszej Informacji w tym w szczególności postanowień regresu określonych w niniejszym dokumencie:

 • ALUMAX INTERNATIONAL COMPANY B&C CASTING, INC.
 • B&C RESEARCH, INC.
 • CORDANT TECHNOLOGIES HOLDING LLC
 • FIRTH RIXSON, INC.
 • FIRTH RIXSON FORGINGS LLC
 • FORGED METALS, INC.
 • FORGED METALS HOLDINGS, INC.
 • FR ACQUISITION CORPORATION (US), INC.
 • HOWMET ALUMINUM CASTING INC.
 • HOWMET CASTINGS & SERVICES, INC.
 • HOWMET CHINA SERVICES CO. LLC
 • HOWMET CORPORATION
 • HOWMET DOMESTIC LLC
 • HOWMET ENGINEERED STRUCTURES, INC.
 • HOWMET GLOBAL FASTENING SYSTEMS INC.
 • HOWMET HOLDINGS CORPORATION
 • HOWMET INTER-AMERICA INC.
 • HOWMET INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LLC
 • HOWMET INTERNATIONAL INC.
 • HOWMET INTERNATIONAL LLC
 • HOWMET LAUDEL INC.
 • HOWMET MEXICAN OPERATIONS LLC
 • HOWMET MEXICO HOLDINGS LLC
 • HOWMET NORTH AMERICA HOLDINGS LLC
 • HOWMET RECEIVABLES GUARANTY SPE LLC
 • HOWMET SECURITIES LLC
 • HOWMET TRANSPORT SERVICES, INC.
 • HOWMET WHEELS INTERNATOINAL VIRGINIA, INC.
 • HUCK INTERNATIONAL INC.
 • HUCK PATENTS, INC.
 • JFB FIRTH RIXSON, INC. NATI GAS CO.
 • NEW CENTURY METALS, INC.
 • NEW CENTURY METALS SOUTHEAST, INC.
 • RTI FINANCE CORP
 • REMMELE HOLDING, INC.
 • RIPI LLC
 • RMI DELAWARE, INC.
 • RMI TITANIUM COMPANY, LLC
 • RTI ADVANCED FORMING, INC.
 • RTI CAPITAL, LLC
 • RTI EXTRUSIONS, INC.
 • RTI FABRICATION & DISTRIBUTION, INC.
 • RTI MARTINSVILLE, INC.
 • RTI REMMELE ENGINEERING, INC.
 • SCHLOSSER FORGE COMPANY
 • TEMPCRAFT CORPORATION
 • THREE RIVERS INSURANCE COMPANY
 • TURBINE COMPONENTS CORPORATION
 • VALLEY TODECO INC.
 • VIKING METALLURGICAL CORPORATION

II.                 INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU KALIFORNIA

Niniejsza część zmienia ogólne postanowienia Polityki. Dlatego, przykładowo, znajdą Państwo w Polityce informacje dotyczące sposobu korzystania ze swoich praw.

1. Ujawnianie danych osobowych

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Państwa dane osobowe były udostępniane wyłącznie w ważnych celach biznesowych odbiorcom z grupy Howmet oraz usługodawcom zewnętrznym, jak opisano w odpowiednich tabelach niniejszej Polityki.

2. Sprzedaż Państwa danych osobowych

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Państwa dane osobowe nie były sprzedawane.

3. Udostępnianie danych osobowych na potrzeby międzykontekstowej reklamy behawioralnej

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Państwa dane osobowe nie były udostępniane do celów międzykontekstowej reklamy behawioralnej.

4. Przysługujące Państwu prawa

Niniejsza część w szczególności zmienia część Polityki zatytułowaną „Państwa prawa i wybory”.

Prawo do wiedzy, prawo do usunięcia danych i prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych

Proszę zapoznać się z częściami „Prawo do uzyskania dostępu do danych” oraz „Prawo do sprostowania (poprawienia) albo usunięcia danych” w ogólnych postanowieniach Polityki.

Prawo do wolności od dyskryminacji

Mają Państwo prawo nie być dyskryminowani, jeśli zdecydują się Państwo skorzystać ze swoich praw przyznanych na mocy ustawy CPRA – a spółka Howmet niniejszym potwierdza, że nie będą Państwo dyskryminowani z powodu skorzystania z takich praw.

Data ostatniej zmiany: Wrzesień 2023 r.